Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 6
Festosi Racconti

Cinque storie dedicate a coloro che apprendono la lingua italiana (livello B1 - B2) e desiderano trascorrere festivita e vacanze in compagnia di un piacevole racconto. Ogni racconto e corredato di: - note per facilitare la comprensione del lessico - illustrazioni per rendere agevole la lettura -...

Celi 4

Οι απαντήσεις των κειμένων που περιλαμβάνονται στο βιβλίο Preparazione alla prova scritta attivita lessicali CELI 4...

Celi 5

Οι απαντήσεις των κειμένων που περιλαμβάνονται στο βιβλίο Preparazione alla prova scritta attivita lessicali CELI 5...

Celi 5

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Celi 5 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Celi 5, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Celi 4

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Celi 4 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Celi 4, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Il mio amico ha quattro zampe

Είναι ένα από τα διηγήματα του Il gusto perfet to della lettura, μια σειρά βιβλίων σε τρία επίπεδα (elementare - intermedio- avanzato) που επιτρέπει στους ξένους τη λογοτεχνική προσέγγιση της ιταλικής γλώσσας. Κάθε κείμενο του βιβλίου συνοδεύεται από: - Σημειώσεις για κατανόηση του λεξιλογίου - ...

Mamma mia, che meraviglia!

Είναι ένα από τα διηγήματα του Il gusto perfet to della lettura, μια σειρά βιβλίων σε τρία επίπεδα (elementare - intermedio- avanzato) που επιτρέπει στους ξένους τη λογοτεχνική προσέγγιση της ιταλικής γλώσσας. Κάθε κείμενο του βιβλίου συνοδεύεται από: - Σημειώσεις για κατανόηση του λεξιλογίου - ...

Buongiorno italiano levello B1-B2

L'unicita di questo libro consiste nella ricchezza del materiale e delle attivita presentate. Puo essere usato come libro di corso, come quaderno degli esercizi e nello stesso tempo come libro di preparazione agli esami corrispondenti al livello linguisticο B1-B2. Comprende: - Libro dello studen...

Celi 3

Δέκα υποδειγματικά tests για τους υποψήφιους που θέλουν να περάσουν με επιτυχία τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις του Universita per Stranieri di Perugia για την απόκτηση της Πιστοποίησης (Certificato) γνώσης της ιταλικής γλώσσας επιπέδου 3 (αντίστοιχου του επιπέδου Β2 του κοινού ευρωπαϊκού πλαισ...

Sì! Però...

Il Gusto Perfetto Della Lettura e una collana che presenta letture graduate per stranieri, articolate in the livelli: elementare, intermedio, avanzato. I testi offrono allo studente d'italiano la possibilita di avvicinarsi alla lettura in lingua. Ogni testo e corredato da: - note per facilitare l...

La grammatica Italiana Esercizi 2 chiavi

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο La grammatica Italiana Esercizi 2 chiavi στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το La grammatica Italiana Esercizi 2 chiavi, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

La grammatica Italiana Esercizi 2

Il volume "La Grammatica Italiana Esercizi 2" mira ad aiutare gli studenti di italiano di livello elementare, B1/B2, ad esercitare e rafforzare le proprie conoscenze grammaticali e lessicali. Il presente volume comprendre. - Esercizi di grammatica - Esercizi lessicali - Giochi linguistici - T...

Celi 2: Chiavi

Οι απαντήσεις των κειμένων που περιλαμβάνονται στο βιβλίο "Preparazione alla prova scritta attivita lessicali. Celi 2"....

Celi 2

Κείμενα που προέρχονται από περιοδικά και εφημερίδες και συνοδεύονται από ασκήσεις. Απευθύνεται σε ενήλικες που έχουν γνώσεις στην ιταλική γλώσσα επιπέδου Β1 και θέλουν να πάρουν το πτυχίο Celi 2....

In greco frasi

Attraverso la collana "About Greece", scoprite, conoscete e vivete di persona tutti gli aspetti della Grecia....

Giocare per parlare

Il volume "Giocare per Parlare", che accompagna il volume Parlare di...?, livello elementare-intermedio, mira a sviluppare la competenza della produzione orale dello studente di italiano del livello elementare-intermedio (A1, A2, e B1) per il raggiungimento di una espressione libera e spontanea, att...

La grammatica Italiana Esercizi 1

Il volume "La Grammatica Italiana, Esercizi 1", mira ad aiutare gli studenti di italiano di livello elementare, A1/A2, ad esercitare e rafforzare le proprie conoscenze grammaticali e lessicali....

Celi 4-5, chia vi

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Celi 4-5, chia vi στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Celi 4-5, chia vi, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Celi 4-5

Ho pensato di fare cosa utile a voi studenti che decidete di affrontare gli esami di CELI 4 e/o CELI 5 dell'Universita di Perugia, mettendo a vostra disposizione una serie di esercizi per la comprensione e la produzione scritta e spunti per la produzione orale. Per raggiungere la meta che vi siet...

Μαθαίνω την ιταλική γλώσσα II

Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα για αυτούς που επιθυμούν να ασχοληθούν με την εκμάθηση της γλώσσας και τους βοηθά να δουλέψουν αυτόνομα και δημιουργικά σε ό,τι αφορά την εξοικείωση τους με τη δομή της ιταλικής γλώσσας. Γι' αυτόν το λόγο γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στη γλώσσα. Τα κείμεν...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 6
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...