Βιβλία

24/7 Business English: Intermediate

To 24/7 Business English, αποτελεί την καλύτερη λύση για σπουδαστές, επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, που θέλουν να βελτιώσουν την επικοινωνιακή τους ικανότητα στην αγγλική γλώσσα, μέσα από πρακτική διδασκαλία, η οποία βασίζεται σε καθημερινές επιχειρηματικές υποθέσεις. Τα μαθήματα του ...

Business English for Academic Purposes

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Business English for Academic Purposes στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Business English for Academic Purposes, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Business English for Future Managers

In our days the position of English as a world language has become more secure and entrenched than eνer before. Economists, cultural theοrists and political scientists, agree that English has emerged as a global language ready to respond to new communication challenges created by the "new world orde...

Business English

Business English is a 20 unit coursebook of at least upper intermediate level, intended for students studying "Business English Terminology" in the Technological Education Institutes. The units cover topics which reflect the world of business and concetrate on natural language appropriate to diffe...

Business English

"Business English" is a 22 unit coursebook of at least upper intermediate level, intended for students studying "Business English Terminology" in the Technological Education Institutes. The units cover topics which reflect the world of business and concetrate on natural language appropriate to diff...

Business Language Skills

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Business Language Skills στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Business Language Skills, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Writing and Translating in Business English

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Writing and Translating in Business English στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Writing and Translating in Business English, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Business English

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Business English στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Business English, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

English for Students of Management

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο English for Students of Management στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το English for Students of Management, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

English for students of management

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο English for students of management στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το English for students of management, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...