Βιβλία

Συνδικαλισμός εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συνδικαλισμός εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συνδικαλισμός εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τα χαρακτηριστιικά του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα αποτελούν είτε εκφράσεις γενικότερων τάσεων που εκδηλώνονται στον διεθνή χώρο παρουσιάζοντας τις ελληνικές τους ιδιόμορφες, είτε συνιστούν εθνικές ιδιαιτερότητες που διατηρούνται στο χρόνο και εξελίσσονται ακολουθώντας την ιστο...

Κανόνες προστασίας των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κανόνες προστασίας των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κανόνες προστασίας των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

Η παρούσα εργασία αποτελεί συμβολή στο αντικείμενο της πολιτικής κοινωνιολογίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Εξετάζει τη σχέση συνδικαλιστικού κινήματος και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όπως αυτή καταγράφεται κυρίως στην ελληνική εμπειρία, με κύριο στόχο να κατανοηθούν οι επιπτώσεις της ολοκλήρωσης, (α΄) ...

Συνδικαλισμός

Το έργο αυτό είναι το έβδομο στη σειρά «Πρακτική Εφαρμογή Εργατικού Δικαίου», με την οποία επιχειρείται μία σφαιρική θεώρηση του Εργατικού Δικαίου. Το έργο «Συνδικαλισμός» προσφέρει στους ασχολούμενους με το Εργατικό Δίκαιο ένα ολοκληρωμένο, ιδιαίτερα χρήσιμο βοήθημα, το οποίο σε ένα τόμο περιλαμβάν...

Κανόνες προστασίας των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κανόνες προστασίας των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κανόνες προστασίας των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Για μια ιστορία του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Για μια ιστορία του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Για μια ιστορία του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...