Βιβλία

Home Cinema

Το βιβλίο "Home Cinema: Ερωτήσεις και απαντήσεις" είναι το μόνο που περιλαμβάνει: - Καινοτόμο εκπαιδευτικό σύστημα - Πάνω από 350 ερωτήσεις και απαντήσεις - Πάνω από 90 έγχρωμα σχήματα - Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου - Γλωσσάριο όρων εικόνας και ήχου - Δίσκους αναφορ...

Ηλεκτροακουστική και ηχητικές εγκαταστάσεις

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται τη βασική θεωρία των ηλεκτροακουστικών μετατροπέων. Στο επίπεδο του σχεδιασμού ενός ολοκληρωμένου συστήματος, εξετάζονται τα κυριότερα στοιχεία των ηχητικών εγκαταστάσεων και παρατίθενται οι σχετικοί υπολογισμοί. Η προσέγγιση των θεμάτων είναι σκοπίμως ακαδημαϊκή και δεν...

Παραγωγή και επεξεργασία ήχου με ηλεκτρονικά μέσα

Στην έκδοση αυτή γίνεται μια γενική προσέγγιση στην παραγωγή ήχου. Ο ακουστικός ήχος για εγγραφή στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στο φιλμ και στη μουσική εντάσσεται κάτω από τον τίτλο "ήχος". Το περιεχόμενο της έκδοσης έχει σχεδιαστεί για αρχάριους, αλλά είναι χρήσιμο και για τους έμπειρους επαγγ...

Ηλεκτρακουστικές μετρήσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ηλεκτρακουστικές μετρήσεις στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ηλεκτρακουστικές μετρήσεις, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ηλεκτρακουστική

[...] Αυτό που καθόρισε την ραγδαία εξέλιξη της Ηλεκτρακουστικής ήταν η σχέση της με τις τηλεπικοινωνίες. Έτσι δημιουργήθηκαν οι λεγόμενες ηλεκτρακουστικές αλυσίδες, τους κρίκους των οποίων αποτελούν, στο ακουστικό μέρος, το μέσο διάδοσης μεταξύ της πρωτογενούς πηγής, του δέκτη και του ηλεκτρακουστι...

Ηχοληψία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ηχοληψία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ηχοληψία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στην ηχοληψία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στην ηχοληψία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στην ηχοληψία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Video

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Video στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Video, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ηχοληψία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ηχοληψία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ηχοληψία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η τεχνική της εικόνας του video

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η τεχνική της εικόνας του video στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η τεχνική της εικόνας του video, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ραδιοφωνία και ηλεκτρακουστική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ραδιοφωνία και ηλεκτρακουστική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ραδιοφωνία και ηλεκτρακουστική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

CD Player

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο CD Player στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το CD Player, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ηλεκτρακουστική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ηλεκτρακουστική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ηλεκτρακουστική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τεχνολογία ηχογραφήσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τεχνολογία ηχογραφήσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τεχνολογία ηχογραφήσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εφαρμογές της ηλεκτροακουστικής στο Hi - Fi

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εφαρμογές της ηλεκτροακουστικής στο Hi - Fi στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εφαρμογές της ηλεκτροακουστικής στο Hi - Fi, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εφαρμογές  της ηλεκτροακουστικής στο Hi - Fi

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εφαρμογές της ηλεκτροακουστικής στο Hi - Fi στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εφαρμογές της ηλεκτροακουστικής στο Hi - Fi, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...