Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 4
Στρατηγού Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα, Α'

Θα ήθελα τώρα προτού τελειώσω, να συνοψίσω τη γνώμη μου για την αξία του βιβλίου του Μακρυγιάννη. Ακούσατε λίγες περικοπές του. Είναι ελάχιστες και ανεπαρκείς. Αλλά θα σας δώσουν οπωσδήποτε μια μικρή βάση για να κρίνετε την ιδέα μου, που είναι η ακόλουθη: Ο Μακρυγιάννης είναι ο πιο σημαντικός πεζογρ...

Ενθυμήματα στρατιωτικά της επαναστάσεως των Ελλήνων 1821 - 1833

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ενθυμήματα στρατιωτικά της επαναστάσεως των Ελλήνων 1821 - 1833 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ενθυμήματα στρατιωτικά της επαναστάσεως των Ελλήνων 1821 - 1833, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ενθυμήματα στρατιωτικά της επαναστάσεως των Ελλήνων 1821 - 1833

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ενθυμήματα στρατιωτικά της επαναστάσεως των Ελλήνων 1821 - 1833 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ενθυμήματα στρατιωτικά της επαναστάσεως των Ελλήνων 1821 - 1833, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ενθυμήματα στρατιωτικά της επαναστάσεως των Ελλήνων 1821 - 1833

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ενθυμήματα στρατιωτικά της επαναστάσεως των Ελλήνων 1821 - 1833 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ενθυμήματα στρατιωτικά της επαναστάσεως των Ελλήνων 1821 - 1833, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Απομνημονεύματα δια να χρησιμεύσωσιν εις την νέαν ελληνικής ιστορίαν 1821-1843

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Απομνημονεύματα δια να χρησιμεύσωσιν εις την νέαν ελληνικής ιστορίαν 1821-1843 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Απομνημονεύματα δια να χρησιμεύσωσιν εις την νέαν ελληνικής ιστορίαν 1821-1843, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Απομνημονεύματα

Τα απομνημονεύματα μιας προσωπικότητας, όπως του εκ των πρωταγωνιστών της κήρυξης της επανάστασης του '21, Παλαιών Πατρών Γερμανού, αποτελούν σπουδαία ιστορική πηγή, καθόσον γράφτηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα απ' το 1821 μέχρι το 1826, έτος κατά το οποίο απεβίωσε. Η αξία των απομνημονευμάτων τ...

Απομνημονεύματα Κολοκοτρώνη

Τα "Απομνημονεύματα" που ο Κολοκοτρώνης υπαγόρεψε στον Γ. Τερτσέτη, ξεχωρίζουν κειμήλιο λόγου, πατριωτισμού, παρατηρητικότητας, απλότητας, ζωντάνιας και αγνής λαϊκής θυμοσοφίας. Κι όμως το κράτος τα αγνοεί. Ποτέ δε "σκέφθηκε" ν' αναφτερώσει τη σκέψη και την καρδιά των νιάτων βάζοντάς τα στα σχολεία ...

Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Απομνημονεύματα περί της ελληνικής επαναστάσεως

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Απομνημονεύματα περί της ελληνικής επαναστάσεως στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Απομνημονεύματα περί της ελληνικής επαναστάσεως, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Απομνημονεύματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Απομνημονεύματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Απομνημονεύματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Απομνημονεύματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Απομνημονεύματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Απομνημονεύματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Απομνημονεύματα περί της Φιλικής Εταιρίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Απομνημονεύματα περί της Φιλικής Εταιρίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Απομνημονεύματα περί της Φιλικής Εταιρίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τρώνε από μας και μένει και μαγιά

[...] Ο στρατηγός Μακρυγιάννης υπήρξε άριστος στρατιωτικός, πολιτικός, συγγραφέας και άνθρωπος και μέσα από τα κείμενά του φαίνεται η βασική του θέση: "Ότι η τύχη μάς έχει τους Έλληνες πάντοτε ολίγους. Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθε και ως τώρα, όλα τα θεριά πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούνε. Τρών...

Απομνημονεύματα

Στόχος της τωρινής επανέκδοσης των "Απομνημονευμάτων" του στρατηγού Μακρυγιάννη είναι να δοθεί το κλασικό αυτό κείμενο στο κοινό σε μια μορφή χρηστική και έγκυρη, πλαισιωμένη με τα απαραίτητα σχόλια για την κατά το δυνατόν καλύτερη κατανόησή του. [...] Έτσι η σημερινή χρηστική έκδοση αποτελείται απ...

Απομνημονεύματα

[set τριών τόμων] Στόχος της τωρινής επανέκδοσης των "Απομνημονευμάτων" του στρατηγού Μακρυγιάννη είναι να δοθεί το κλασικό αυτό κείμενο στο κοινό σε μια μορφή χρηστική και έγκυρη, πλαισιωμένη με τα απαραίτητα σχόλια για την κατά το δυνατόν καλύτερη κατανόησή του. [...] Έτσι η σημερινή χρηστική ...

Απομνημονεύματα

Στόχος της τωρινής επανέκδοσης των "Απομνημονευμάτων" του στρατηγού Μακρυγιάννη είναι να δοθεί το κλασικό αυτό κείμενο στο κοινό σε μια μορφή χρηστική και έγκυρη, πλαισιωμένη με τα απαραίτητα σχόλια για την κατά το δυνατόν καλύτερη κατανόησή του. [...] Έτσι η σημερινή χρηστική έκδοση αποτελείται απ...

Αναμνήσεις της ελληνικής επαναστάσεως

Οι Αναμνήσεις του Εδουάρδου Τζών Τρελλώνη [Edward John Trelawny, 1792-1881], του αχώριστου συντρόφου του Λόρδου Βύρωνος κατά την εκστρατεία του στην Κεφαλονιά και στο Μεσολόγγι (1823-24), δημοσιεύτηκαν σε μετάφραση στην εφημερίδα "Βρεττανικός Αστήρ" του Λονδίνου τα έτη 1860-61. Ο Τρελλώνη αφηγείται ...

Με τον Βύρωνα και τον Ανδρούτσο

Ο Trelawny, συμπολεμιστής και σύντροφος του Οδυσσέα Ανδρούτσου, έζησε στο πετσί του τα γεγονότα στην επαναστατημένη Ρούμελη από το 1823 και μετά, τις εμφύλιες διαμάχες και τις ίντριγκες, και γνώρισε από πρώτο χέρι τους πρωταγωνιστές, όσο και τους απλούς μαχητές. Οι μαρτυρίες του, που εκδίδονται για ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 4
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...