Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Τεχνική υδρογεωλογία

Το παρόν σύγγραμμα απευθύνεται σε γεωλόγους, πολιτικούς μηχανικούς, γεωπόνους και περιβαλλοντολόγους που ασχολούνται με θέματα υπόγειου νερού και διαχείρισης υδατικών πόρων γενικότερα....

Γεωλογικές χαρτογραφήσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γεωλογικές χαρτογραφήσεις στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γεωλογικές χαρτογραφήσεις, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Φωταύγεια

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των θετικών επιστημών αλλά και σε αυτούς των αρχαιολογικών τμημάτων της χώρας. Η ύλη του αναφέρεται στην επεξήγηση του μηχανισμού της φωταύγειας στα στερεά υλικά και στη συνέχεια αναλύεται η εφαρμογή της στην απόλυτη χρονολό...

Αζιμουθιακές προβολές στην τεκτονική γεωλογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αζιμουθιακές προβολές στην τεκτονική γεωλογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αζιμουθιακές προβολές στην τεκτονική γεωλογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τεχνική γεωλογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τεχνική γεωλογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τεχνική γεωλογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γεωτεχνική μηχανική οδικών χαράξεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γεωτεχνική μηχανική οδικών χαράξεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γεωτεχνική μηχανική οδικών χαράξεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τεχνική γεωλογία με στοιχεία γεωτεχνικής μηχανικής

Η έκδοση περιλαμβάνει τεχνική γεωλογία σηράγγων, συστημάτων βαθμονόμησης βραχομάζας, αγωγών μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, ταλαντώσεις από ανατινάξεις εκρηκτικών υλών, τεχνική γεωλογία φραγμάτων ταμιευτήρων, τσιμεντενέσεων, αγκυρώ σεων, γεφυρών αεροδρομίων, ανεμογεννητριών, εκσκαφών με Rip...

Γεωλογία και σεισμοί

Ο σεισμός είναι ένα φυσικό καταστροφικό φαινόμενο συχνό στον ελληνικό χώρο, το οποίο οι γεωεπιστήμονες καλούνται να αντιμετωπίσουν. Το πρόβλημα της αντιμετώπισης των σεισμών έχει πολλές συνιστώσες και αφορά την ανθρώπινη ζωή, το δομημένο περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά. Ο στόχος του βιβλί...

Τεχνική γεωλογία

[...] Το παρόν βιβλίο "Τεχνική γεωλογία" προορίζεται, βασικώς για τους φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμο και στους επαγγελματίες συναδέλφους γεωεπιστήμονες. Ως εκ τούτου, η ύλη του συνδέεται και εναρμονίζεται και αλληλοσυ...

Τα μεταλλικά ορυκτά της Ελλάδος κάτω από το μικροσκόπιο

Το βιβλίο αυτό είναι καρπός τριακονταετούς και πλέον μελέτης και απευθύνεται σε όλους αυτούς που έχουν κάποιο ενδιαφέρον για τα μεταλλικά ορυκτά της Ελλάδας, είτε αυτοί είναι γεωεπιστήμονες, εκπαιδευτικοί, φοιτητές, συλλέκτες, είτε απλοί ευαισθητοποιημένοι πολίτες. Εξετάζει τα μεταλλικά ορυκτά πο...

Ιζηματολογία

Το σημαντικό και μοναδικό αυτό πανεπιστημιακό σύγγραμμα του αείμνηστου συναδέλφου Αντώνη, αποτελεί το καταστάλαγμα της πολυετούς ενασχόλησής του κυρίως στον ερευνητικό τομέα σε θέματα σχετικά με την πολύ ενδιαφέρουσα επιστήμης της ιζηματολογίας. Παρουσιάζει με σαφήνεια τη σημασία αυτής της επιστήμη...

Γενική υδρογεωλογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γενική υδρογεωλογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γενική υδρογεωλογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διερευνώντας τη Γη

Το βιβλίο αυτό προορίζεται βασικά να "λειτουργήσει" στα χέρια των πρωτοετών φοιτητών του Γεωλογικού Τμήματος, με σκοπό την εισαγωγή και την κατανόηση των αντικειμένων που διερευνούν οι διάφοροι τομείς των επιστημών, τις λεπτομέρειες των οποίων θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στην πορεία των...

Εισαγωγή στη γεωλογία των πετρελαίων

[...] Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν διδαχθεί τα βασικά μαθήματα γεωλογίας και φιλοδοξεί να αποτελέσει εγχειρίδιο χρήσιμο και μετά το τέλος των σπουδών τους, καθώς και στους γεωλόγους που ασχολούνται με την έρευνα των υδρογονανθράκων. Ο κύριος σκοπός του βιβλίου είναι να παραθέσ...

Γεωμορφολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γεωμορφολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γεωμορφολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μαθήματα γενικής γεωλογίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μαθήματα γενικής γεωλογίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μαθήματα γενικής γεωλογίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τεχνική γεωλογία

Περιεχόμενα: - Εισαγωγή στη Γεωλογία του πολιτικού μηχανικού - Στοιχεία γενικής γεωλογίας - Μηχανική των πετρωμάτων - Τεχνική περιγραφή και αποτυπωστών γεωυλικών, μαζών και δομών - Έρευνα του γεωλογικού υπόβαθρου - Υπόγειο νερό - Κινήσεις ασταθών γεωλογικών μαζών - κατολισθήσεις - Στοιχεία ...

Μαθήματα στρωματογραφίας

Περιεχόμενα του βιβλίου: - Γενικές στρωματογραφικές αρχές - Στρωματογραφικές μέθοδοι - Φασεολογία - Στρωματογραφική έρευνα - Προκάμβριο - Παλαιοζωικός - Μεσοζωικός - Καινοζωικός....

Γενική υδρογεωλογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γενική υδρογεωλογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γενική υδρογεωλογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Υδρογεωλογία περιβάλλοντος. Υπόγεια νερά και περιβάλλον

[...] Το βιβλίο αυτό, που πραγματεύεται θέματα Υπόγειων Νερών - Υδρογεωλογίας και Περιβάλλοντος, φιλοδοξεί σε αυτό ακριβώς να συμβάλλει, στην επιστημονική κατάρτιση των επιστημόνων που ασχολούνται με τα θέματα αυτά (γεωλόγους, πολιτικούς μηχανικούς, γεωπόνους, μηχανικούς περιβάλλοντος κ.ά). Καλύπτει...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...