Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Η καλλιέργεια της ζωής στο εργαστήριο

Σήμερα η αναφορά σε καλλιέργειες κυττάρων, ιών και κάθε είδους βιολογικού υλικού δεν προκαλεί καμιά έκπληξη. Πώς όμως φτάσαμε σε αυτό το σημείο, από μια εποχή στην οποία ήταν αδιανόητο πως η ζωή θα μπορούσε να υπάρξει έξω από τα σώματα των οργανισμών, στους δοκιμαστικούς σωλήνες και στις φιάλες των ...

Βιοτεχνολογία με στοιχεία βιοχημικής μηχανικής

Η εξέλιξη της Μοριακής Βιολογίας και της Βιοτεχνολογίας στη συνέχεια, τα τελευταία χρόνια ήταν εντυπωσιακά γρήγορη. Οι νέες κατευθύνσεις, η κλωνοποίηση (αναπαραγωγική και θεραπευτική) πέραν του ανασυνδυασμού του DNA, ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός των προϊόντων που παίρνουμε από κυτταροκαλλιέργειες (π...

Φαρμακευτική βιοτεχνολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Φαρμακευτική βιοτεχνολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Φαρμακευτική βιοτεχνολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οικονομία - Δίκαιο στη βιολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οικονομία - Δίκαιο στη βιολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οικονομία - Δίκαιο στη βιολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βιοτεχνολογία ζώων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βιοτεχνολογία ζώων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βιοτεχνολογία ζώων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βιοπληροφορική

Μετά το ανθρώπινο γονιδίωμα και την αποκρυπτογράφησή του με τη βοήθεια της βιοπληροφορικής ανοίγονται πολλοί ακόμα καινούργιοι ορίζοντες για θέματα όπως εξατομικευμένη θεραπεία, σχεδιασμός φαρμάκων και άλλα. Γνωστή είναι η φράση του Αρχιμήδη "δώσε μου μέρος να σταθώ και θα μετακινήσω τη γη". Κατ' αν...

Εισαγωγή στη βιοχημική μηχανική

Οι βιοτεχνολογικές διεργασίες είναι από τη φύση τους περιβαλλοντικά φιλικές και οικονομικές, ενώ ταυτόχρονα είναι ικανές για την παραγωγή απίστευτα μεγάλης ποικιλίας προϊόντων, με στόχο την βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Μεταξύ άλλων κατέχουν σημαντική θέση στους τομείς της...

Ενζυμική βιοτεχνολογία

Σήμερα πλέον τα ένζυμα εμπλέκονται σχεδόν σε όλες τις διεργασίες παραγωγής βιοπροϊόντων, επεξεργασίας βιολογικών και συνθετικών υλικών, και παροχής καλύτερων υπηρεσιών στη γεωργία και την ιατρική. Ως εκ τούτου, μετά παρέλευση δώδεκα ετών από την παρουσίαση της 1ης έκδοσης της ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ...

Βιοτεχνολογία και βιομηχανικές ζυμώσεις

Το βιβλίο αυτό αποτελεί το αποτέλεσμα της "ζύμωσης" των σημειώσεων για πάνω από μια δεκαετία στα εργαστήρια της Βιοτεχνολογίας και των Βιομηχανικών ζυμώσεων. Το υλικό που έχει συγκεντρωθεί καλύπτει τις ανάγκες του Εργαστηρίου της Βιοτεχνολογίας και των Βιομηχανικών Ζυμώσεων και δίνει έμφαση στην Βιο...

Βιοτεχνολογία και βιομηχανικές ζυμώσεις

Η ύλη του βιβλίου αναφέρεται σε εφαρμογές της ζύμωσης στην παραγωγή τροφίμων και ειδικότερα στην παραγωγή οίνων και αλκοολούχων ποτών. Επίσης έχει δοθεί έμφαση στην παραγωγή ενεργειακής αλκοόλης από γεωργικά και βιομηχανικά υποπροϊόντα. Γίνεται αναφορά και επεξήγηση των διαφόρων σταδίων της παραγωγή...

Διεργασίες στη βιοτεχνολογία

Η Βιοτεχνολογία δεν αποτελεί μία σαφώς καθορισμένη επιστήμη, αλλά ένα διευρυμένο (δι)επιστημονικό πεδίο, στο οποίο συνυπάρχουν οι επιστήμες της Βιολογίας, της Βιοχημείας, της Γενετικής, της Μικροβιολογίας και της Χημικής Τεχνολογίας. Σήμερα, χρησιμοποιούνται ευρύτατα σημαντικός αριθμός μικροοργανισμ...

Σπογγοκαλλιέργεια

Οι σπόγγοι κατέχουν εξέχουσα θέση στο σύγχρονο βιοτεχνολογικό γίγνεσθαι κυρίως λόγω της ιδιότητάς τους να παράγουν βιοδραστικές ουσίες με πιθανές θεραπευτικές και άλλες ιδιότητες. Παρόλα αυτά επειδή οι συγκεντρώσεις των ουσιών αυτών στους ζωντανούς σπόγγους είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, η εξασφάλιση...

Η επιλογή της χρυσής τομής

... όσον αφορά στους προβληματισμούς για τις προοπτικές της βιοτεχνολογικής επανάστασης, ο Δημήτρης Κουρέτας, με την ανά χείρας συλλογή κειμένων, αποστασιοποιούμενος από την "προοδευτική" καταστροφολογία και τον αρνητισμό των νοσταλγών ενός εξιδανικευμένου παρελθόντος ιχνηλατεί τη δυσεύρετη αλλά δημ...

Γονιδιακή θεραπεία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γονιδιακή θεραπεία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γονιδιακή θεραπεία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κλωνοποίηση και μεταλλαγμένα προϊόντα

Τα γενετικά τροποποιημένα φυτά αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον και την υγεία; Η καλλιέργειά τους θα εξασφαλίσει το διατροφικό μέλλον του πλανήτη; Μετά την κλωνοποίηση της προβατίνας Ντόλυ, μέχρι πού θα φθάσουμε στο ζήτημα του γενετικού χειρισμού της ζωντανής ύλης; Ποιες είναι οι ιατρικές προοπτι...

Οριακές βιοτεχνολογικές παρεμβάσεις

Η βιοτεχνολογική πράξη απροσδιόριστη στην έκτασή της και απροσδόκητη στη στόχευσή της δεν αναζητά απλώς πεδία εφαρμογής αλλά ένα πλήθος από γενετικές σημασίες τις οποίες επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει. Υπάρχει ένας νοησιαρχικός πυρήνας στα θεμελιώδη κίνητρα της βιοτεχνολογικής πράξης που την καθιστά...

Κρίσιμες βιοτεχνολογικές αποφάσεις

Το βιοτεχνολογικό επίτευγμα, και συγκεκριμένα η Γονιδιακή θεραπεία (στο εξής Γ.Θ.), αποκτούν την οριστική τους μορφή, όταν το γονιδίωμα προσαρμόζεται στους χειρισμούς της θεραπευτικής του αποκωδικοποίησης. Τίθεται, λοιπόν, εύλογα το ερώτημα: καταστρέφεται, χάνεται και διασκορπίζεται κάτι από την γε...

Βιοτεχνολογικός στοχασμός

Η βιοτεχνολογική επινόηση έλκει την καταγωγή της από την αδιαπέραστη μέχρι τώρα σιωπή του γονιδιώματος. Είναι ο πρώτος έναρθρος λόγος, ο οποίος καθιερώνει σημασίες και συγκροτεί το επικοινωνιακό περιβάλλον του ανθρώπου με τον γενετικό του εαυτό. Η βιοτεχνολογική επινόηση συμπίπτει με το ίδιο το βιολ...

Βιοπληροφορική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βιοπληροφορική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βιοπληροφορική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στοιχεία βιοτεχνολογίας

Αν θα προσπαθούσε κάποιος να δώσει έναν ορισμό για το τι είναι βιοτεχνολογία θα διαπίστωνε κάποια δυσκολία αφού δεν πρόκειται για μια σαφώς καθορισμένη επιστήμη με την έννοια που γνωρίζουμε π.χ. φυσική, χημεία, μαθηματικά. Η βιοτεχνολογία έχει μια ευρύτερη έννοια αφού συνυπάρχουν και συνεργάζονται ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...