Βιβλία

Ηλεκτρομαγνητισμός και εφαρμογές

Στην εποχή μας, που συμβαίνει μία εκρηκτική ανάπτυξη της ασύρματης τεχνολογίας, το βιβλίο αυτό είναι δομημένο έτσι ώστε να ασχολείται απο νωρίς με πρακτικές εφαρμογές. Τα πρώτα 5 κεφάλαια αποτελούν τον βασικό πυρήνα και τα 5 τελευταία περιέχουν συμπληρωματικό υλικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ...

Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο

Ο παρών δεύτερος τόμος πραγματεύεται τα φαινόμενα του χρονικά μεταβαλλόμενου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και της διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Ως συνέχεια του ομότιτλου πρώτου τόμου, αφιερωμένου σχεδόν αποκλειστικά στη μελέτη του ηλεκτροστατικού και μαγνητοστατικού πεδίου, αποτελεί ουσιαστικά...

Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο

Αντικείμενο του παρόντος τόμου, όπως υποδηλώνεται και στον υπότιτλό του, αποτελεί η πραγμάτευση των βασικών εννοιών και θεμελιωδών νόμων του ηλεκτροστατικού και μαγνητοστατικού πεδίου. Η μελέτη των φαινομένων του χρονικά μεταβαλλόμενου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου γίνεται στον ομότιτλο συνοδό δεύτερο τό...

Εισαγωγή στη διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων

Περιεχόμενα: - Εισαγωγή. - Διάδοση εδαφικών κυμάτων. - Ιονοσφαιρικά κύματα. - Τροποσφαιρικά κύματα. - Διάδοση ραδιοκυμάτων παρουσία πολλών εμποδίων. - Προβλήματα διάδοσης στις κινητές επικοινωνίες. ...

Εισαγωγή στη σκέδαση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων

[...] Η ηλεκτρομαγνητική σκέδαση αναπτύσσεται συνήθως διάσπαρτη σε συγγράμματα ΗΜ θεωρίας, ακτινοβολίας ΗΜ κυμάτων, ασυρμάτων επικοινωνιών, εφαρμοσμένης φυσικής και εφαρμοσμένων μαθηματικών. Στο παρόν σύγγραμμα έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν και να αναλυθούν βασικά στοιχεία της ηλεκτρομαγνητικής ...

Ηλεκτρομαγνητισμός

Ο παρών τόμος είναι ο δεύτερος στη σειρά της Βασικής Ηλεκτροτεχνίας και καλύπτει τα θέματα του Ηλεκτρομαγνητισμού, συγκεκριμένα το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο στις διάφορες μορφές του που ενδιαφέρουν τους Τεχνικούς. Βασικός στόχος αυτού του βιβλίου είναι να εξασφαλιστεί μία τεκμηριωμένη εισαγωγή στον Ηλε...

Ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα

Το σύγγραμμα του καθηγητή Π. Ασημακόπουλου "Ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα" αποσκοπεί στην κάλυψη των διδακτικών αναγκών του εισαγωγικού μαθήματος του Ηλεκτρομαγνητισμού, όπως διδάσκεται σήμερα (συνήθως στο πρώτο έτος του προγράμματος σπουδών) στις Ελληνικές Πανεπιστημιακές και Πολυτεχνικές Σχολές. Στόχ...

Ηλεκτρομαγνητισμός

Περιέχει: Διανυσματική Ανάλυση, Στατικό Ηλεκτρικό Φορτίο, Κίνηση Φορτισμένων Σωματιδίων Μέσα σε Ηλεκτρικά Πεδία, Στατικό Ηλεκτρικό Πεδίο Μέσα στα Διηλεκτρικά Σώματα, Tο Σταθερό Ηλεκτρικό Ρεύμα, Το Στατικό Μαγνητικό Πεδίο των Σταθερών Μαγνητικών Ρευμάτων, Kίνηση Αγωγών και Φορτισμένων Σωματιδίων Μέσα...

Εφαρμοσμένος ηλεκτρομαγνητισμός

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εφαρμοσμένος ηλεκτρομαγνητισμός στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εφαρμοσμένος ηλεκτρομαγνητισμός, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε γήινο περιβάλλον

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε γήινο περιβάλλον στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε γήινο περιβάλλον, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εφαρμοσμένος ηλεκτρομαγνητισμός

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εφαρμοσμένος ηλεκτρομαγνητισμός στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εφαρμοσμένος ηλεκτρομαγνητισμός, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EMC

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EMC στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EMC, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εφαρμοσμένος ηλεκτρομαγνητισμός

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εφαρμοσμένος ηλεκτρομαγνητισμός στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εφαρμοσμένος ηλεκτρομαγνητισμός, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ηλεκτρομαγνητικά κύματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ηλεκτρομαγνητικά κύματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ηλεκτρομαγνητικά κύματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ηλεκτρομαγνητικά κύματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ηλεκτρομαγνητικά κύματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ηλεκτρομαγνητικά κύματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βιολογικές επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Το έργο χαρακτηρίζεται από πληρότητα, ευαισθησία για τη δημόσια υγεία, αλλά και επιμελημένη αποφυγή της υπερβολικής κινδυνολογίας, που συχνά συγκαλύπτει την πραγματική απειλή. Μέσω της επιστημονικά τεκμηριωμένης μελέτης, ο Κ. Λιολιούσης επιχειρεί να προσδιορίσει την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από ...

Ηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι τηλεπισκόπησης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι τηλεπισκόπησης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι τηλεπισκόπησης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στη βασική θεωρία του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στη βασική θεωρία του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στη βασική θεωρία του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στη βασική θεωρία του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στη βασική θεωρία του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στη βασική θεωρία του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στη βασική θεωρία του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στη βασική θεωρία του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στη βασική θεωρία του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...