Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Πνευμονολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πνευμονολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πνευμονολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Harrison πνευμονολογία και εντατική θεραπεία

Βασισμένο στα κεφάλαια για τα λοιμώδη νοσήματα που περιλαμβάνει η Εσωτερική Παθολογία του Harrison, 17η έκδοση, αυτό το περιεκτικό κλινικό βοήθημα προσφέρει τις νεότερες γνώσεις στον τομέα, ενισχυμένες με την επιστημονική εγκυρότητα και αξιοπιστία που χαρακτηρίζουν τις εκδόσεις του Harrison. Μέσα θα...

Η πνευμονική νεοπλασία

Το παρόν σύγγραμμα φανερώνει την αιτιοπαθογένεια του καρκίνου του πνεύμονα και γενικά των χωροκατακτητικών εξεργασιών. Αφορά τόσο τους πάσχοντες όσο και τους υγιείς. Στη φύση το μεγαλύτερο ποσοστό των μικροοργανισμών απαντάται σε μορφή οργανωμένης συνάθροισης. Ως μεγαλοοργανισμοί δεν είμαστε αποστ...

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αέρια αρτηριακού αίματος και οξυγονοθεραπεία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αέρια αρτηριακού αίματος και οξυγονοθεραπεία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αέρια αρτηριακού αίματος και οξυγονοθεραπεία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η πνευμονική νεοπλασία

Το παρόν σύγγραμμα φανερώνει την αιτιοπαθογένεια του καρκίνου του πνεύμονα και γενικά των χωροκατακτητικών εξεργασιών. Αφορά τόσο τους πάσχοντες όσο και τους υγιείς. Στη φύση το μεγαλύτερο ποσοστό των μικροοργανισμών απαντάται σε μορφή οργανωμένης συνάθροισης. Ως μεγαλοοργανισμοί δεν είμαστε αποστ...

Εκπαιδευτικός άτλας της απεικόνισης θώρακα

Περισσότερες από 1.000 φωτογραφίες απεικόνισης φυσιολογικών και παθολογικών ευρημάτων με προσέγγιση ανά περιστατικό. Διαφοροδιάγνωση πολλών νόσων και αναπτυσσόμενων βλαβών. Σημαντικά στοιχεία και παγίδες στις ανατομικές και κλινικές έννοιες....

Non-Invasive Assessment of Airways Inflammation in Asthma and Copd

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Non-Invasive Assessment of Airways Inflammation in Asthma and Copd στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Non-Invasive Assessment of Airways Inflammation in Asthma and Copd, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

FACTS ΧΑΠ χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Σύγχρονος, μικρός εύχρηστος οδηγός με τα βασικά χαρακτηριστικά της ΧΑΠ, τη διαφοροδιάγνωση και την αντιμετώπισή της....

Διαγνωστική πνευμονολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διαγνωστική πνευμονολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διαγνωστική πνευμονολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ως συστηματική νόσος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ως συστηματική νόσος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ως συστηματική νόσος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κλινική πνευμονολογία και εντατική θεραπεία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κλινική πνευμονολογία και εντατική θεραπεία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κλινική πνευμονολογία και εντατική θεραπεία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Oxford εγχειρίδιο επείγουσας πνευμονολογίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Oxford εγχειρίδιο επείγουσας πνευμονολογίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Oxford εγχειρίδιο επείγουσας πνευμονολογίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πνευμονική εμβολή

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πνευμονική εμβολή στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πνευμονική εμβολή, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πνευμονολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πνευμονολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πνευμονολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πνευμονολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πνευμονολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πνευμονολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Από την κλινική και ακτινολογική εικόνα ...στο βρογχοσκοπικό εύρημα

Πολλοί πιστεύουν ότι η ιατρική, εκτός από επιστήμη, είναι και τέχνη. Όλοι όμως οι Πνευμονολόγοι το γνωρίζουν αυτό με βεβαιότητα. Η βρογχοσκόπηση είναι ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα της ειδικότητάς μας. Απαιτεί δεξιότητες, εμπειρία και γνώση. Ο έμπειρος πνευμονολόγος αξιολογεί τα συμπτώματα, δ...

Διαγνωστική πνευμονολογία

[...] Η παρούσα 3η έκδοση του βιβλίου κάθε άλλο παρά συνοπτική, με τη συνήθη του όρου έννοια, είναι. Περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαγνωστική προσέγγιση των περισσότερων νοσολογικών οντοτήτων του αναπνευστικού, παρέχοντας τα βασικά στοιχεία παθοφυσιολογίας, την κλινική εικόνα και...

Πνευμονολογία

[set δύο τόμων] Το πιο πλήρες, σύγχρονο δίτομο σύγγραμμα για την Πνευμονολογία, από παγκοσμίως καταξιωμένους συγγραφείς, με την εγκυρότητα, αξιοπιστία και επιμέλεια της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ένα έργο αναφοράς για κάθε επιστήμονα που δραστηριοποιείται και στον τομέα του αναπνευσ...

Πνευμονολογία

[set δύο τόμων] Το πιο πλήρες, σύγχρονο δίτομο σύγγραμμα για την Πνευμονολογία, από παγκοσμίως καταξιωμένους συγγραφείς, με την εγκυρότητα, αξιοπιστία και επιμέλεια της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ένα έργο αναφοράς για κάθε επιστήμονα που δραστηριοποιείται και στον τομέα του αναπνευσ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...