Βιβλία

Ατμόσφαιρα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ατμόσφαιρα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ατμόσφαιρα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ατμοσφαιρική ρύπανση με στοιχεία μετεωρολογίας

[...] Το παρόν βιβλίο στοχεύει κυρίως στην αποκωδικοποίηση της έννοιας της ατμόσφαιρας και ειδικότερα των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα σε αυτή κατά την παρουσία ή απουσία των ατμοσφαιρικών ρύπων. Η ποσοτικοποίηση και η εκτίμηση της ρύπανσης αλλά και των επιπτώσεων αυτής δίνεται μέσα από μοντέλα και...

Εισαγωγικά μαθήματα στη φυσική της ατμόσφαιρας

Το ατμοσφαιρικό μας περιβάλλον αποτελεί το προστατευτικό περίβλημα για τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη μας. Τόσο η σύσταση όσο και οι διάφορες φυσικές παράμετροι που χαρακτηρίζουν την κατάσταση της ατμόσφαιρας μεταβάλλονται συνεχώς. Οι μεταβολές αυτές άλλοτε εξελίσσονται αργά και άλλοτε γρήγορα κ...

Πηγές, διασπορά και έλεγχος ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Το παρόν σύγγραμμα παρουσιάζει τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα τοπικής, μεσαίας και πλανητικής κλίμακας στοχεύοντας στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών και τονίζοντας ότι τα σημερινά περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν πρωτίστως πολιτικό-οικονομικό χαρακτήρα και λιγότερο τεχνολογικό. Σ...

A Study of the Periodicities and Climatic Fluctuations of Atmospheric Ozone

The present work is a mathematical study of the periodicities and climatic fluctuations of atmospheric ozone from 1957 through 1990. The study is based on revised total ozone Dobson data from 33 ground based stations at geographical latitudes ranging from 74° 43΄ N to 54° 30΄ S. These data are the s...

Η ατμόσφαιρα αλλάζει

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η ατμόσφαιρα αλλάζει στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η ατμόσφαιρα αλλάζει, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...