Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 5
Η πραγματογνωμοσύνη

Το παρόν έργο «Η Πραγματογνωμοσύνη» αποτελεί μια μονογραφία για το αποδεικτικό μέσο της πραγματογνωμοσύνης. Η πραγματογνωμοσύνη συνιστά ένα σπουδαίο αποδεικτικό μέσο της ποινικής διαδικασίας. Ο βασικός λόγος καθιέρωσης των πραγματογνωμόνων και των τεχνικών συμβούλων ήταν και φέρεται ότι εί...

Ποινική δικονομία: Ένδικα μέσα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ποινική δικονομία: Ένδικα μέσα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ποινική δικονομία: Ένδικα μέσα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ερμηνεία ποινικής δικονομίας κατ' άρθρο με βάση τη νομολογία

Με την Ποινική Δικονομία και την εφαρμογή της καθίσταται το ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο ζωντανό δίκαιο. Η ποινική νομολογία μας, αξιοποιώντας δικαστική εμπειρία, θεωρητική γνώση και εκτενή βιβλιογραφία, έχει επιτύχει να δώσει πλήρη ερμηνεία των κανόνων της Ποινικής Δικονομίας. Η νομολογία αυτή είνα...

Η αναίρεση στην ποινική δίκη

Το παρόν έργο αποτελεί τη δεύτερη, ενημερωμένη, έκδοση του μοναδικού -ύστερα από πολλά χρόνια- συγγράμματος για την αναίρεση βουλευμάτων και ποινικών αποφάσεων. Ο συγγραφέας εξετάζει σφαιρικά όλες τις επόψεις της σχετικής διαδικασίας και παρέχει έγκυρες ερμηνευτικές λύσεις σε όλα τα προβλήματα που α...

Ποινική δικονομία

Ερμηνευτική καταγραφή του ισχύοντος ποινικού δικονομικού δικαίου με τη "βήμα-βήμα" επεξεργασία της ποινικής δίκης. Προς την κατεύθυνση αυτή επιχειρείται και η λειτουργική ενσωμάτωση των σημαντικών αλλαγών που επέφεραν πρόσφατοι τροποποιητικοί νόμοι (Ν. 3811/2009, 3860/2010, 3904/2010 και ιδίως 4...

Ποινική δικονομία: Ένδικα μέσα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ποινική δικονομία: Ένδικα μέσα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ποινική δικονομία: Ένδικα μέσα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ποινική δικονομία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ποινική δικονομία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ποινική δικονομία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διαγράμματα ποινικής δικονομίας

Οι συνεχιζόμενες νομοθετικές επεμβάσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, παράλληλα με την ευρεία αποδοχή της πρώτης έκδοσης, οδήγησαν στην απόφαση της εκπόνησης της δεύτερης έκδοσης των Διαγραμμάτων Ποινικής Δικονομίας, η οποία αφενός μεν είναι ενημερωμένη με όλες τις νομοθετικές τροποποιήσεις που έ...

Προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι

Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο τα μέτρα δικονομικού καταναγκασμού, ήτοι την προσωρινή κράτηση και τους περιοριστικούς όρους. Καταβάλλεται προσπάθεια να αποτυπωθεί διαχρονικά η εικόνα του οικείου κανονιστικού πλαισίου· αυτό φαίνεται περισσότερο χρήσιμο και αποδοτικό, ενόψει της πυκνότητας και της ...

Ποινική δικονομία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ποινική δικονομία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ποινική δικονομία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η απόδειξη στην ποινική δίκη

Στην παρούσα έκδοση γίνεται συνδυασμός της θεωρίας με τη νομολογία, προκειμένου ο αναγνώστης να αντιληφθεί τη σημασία των αποδείξεων στην ποινική δίκη, που αποτελούν, όπως σωστά έχει λεχθεί, την ψυχή της ποινικής διαδικασίας. Η ανεύρεση της αλήθειας σχετικά με ορισμένο έγκλημα και τον δράστη του εί...

Εμβάθυνση στην ποινική δικονομία

Το παρόν έργο αποτελεί μία συλλογή 75 πρακτικών θεμάτων που αφορούν στο παραδεκτό των ενδίκων μέσων. Ο συγγραφέας μέσα από τα πρακτικά αυτά θέματα, τα οποία εμπλουτίζονται με σχετική βιβλιογραφία-αρθρογραφία και νομολογία, παρουσιάζει το σύνολο της προβληματικής του θεσμού των ενδίκων μέσων. Στη...

Η θέση του κατηγορούμενου στα διάφορα στάδια της ποινικής δίκης

Στο βιβλίο αυτό καταγράφεται αποκλειστικά η θέση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, σε σχέση με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τα αιτήματα, τις ενστάσεις και τους αυτοτελείς ισχυρισμούς του στα διάφορα στάδια της διαδικασίας αυτής. Οι αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορουμένου, ειδικότερα, σε αντίθεσ...

Ποινικό δικονομικό δίκαιο

Η ανάγκη επιστημονικής ενασχόλησης με τα αξιακά θεμέλια του ποινικού δικονομικού φαινομένου και με τα όρια μετάλλαξης των κομβικών θεσμών του ενισχύεται σήμερα τόσο λόγω της αυξανόμενης ενσωμάτωσης δικαίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και λόγω των αλλεπάλληλων νομοθετικών επεμβάσεων. Η μετάδοση εξειδ...

Η ποινική δίκη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η ποινική δίκη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η ποινική δίκη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κώδικας ποινικής δικονομίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κώδικας ποινικής δικονομίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κώδικας ποινικής δικονομίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ποινική δικονομία

Ερμηνευτική καταγραφή του ισχύοντος ποινικού δικονομικού δικαίου με τη "βήμα-βήμα" επεξεργασία της ποινικής δίκης. Προς την κατεύθυνση αυτή επιχειρείται και η λειτουργική ενσωμάτωση των σημαντικών αλλαγών που επέφεραν πρόσφατοι τροποποιητικοί νόμοι (Ν. 3811/2009, 3860/2010, 3904/2010). Επίσης παρ...

Ποινικές δικονομικές διατάξεις διεθνών κειμένων

Η ανάγκη πληρέστερης και ορθολογικότερης προσέγγισης της ποινικής δικονομικής νομοθεσίας, αποτέλεσε έναυσμα για την παρούσα έκδοση, η οποία έχει ως αντικείμενο την καταγραφή και συσχέτιση των δικονομικού περιεχομένου διεθνών ποινικών διατάξεων, ώστε να συμπληρωθεί και αξιοποιηθεί ερμηνευτικά το δικο...

Ποινική δικονομία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ποινική δικονομία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ποινική δικονομία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η διαδικασία ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κατά το Καταστατικό της Ρώμης του 1998 και τα συναφή ζητήματα

Η παρούσα διατριβή γράφτηκε με σκοπό την παροχή μιας στοιχειώδους ενημέρωσης σε μη εξοικειωμένους με το αντικείμενο. Όπως θα αντιληφθεί κανείς, η επεξεργασία των θεμάτων που ανακύπτουν δεν καλύπτεται απόλυτα με γνώσεις μόνο διεθνούς δικαίου αλλά ούτε και με γνώσεις μόνο ποινικής δικονομίας. Επιπροσθ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 5
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...