Βιβλία

Λεξικό σανσκριτικής - αγγλικής - ελληνικής

Η δομή του παρόντος λεξικού έχει ως εξής: Σανσκριτικά - Γένος - Λατινική μεταγραφή - Αγγλική μετάφραση - Ελληνική μετάφραση. Στις 394 σελίδες του θα βρείτε πλήθος σανσνκριτικών λημμάτων· εντυπωσιακή είναι η καλλιγραφία της σανσκριτικής γραφής και οι πολλές συνώνυμες λέξεις στα ελληνικά και στα αγγλι...

Learning Haitian Creole English Glossary (Vol. I)

Το βιβλίο αποτελεί ένα δίγλωσσο λεξικό Αϊτινής κρεολικής και αγγλικής και περιέχει πλήθος ασκήσεων για την εκμάθηση της Αϊτινής γλώσσας. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στους 100 μαύρους Αϊτινούς που πέθαναν για να στηρίξουν την επανάσταση του 1821 στην Ελλάδα....

Learning Haitian Creole English Glossary (Vol. II)

Το βιβλίο αποτελεί ένα δίγλωσσο λεξικό Αϊτινής κρεολικής και αγγλικής και περιέχει πλήθος ασκήσεων για την εκμάθηση της Αϊτινής γλώσσας. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στους 100 μαύρους Αϊτινούς που πέθαναν για να στηρίξουν την επανάσταση του 1821 στην Ελλάδα....

Learning Haitian Creole English Glossary and Scramble Quizzes

Το βιβλίο αποτελεί ένα δίγλωσσο λεξικό Αϊτινής κρεολικής και αγγλικής και περιέχει πλήθος ασκήσεων για την εκμάθηση της Αϊτινής γλώσσας. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στους 100 μαύρους Αϊτινούς που πέθαναν για να στηρίξουν την επανάσταση του 1821 στην Ελλάδα....

Learning Easy Haitian Creole from a Basic English Wordlist: Scramble Quizzes

Το βιβλίο αποτελεί ένα δίγλωσσο λεξικό Αϊτινής κρεολικής και αγγλικής και περιέχει πλήθος ασκήσεων για την εκμάθηση της Αϊτινής γλώσσας. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στους 100 μαύρους Αϊτινούς που πέθαναν για να στηρίξουν την επανάσταση του 1821 στην Ελλάδα....

Learning Easy Haitian Creole from a Basic English Wordlist

Το βιβλίο αποτελεί ένα δίγλωσσο λεξικό Αϊτινής κρεολικής και αγγλικής και περιέχει πλήθος ασκήσεων για την εκμάθηση της Αϊτινής γλώσσας. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στους 100 μαύρους Αϊτινούς που πέθαναν για να στηρίξουν την επανάσταση του 1821 στην Ελλάδα....

Ευρωπαϊκό portfolio γλωσσών

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που συνοδεύεται από το "Ευρωπαϊκό διαβατήριο γλωσσών". Συνοδεύει την υλοποίηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαίσιου αναφοράς για τις γλώσσες, όπως έχει θεσμοθετηθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης....

Γεωπονικό λεξικό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γεωπονικό λεξικό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γεωπονικό λεξικό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τρίγλωσσο λεξικό όρων για επιχειρήσεις

Το λεξικό αυτό περιέχει πάνω από 3.000 όρους που σχετίζονται με όλα τα πεδία επιχειρηματικής δραστηριότητας. Απευθύνεται σε όλους όσοι μαθαίνουν αγγλικά ή γερμανικά για επαγγελματικούς σκοπούς ή έρχονται σε επικοινωνία με τον αγγλόφωνο ή το γερμανόφωνο κόσμο στα πλαίσια εμπορικών ή οικονομικών συναλ...

Έλλην Λόγος

Το παρόν βοήθημα είναι απλώς ένα παιχνίδι με τη γλώσσα! Δεν αποβλέπει στο να υποκαταστήσει τις υπό χρήση μεθόδους συστηματικής σπουδής της ελληνικής γλώσσας. Ούτε ακολουθεί τους αυστηρούς κανόνες της γραμματικής, του συντακτικού, της ετυμολογίας, κλπ. Κύριος σκοπός του είναι να δημιουργήσει ένα φιλι...

Το κοινό λεξιλόγιο της ελληνικής και της τουρικής γλώσσας

Το "Κοινό λεξιλόγιο" απευθύνεται κυρίως σε όσους ασχολούνται με τη διδακτική της τουρκικής και της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, συγγραφείς διδακτικού υλικού , ιδίως ερευνητές στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής γλωσσικής αγωγής, αλλά και σε όσους τυχόν θα το δουν σαν αντικείμενο...

Νορβηγο-ελληνικό και ελληνο-νορβηγικό λεξικό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νορβηγο-ελληνικό και ελληνο-νορβηγικό λεξικό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νορβηγο-ελληνικό και ελληνο-νορβηγικό λεξικό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βασικό λεξικό Λαδίνο - Ελληνικό

Η γλώσσα Λαδίνο, κύριος κορμός της οποίας είναι τα καστιλιάνικα του 15ου αιώνα, περιέχει πολλές λέξεις αραγωνέζικες και πορτογαλικές. Στη Θεσσαλονίκη και Κωνσταντινούπολη όπου κατέληξε ο κύριος όγκος των Εβραίων που εξορίστηκαν από την Ισπανία το 1492, η γλώσσα παρέμεινε ζωντανή με την προσθήκη -καθ...

Νέο ελληνο-αγγλικό λεξικό τεχνικών όρων

Το "Νέο ελληνο-αγγλικό λεξικό τεχνικών όρων" αποτελεί την "αιχμή του δόρατος" στο χώρο των εξειδικευμένων λεξικών. Σε αυτό θα βρουν οι μαθητές των ΤΕΕ και ΙΕΚ, οι φοιτητές των ΤΕΙ και των Πανεπιστημίων, και όλοι οι ενδιαφερόμενοι τεχνικοί, τους πλέον εύχρηστους αλλά και δύσχρηστους τεχνικούς όρους τ...

6γλωσσο οπτικό λεξικό

Ένας γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος μάθησης καθημερινού λεξιλογίου σε 6 γλώσσες είναι ένα μοναδικό οπτικό λεξικό που προβάλλει μία πλήρη σειρά πραγμάτων και σκηνών από την καθημερινή ζωή - σας δείχνει (οπτικοποιεί) ό,τι τα υπόλοιπα λεξικά απλώς περιγράφουν. -Ο πολύ καλός σχεδιασμός και οι εξαι...

Πεντάγλωσσο λεξικό τραπεζικών, εμπορικών και οικονομικών όρων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πεντάγλωσσο λεξικό τραπεζικών, εμπορικών και οικονομικών όρων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πεντάγλωσσο λεξικό τραπεζικών, εμπορικών και οικονομικών όρων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Multibabel

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Multibabel στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Multibabel, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

A Visitor's Guide of Sex as a Second Language

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο A Visitor's Guide of Sex as a Second Language στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το A Visitor's Guide of Sex as a Second Language, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...