Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Αλγόριθμοι ανάλυσης ιατρικής εικόνας

Το βιβλίο «Αλγόριθμοι ανάλυσης ιατρικής εικόνας - Τόμος Α΄: Προγραμματισμός εφαρμογών» αποτελεί το πρώτο μέρος ενός δίτομου έργου που αφορά σε όλα τα στάδια επεξεργασίας σε ένα σύστημα υποβοηθούμενης (Computer Aided Diagnosis-CAD) ή πλήρως αυτοματοποιημένης διάγνωσης (Automated Computer Diagnosis - ...

Αλγόριθμοι ανάλυσης ιατρικής εικόνας

Το βιβλίο "Αλγόριθμοι ανάλυσης ιατρικής εικόνας - Τόμος Β΄: Χαρακτηρισμός μορφολογίας και υφής μέσω μηχανικής μάθησης" αποτελεί το δεύτερο μέρος ενός δίτομου έργου που αφορά σε όλα τα στάδια επεξεργασίας σε ένα σύστημα υποβοηθούμενης (Computer Aided Diagnosis - CAD) ή πλήρως αυτοματοποιημένης διάγνω...

Qualiti algorithmic trading and technical analysis scientific concepts in the capital markets

This book is not a book in theoretical econometrics, neither a classical book of technical analysis. The main purpose of it is to support conceptually and technically, designers of algorithmic trading, so as to find, code and conduct algorithmic trading in the capital markets and foreign exchange cu...

Μικροβιολογικοί εργαστηριακοί αλγόριθμοι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μικροβιολογικοί εργαστηριακοί αλγόριθμοι στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μικροβιολογικοί εργαστηριακοί αλγόριθμοι, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Υπολογιστική γεωμετρία

Το εισαγωγικό αυτό εγχειρίδιο στην υπολογιστική γεωμετρία, το οποίο συνάντησε θερμή υποδοχή από το αναγνωστικό κοινό, απευθύνεται σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Δεδομένου ότι επικεντρώνεται στους αλγορίθμους, ενδείκνυται ιδιαίτερα για φοιτητές επιστήμης υπολογιστών κα...

Εισαγωγή στην αλγοριθμική

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια κυριολεκτικά πρώτη εισαγωγή του αναγνώστη στον κόσμο των αλγορίθ μων. Απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές τμημάτων πληροφορικής των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ιδιαίτερα σε όσους δεν προέρχονται από την Τεχνολογική Κατεύθυνση του Γενικού Λυκείου. Το βιβλίο δεν εμβαθύνει στι...

Εισαγωγή στους αλγορίθμους βιοπληροφορικής

Ένα από τα πρώτα βιβλία Βιοπληροφορικής για φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου είναι πλέον διαθέσιμο και στα ελληνικά! Το βιβλίο είναι έτσι γραμμένο, ώστε να είναι εξίσου προσιτό σε φοιτητές Βιολογίας και φοιτητές της Επιστήμης των Υπολογιστών, καθώς οι συγγραφείς ισορροπούν με μοναδικό τρόπο ανάμεσα...

Αλγόριθμοι: Μέθοδοι σχεδίασης και ανάλυση πολυπλοκότητας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αλγόριθμοι: Μέθοδοι σχεδίασης και ανάλυση πολυπλοκότητας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αλγόριθμοι: Μέθοδοι σχεδίασης και ανάλυση πολυπλοκότητας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αλγόριθμοι

Το βιβλίο αυτό, που έχει δοκιμαστεί εκτενώς για περισσότερο από μία δεκαετία στις αίθουσες των Πανεπιστημίων της California, Berkeley και San Diego, είναι πλέον διαθέσιμο και στα ελληνικά. Εξηγεί τις θεμελιώδεις έννοιες των αλγορίθμων με αφηγηματικό τρόπο, με αποτέλεσμα το εκπαιδευτικό υλικό να γ...

Προβλήματα και ασκήσεις στους αλγόριθμους

Με τον όρο "Αλγόριθμος" χαρακτηρίζεται κάθε καλώς ορισμένη, πεπερασμένη υπολογιστική διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος. Αποτελεί δε την κινητήρια δύναμη και το πνεύμα κάθε αποδοτικού προγράμματος υπολογιστή. Το παρόν βιβλίο αποτελεί μία προσπάθεια σύνοψης των κυριοτέρων εννοιών που αφορούν στην σ...

Σχεδιασμός αλγορίθμων

Γραμμένο από δύο καθηγητές της Επιστήμης των Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Cornell, το βιβλίο αυτό είναι το σημαντικότερο βιβλίο "νέας γενιάς" για το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα του σχεδιασμού και της ανάλυσης αποδοτικών αλγορίθμων. Η επιστημονική επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης πραγματοποιήθηκε ...

Υπολογιστική γεωμετρία

Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο "Υπολογιστικής γεωμετρίας" στα Ελληνικά, και καλύπτει όλες τις βασικές περιοχές του αντικειμένου. Δίνει έμφαση στους αλγορίθμους, αλλά και τις αντίστοιχες εφαρμογές τους, ενώ περιλαμβάνει μία πλήρη σειρά ασκήσεων σε κάθε κεφάλαιο καθώς και περισσότερα από 100 σχήματα. ...

Ανάλυση και σχεδίαση αλγορίθμων

Έχοντας την εκτίμηση τόσο των φοιτητών, όσο και των καθηγητών, η "Εισαγωγή στη σχεδίααη και στην ανάλυση των αλγορίθμων" καθορίζει μια κατανοητή κατηγοριοποίηση των τεχνικών σχεδίασης αλγορίθμων, η οποία αποδεικνύεται ισχυρότερη και πιο αποδεκτή διαισθητικά, από ό,τι η παραδοσιακή προσέγγιση. Το ...

Εισαγωγή στους αλγόριθμους

Από τα διάφορα εγχειρίδια περί αλγορίθμων που κυκλοφορούν, η "Εισαγωγή στους αλγορίθμους" συνδυάζει την αυστηρότητα με την πληρότητα, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καθιερώθηκε ως κλασική πηγή αναφοράς για τους επαγγελματίες της Επιστήμης Υπολογιστών και χρησιμοποιείται σήμερα ευρύτατα σε παν...

Εισαγωγή στους αλγόριθμους Γ΄ λυκείου

Το πρωτότυπο αυτό βιβλίο βοηθάει στου μαθητές: - Να κατανοήσουν τις πράξεις με λογικές συνθήκες. - Να αντιμετωπίσουν τις ασκήσεις εκτέλεσης αλγόριθμων. Είναι ένα απαραίτητα βοήθημα για την ολοκληρωμένη γνώση των αλγόριθμων και ένα πρακτικό βιβλίο για την επιτυχία στις εξετάσεις....

Αλγόριθμοι σε C++

Η τρίτη αναθεωρημένη έκδοση του δημοφιλούς αυτού βιβλίου καλύπτει σε μεγάλο βάθος τις θεμελιώδεις δομές δεδομένων, τους αλγορίθμους ταξινόμησης και αναζήτησης, και τις σχετικές εφαρμογές. Επίσης, έχουν αναπτυχθεί νέες υλοποιήσεις σε C++, οι οποίες εκφράζουν τις μεθόδους με περιεκτικό και άμεσο τρόπο...

Αλγόριθμοι σε C

Ο Robert Sedgewick έχει ξαναγράψει από την αρχή και επεκτείνει σε μεγάλο βαθμό το δημοφιλές βιβλίο του προκειμένου να προσφέρει στους αναγνώστες του σύγχρονες και περιεκτικές γνώσεις για τους σημαντικούς αλγορίθμους και δομές δεδομένων. Παρουσιάζονται πολλοί νέοι αλγόριθμοι, και η εξήγηση κάθε αλγορ...

Δομές δεδομένων, αλγόριθμοι

[...] Πρωταρχικός σκοπός του βιβλίου αυτού είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών που διέπουν τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και ανάλυση αποτελεσματικών κυρίως αλγορίθμων ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και των αντίστοιχων δομών δεδομένων που τους υλοποιούν. Οι αλγόριθμοι αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως στην υ...

Αλγόριθμοι

Το βιβλίο "Αλγόριθμοι: Ανάλυση και σύγκριση" καλύπτει όλα τα θεμελιώδη θέματα της ανάλυσης των αλγορίθμων μ' ένα πρωτοποριακό, προσανατολισμένο στα προβλήματα τρόπο. Κάθε κεφάλαιο εστιάζει σ' ένα βασικό προγραμματιστικό πρόβλημα και εξετάζει μια ποικιλία επιλογών για τη λύση του, αντί να δίνει απλά ...

Αλγόριθμοι και εφαρμογές συστημάτων επικοινωνιών

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό διδακτικό εργαλείο για όσους θέλουν να μελετήσουν τη θεωρία και τις τεχνικές σχεδίασης των σύγχρονων επικοινωνιακών συστημάτων, μιας και αποτελεί μια ολοκληρωμένη εργασία για τους θεμελιώδεις αλγόριθμους και τις αρχιτεκτονικές των τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών. ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...