Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Σύγχρονες δημόσιες σχέσεις

Είτε σπουδάζετε δημόσιες σχέσεις είτε αναζητάτε μια ευκαιρία για να εισέλθετε σε έναν από τους πιο δημοφιλείς και αναπτυσσόμενους κλάδους της εποχής μας -ακόμα και αν απλώς θέλετε να κατανοήσετε καλύτερα τις δημόσιες σχέσεις- το βιβλίο αυτό είναι ιδανικό για εσάς! Η νέα έκδοση αυτού του εγχειριδ...

Δημόσιες σχέσεις

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εμπεριστατωμένη και πλήρη παρουσίαση του αντικειμένου και του τρόπου λειτουργίας των δημοσίων σχέσεων. Συγκεκριμένα, ο αναγνώστης θα βρει, μεταξύ άλλων, αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με: - Την εξέλιξη του επαγγέλματος των δημοσίων σχέσεων. - Τις ομοιότητες και διαφορ...

Προγράμματα δημοσίων σχέσεων

Τα προγράμματα δημοσίων σχέσεων αποτελούν παγκοσμίως ένα από τα αποτελεσματικότερα οχήματα για την επικοινωνία των οργανισμών με το ευρύτερο περιβάλλον τους και τη συνεχή προάσπιση των συμφερόντων τους. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν τα στάδια της έρευνας, της μελέτης των στοιχείων, του στρατηγικ...

Δημόσιες σχέσεις: Μελέτες περιπτώσεων

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε ειδικούς και μη, στα σημερινά και μελλοντικά στελέχη των δημοσίων σχέσεων, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που αναζητά μια συστηματική και συνάμα στρατηγική προσέγγιση των δημοσίων σχέσεων. Το σύγγραμμα αυτό του Jerry Hendrix, υπηρετεί τον άμεσο στόχο να γνωρίσει το ...

Αποτελεσματικές δημόσιες σχέσεις

Το βιβλίο αυτό έρχεται να καλύψει τις ανάγκες πολλών κατηγοριών στελεχών και εργαζομένων, σε οποιονδήποτε τομέα της αγοράς εργασίας στη χώρα μας, και να δώσει απαντήσεις που ανταποκρίνονται κυρίως στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, σε καθημερινά ερωτήματα πρακτικής αντιμετώπισης θεμάτων των δημοσ...

Οι δημόσιες σχέσεις του γιατρού

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οι δημόσιες σχέσεις του γιατρού στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οι δημόσιες σχέσεις του γιατρού, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πρακτικός οδηγός δημοσίων σχέσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πρακτικός οδηγός δημοσίων σχέσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πρακτικός οδηγός δημοσίων σχέσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δημόσιες σχέσεις στο επιβατηγό πλοίο

Η επιτυχής Οργάνωση και Διοίκηση ενός Επιβατηγού πλοίου εξαρτάται από ένα καλό Hotel Manager - Προϊστάμενο Οικονομικό Αξιωματικό, ο οποίος αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των λειτουργιών των διαφόρων τμημάτων του Ξενοδοχείου του πλοίου. Είναι εκείνος που παροτρύνει, τους επικεφαλής και το προσω...

Δημόσιες σχέσεις

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα σύγχρονο πρακτικό βοήθημα στο οποίο αναλύονται ορισμένες ιδιαίτερες πτυχές των δημοσίων σχέσεων. Η παρουσίαση και ανάλυση των θεμάτων πραγματοποιείται με τη βοήθεια case studies. Μεταξύ άλλων προσεγγίζονται θέματα όπως: - Ο ρόλος της έρευνας στις δημόσιες σχέσεις. - Οι...

Εισαγωγή στην επιστήμη της δημοσιότητας

Το Εισαγωγή στην επιστήμη της δημοσιότητας εκδόθηκε το 1975 και αποτελεί το σημαντικότερο έργο του Βουαγιέ, μιας που κατορθώνει να είναι αιχμηρά κριτικό και ανατρεπτικά φιλοσοφικό, δίχως να περιπίπτει στις εύκολες παραχωρήσεις, στο χιούμορ και στην ύβριν προς το παρελθόν του, που στιγματίζουν τα επό...

Οι δημόσιες σχέσεις του δημοσιογράφου

Το βιβλίο "Δημόσιες σχέσεις του δημοσιογράφου" παρουσιάζει στον κόσμο των δημοσιογράφων μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και σημαντική πλευρά της δραστηριότητάς τους, την πλευρά εκείνη που ασχολείται με τη δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης με το κοινό τους. Ο συγγραφέας Δρ. Κ. Γ. Μαγνήσαλη...

Δημόσιες σχέσεις

Οι Δημόσιες Σχέσεις στην εποχή μας αποτελούν ένα σύγχρονο και δυναμικό εργαλείο για τα άτομα και τις ομάδες που επιδιώκουν να δημιουργήσουν αμοιβαία εμπιστοσύνη και κατανόηση με το κοινό, βασική προϋπόθεση επιτυχίας και προόδου. Η συμβολή και αναγνώριση του έργου του Δρα Κώστα Γ. Μαγνήσαλη στο χώρο...

Public Lies and Private Truths

Public Lies and Private Truths exposes the workings of the industry, points to the key players, and shows how to get on by using contacts and networks effectively. It covers the necessary skills for success, such as the ability to grasp relevant facts, to write and speak cogently and to understand w...

Δημόσιες σχέσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δημόσιες σχέσεις στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δημόσιες σχέσεις, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στις δημόσιες σχέσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στις δημόσιες σχέσεις στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στις δημόσιες σχέσεις, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τεχνικές δημοσίων σχέσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τεχνικές δημοσίων σχέσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τεχνικές δημοσίων σχέσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εφαρμογές δημοσίων σχέσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εφαρμογές δημοσίων σχέσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εφαρμογές δημοσίων σχέσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στρατηγικές δημοσίων σχέσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στρατηγικές δημοσίων σχέσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στρατηγικές δημοσίων σχέσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ο προγραμματισμός στις δημόσιες σχέσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ο προγραμματισμός στις δημόσιες σχέσεις στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ο προγραμματισμός στις δημόσιες σχέσεις, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...