Βιβλία

Το αναπνευστικό σύστημα

Περιεχόμενα: Δομή και λειτουργία 1 Δομή του αναπνευστικού συστήματος: πνεύμονες, αεραγωγοί και νεκροί χώροι 2 Η θωρακική κοιλότητα και οι αναπνευστικοί μύες 3 Πιέσεις και όγκοι στη διάρκεια της φυσιολογικής αναπνοής 4 Νόμοι αερίων και σύμβολα αναπνοής 5 Διάχυση 6 Μηχανική των πνευμόνων: ελαστ...

Λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος

Το βιβλίο "Λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος" έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην εκπαίδευση των γιατρών στο αντικείμενο των λοιμώξεων. Η ιστορία της ιατρικής με την εμπειρία που αποκτήθηκε πρόσφατα από τη νέα γρίπη, το AIDS το SARS αλλά και παλαιότερα έως τις ημέρες μας με τη φυματίω...

Ερμηνεία των δοκιμασιών λειτουργικού ελέγχου του αναπνευστικού

Το βιβλίο "Ερμηνεία των δοκιμασιών λειτουργικού ελέγχου του αναπνευστικού: ένας πρακτικός οδηγός" αποτελεί μια πρακτική ανασκόπηση των συνηθέστερων δοκιμασιών λειτουργικού ελέγχου του αναπνευστικού, που παρέχει πληροφορίες σχετικά με το τι μετρά η κάθε δοκιμασία και σε ποια κλινικά ερωτήματα μπορεί ...

Νόσοι του αναπνευστικού

Η απεικονιστική διάγνωση των νόσων του αναπνευστικού είναι μια ποιοτική διαγνωστική τεχνική και όχι μια μέθοδος ποσοτικής διάγνωσης. Η απεικονιστική διάγνωση δεν αναγνωρίζει την φύση αυτής της σκιάς αλλά βοηθά ως πρώτο βήμα στην ταξινόμηση των χαρακτηριστικών της σκιάς σε πρότυπα πριν από την εφ...

Αναπνευστικά νοσήματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αναπνευστικά νοσήματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αναπνευστικά νοσήματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Νοσήματα αναπνευστικού

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νοσήματα αναπνευστικού στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νοσήματα αναπνευστικού, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Φυσιολογία και παθοφυσιολογία του αναπνευστικού

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Φυσιολογία και παθοφυσιολογία του αναπνευστικού στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Φυσιολογία και παθοφυσιολογία του αναπνευστικού, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μηχανική υποστήριξη της αναπνοής στην επείγουσα ιατρική και εντατική θεραπεία

[...] Στην συγγραφή των 22 κεφαλαίων, που έχουν συμμετάσχει 26 συγγραφείς, αναπτύσσονται όλα τα σχετικά με την μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, όπως αυτά εμφανίζονται στην διεθνή βιβλιογραφία και όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την καθημερινή κλινική πράξη σε διάστημα μιας και πλέον 20ετίας. [...] (απ...

Νόσοι του αναπνευστικού συστήματος

Πλήρως ανανεωμένο, το βιβλίο αυτό εξακολουθεί να αποτελεί μια συνοπτική ανασκόπηση των αναπνευστικών παθήσεων, τόσο για το φοιτητή όσο και για τον ιατρό. Αρχίζει με μια εξαιρετική ανασκόπηση των απαραίτητων για την κατανόηση των νόσων του αναπνευστικού συστήματος στοιχείων της ανατομίας και της φυσι...

Αναπνευστικά προβλήματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αναπνευστικά προβλήματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αναπνευστικά προβλήματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αναπνευστική γυμναστική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αναπνευστική γυμναστική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αναπνευστική γυμναστική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το ροχαλητό

Στόχος του βιβλίου είναι να σας βοηθήσει να κρίνεται τη δική σας περίπτωση σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν για τις αιτίες του ροχαλητού. Περιέχονται τρόποι θεραπείας του ροχαλητού, που ξεκινούν από τη μείωση του σωματικού βάρους μέχρι τη χειιρουργική επέμβαση. ...

Λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής με 52 κλινικά προβλήματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής με 52 κλινικά προβλήματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής με 52 κλινικά προβλήματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...