Βιβλία

Δημόσια υγεία

Η ολοένα αυξανόμενη σημασία της δημόσιας υγείας καθιστά αναγκαία την απόκτηση ενός βασικού κορμού γνώσεων, τόσο από τους λειτουργούς υγείας όσο και από τους σπουδαστές του σχετικού χώρου. Το βιβλίο αυτό συνιστά ακριβώς έναν πυρήνα γνώσεων που ακολουθεί το πνεύμα με το οποίο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υ...

Ενημέρωση υψηλού κινδύνου

Το ξέσπασμα αναρίθμητων κινδύνων που απειλούν την ανθρώπινη ύπαρξη δεν έχει προηγούμενο και ο φόβος χρησιμοποιείται με πολλούς και "δημιουργικούς" τρόπους. Οι επτά σφραγίδες της Αποκάλυψης άνοιξαν. Τρομοκράτες επιτίθενται σε πολιτείες στην Αμερική, ο κίνδυνος της βιοτρομοκρατίας αναβιώνει, θανατη...

Ιατρική της εργασίας MCQs

Οι MCQs αποτελούν μια δημοφιλή μορφή αξιολόγησης κατά την οποία οι ερωτώμενοι καλούνται να επιλέξουν την καλύτερη δυνατή απάντηση (ή απαντήσεις) από μια λίστα διαθέσιμων επιλογών. Στα πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρουν, υπάγονται, η αποτελεσματικότερη τεχνική αξιολόγηση, εφόσον βέβαια οι συγγραφείς...

Θανάσιμες θεραπείες

Πολλά βιβλία έχουν γραφτεί για τους θριάμβους της ιατρικής. Οι "θανάσιμες θεραπείες" είναι ένα από τα ελάχιστα στην Ελλάδα βιβλία που καταγράφει την τρομακτική, άλλη πλευρά του νομίσματος της δημόσιας υγείας, τις καταστροφές που οι πολιτικές της έχουν επιφέρει σε αυτή και τα μεγάλα σκάνδαλά και φιάσ...

Ζητήματα υγείας ταξιδεύοντας στον κόσμο

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι κάνουν ταξίδια μεγάλων αποστάσεων με υψηλότερες ταχύτητες από ποτέ, για λόγους επαγγελματικούς, κοινωνικούς, ψυχαγωγικούς, ανθρωπιστικούς και αυτή η τάση δείχνει να συνεχίζεται και στο μέλλον παρόλη τη διεθνή οικονομική ύφεση. Οι ταξιδιώτες εκτίθενται σε ποικίλους κινδύ...

Δημόσια υγεία, κοινωνική πρόνοια και υγειονομική πολιτική στην Κρητική πολιτεία (1898-1913)

Η περίοδος της Κρητικής Πολιτείας (1898-1913), παρά τη σύντομη διάρκειά της και την προσωρινότητα του καθεστώτος της αυτονομίας, από τη σταθερή προσδοκία της Ένωσης με την Ελλάδα, αποτέλεσε για την Κρήτη, περίοδο σημαντικού κοινωνικού, πολιτισμικού και πολιτικο-οικονομικού εκσυγχρονισμού, ιδιαίτερα ...

Αρχές αποδεικτικής ιατρικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αρχές αποδεικτικής ιατρικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αρχές αποδεικτικής ιατρικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη δημόσια υγεία

Η δημόσια υγεία έχει αποκτήσει κεντρική θέση, από πλευράς επιστημονικού ενδιαφέροντος, μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και των υπευθύνων σχεδιασμού και διαμόρφωσης των πολιτικών υγείας σε διεθνή κλίμακα ήδη από το δεύτερο ήμισυ του εικοστού αιώνα και μετέπειτα. Η εξέλιξη αυτή τείνει να διαμορφώσει μ...

Περιβαλλοντική και αειφόρος διαχείριση στη δημόσια υγεία

[...] Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές άλλα και στους διαχειριστές της δημόσιας υγείας για να τους βοηθήσει να αναδείξουν το πώς η συνεχής περιβαλλοντική υποβάθμιση σχετίζεται με την υγεία του ανθρώπου και τις πρακτικές της υγειονομικής περίθαλψης αλλά παράλληλα συναρτάται με την συνολι...

Ιστορία των επιστημών της δημόσιας υγείας

Η χρήση του όρου "Επιστήμες της Δημόσιας Υγείας" είναι πολύ συχνή στους κόλπους της επιστημονικής κοινότητας, χωρίς, όμως, να είναι πάντα σαφές τι ακριβώς εκφράζει. Είναι εμφανές, άλλωστε, πως διάφοροι συγγραφείς τον χρησιμοποιούν με άλλο εύρος αναφοράς, έτσι ώστε να δημιουργείται σύγχυση ως προς τα...

Ευρωπαϊκή Ένωση και δημόσια υγεία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ευρωπαϊκή Ένωση και δημόσια υγεία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ευρωπαϊκή Ένωση και δημόσια υγεία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η περίθαλψη των θυμάτων και η προστασία της δημόσιας υγείας στις μαζικές καταστροφές

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η περίθαλψη των θυμάτων και η προστασία της δημόσιας υγείας στις μαζικές καταστροφές στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η περίθαλψη των θυμάτων και η προστασία της δημόσιας υγείας στις μαζικές καταστροφές, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...