Βιβλία

Θωρακοχειρουργικά θέματα

Το βιβλίο αυτό περιγράφει ορισμένα νοσήματα θωρακοκαρδιοχειρουργικού τομέα. Αποτελεί μεταφορά εμπειριών και βιωμάτων αναφορικά με ασθενείς που αντιμετωπιστήκαν σε νοσοκομεία όπου υπηρέτησε η συγγραφέας. Η γνώση αφορά τόσο τους πάσχοντες όσο και τους υγιείς, τους φοιτητές, τους νοσηλευτές και του...

Θωρακοχειρουργικά θέματα

Το βιβλίο αυτό περιγράφει ορισμένα νοσήματα θωρακοκαρδιοχειρουργικού τομέα. Αποτελεί μεταφορά εμπειριών και βιωμάτων αναφορικά με ασθενείς που αντιμετωπιστήκαν σε νοσοκομεία όπου υπηρέτησε η συγγραφέας. Η γνώση αφορά τόσο τους πάσχοντες όσο και τους υγιείς, τους φοιτητές, τους νοσηλευτές και του...

Perfusionist

Οι δυνατότητες της σύγχρονης ιατρικής, ιδιαίτερα στο χώρο της καρδιοχειρουργικής, προσφέρουν ισχυρές και αποτελεσματικές επιλογές στον ιατρό, ενώ αντιμετωπίζονται με ενδιαφέρον και από το ευρύ κοινό. Ωστόσο, σε πολλές από αυτές σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο perfusionist, ένας σημαντικός λειτουργός,...

Μάθετε για τις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις

"Θεωρώ την ποιοτική και αξιόπιστη πληροφόρηση σπουδαία, και ξέρω πως το ίδιο κάνουν και οι ασθενείς μου. Τα βιβλία της σειράς ΒΜΑ "Οικογενειακός Ιατρός" παρέχουν τέτοια αξιοπιστία και θα πρέπει να διαβαστούν από όλους" (Dr. David Colin, διευθυντής Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, Υπουργείο Υγείας της Μεγάλ...

Αναισθησία και καρδιολογικός ασθενής στην εξωκαρδιακή χειρουργική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αναισθησία και καρδιολογικός ασθενής στην εξωκαρδιακή χειρουργική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αναισθησία και καρδιολογικός ασθενής στην εξωκαρδιακή χειρουργική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γνωρίζω και φροντίζω την καρδιά μου

Σήμερα στην Ελλάδα εφαρμόζονται όλες οι σύγχρονες παιδαγωγικές μέθοδοι και διενεργούνται όλα τα είδη των καρδιακών εγχειρήσεων, τόσο για τις πολύπλοκες συγγενείς καρδιοπάθειες των ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών μεταμοσχεύσεων και της εμφύτευσης μηχανικών μέσων υποστήριξης της κυκλοφορία...

Στοιχεία καρδιοχειρουργικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στοιχεία καρδιοχειρουργικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στοιχεία καρδιοχειρουργικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στεφανιαία νόσος, χειρουργική των στεφανιαίων αρτηριών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στεφανιαία νόσος, χειρουργική των στεφανιαίων αρτηριών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στεφανιαία νόσος, χειρουργική των στεφανιαίων αρτηριών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η χειρουργική αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η χειρουργική αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η χειρουργική αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η χειρουργική αντιμετώπιση των συγγενών και επίκτητων καρδιοπαθειών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η χειρουργική αντιμετώπιση των συγγενών και επίκτητων καρδιοπαθειών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η χειρουργική αντιμετώπιση των συγγενών και επίκτητων καρδιοπαθειών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Καρδιοχειρουργική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Καρδιοχειρουργική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Καρδιοχειρουργική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...