Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 11
Κυπριακή πολιτική δικονομία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κυπριακή πολιτική δικονομία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κυπριακή πολιτική δικονομία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τα μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα

Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας επιχειρείται μια εισαγωγική προσέγγιση στην έννοια των παράτυπων πηγών δικανικής γνώσης με παράλληλη οριοθέτηση της εν λόγω έννοιας έναντι αυτών της αλήθειαςκαι της ασφάλειας του δικαίου. Η αλήθεια δεν προσεγγίζεται ως μια προϋπάρχουσα αυτοτελής ιδέα στην σφαίρα...

Πολιτική δικονομία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πολιτική δικονομία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πολιτική δικονομία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εφαρμογές πολιτικής δικονομίας

Το παρόν επίτομο έργο καλύπτει, με τη μορφή λημμάτων, το σύνολο σχεδόν της ύλης της Πολιτικής Δικονομίας, έχοντας λάβει υπόψη όλες τις πρόσφατες, σημαντικότατες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ από τους Ν 4335/2015, Ν 4370/2016, N 4411/2016 και Ν 4446/2016. Οι παραπομπές στην αντιπροσωπευτικότερη ελληνική...

Προσωρινή διαταγή, ανάκληση και μετενέργεια των ασφαλιστικών μέτρων

Η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων είναι αυτή που ο δικαστής θα κληθεί να εφαρμόσει, τις περισσότερες συγκριτικά φορές, αφού τα ασφαλιστικά μέτρα καλύπτουν το έλλειμμα στη γρήγορη και αποτελεσματική παροχή οριστικής δικαστικής προστασίας. Ενδέχεται η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων να είναι ξεπερα...

Η πολιτική δικονομία από τη θεωρία στην πράξη

Τα 40 θέματα του βιβλίου καλύπτουν με συστηματική σειρά και περίπου ισόρροπα όλη την έκταση του Αστικού Δικονομικού Δικαίου. Ειδικότερα περιλαμβάνονται οι εξής θεματικές ενότητες: Δικαστικές προϋποθέσεις - Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές - Εκκρεμοδικία-Δεδικασμένο - Σύνθετες δίκες - Αγωγή και άμυνα...

Αρχές του δικαίου αποδείξεως στην πολιτική δίκη

Κατά τη διαχείριση των πηγών κινδύνου της σύγχρονης τεχνολογίας αυξάνουν οι πιθανότητες δυσχερειών στον καταλογισμό ευθυνών από άστοχες πράξεις ή παραλείψεις και λόγω των αποδεικτικών δυσχερειών. Έτσι, το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα αποδείξεως κινδυνεύει. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο νομικός, ε...

Πρακτικά θέματα πολιτικής δικονομίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πρακτικά θέματα πολιτικής δικονομίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πρακτικά θέματα πολιτικής δικονομίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εγχειρίδιο πολιτικής δικονομίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εγχειρίδιο πολιτικής δικονομίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εγχειρίδιο πολιτικής δικονομίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στοιχεία πολιτικής δικονομίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στοιχεία πολιτικής δικονομίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στοιχεία πολιτικής δικονομίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στοιχεία πολιτικής δικονομίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στοιχεία πολιτικής δικονομίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στοιχεία πολιτικής δικονομίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αναγκαστική εκτέλεση

Η δεύτερη έκδοση του "Δικαίου της Αναγκαστικής Εκτελέσεως" είναι πλήρως αναθεωρημένη, έχοντας λάβει υπ' όψιν τις νομοθετικές μεταβολές και τη νομολογιακή παραγωγή της τελευταίας δεκαετίας, που μεσολάβησε από την πρώτη έκδοση. Στο έργο αναλύονται διεξοδικά το Γενικό και το Ειδικό Μέρος της εκτέλεσης...

Πρακτικά πολιτικής δικονομίας, ενημερωμένα με τις τροποποιήσεις του ν. 4055/2012

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πρακτικά πολιτικής δικονομίας, ενημερωμένα με τις τροποποιήσεις του ν. 4055/2012 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πρακτικά πολιτικής δικονομίας, ενημερωμένα με τις τροποποιήσεις του ν. 4055/2012, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πολιτική δικονομία, ενημερωμένη με τις τροποποιήσεις του ν. 4055/2012

Μετά την επιτυχία που είχαν οι προηγούμενες εκδόσεις -αν και δεν κάλυπταν όλα τα τμήματα της Πολιτικής Δικονομίας- και την γενικότερη αποδοχή τους, ο συγγραφέας αποφάσισε να προβεί στην έκδοση του παρόντος, το οποίο δεν περιλαμβάνει μόνον όλες τις κατά καιρούς τροποποιήσεις, αλλά καλύπτει πλέον ολόκ...

Δικονομικά κείμενα ΙΙ

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει νόμους και γενικότερα νομοθετικά κείμενα, που αφορούν δικαιϊκή ύλη, που συνδέεται άμεσα με τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων του γνωστικού αντικειμένου της Πολιτικής Δικονομίας και επομένως είναι αναγκαία για την αρτιότερη επιστημονική κατανόηση και απορρόφηση τόσο της α...

Επιταγή: Πλήρης και αναλυτική κατ' άρθρον ερμηνεία

1) Όπως προκύπτει και από τα αναγραφόμενα στο εξώφυλλο, πρόκειται πράγματι για δύο βιβλία ενωμένα σε ένα βιβλίο. Για την Επιταγή και τη Συναλλαγματική. 2) Αποτελείται παραγράφους, αντίστοιχες προς κάθε άρθρο της Επιταγής και επί πλέον παραγράφους για την θεωρία, την ποινική ευθύνη και την αδικοπρα...

Πολιτική δικονομία

Η παρούσα τρίτη έκδοση του βιβλίου έχει περιλάβει τις αλλαγές, που επέφερε στον ΚΠολΔ ο ν. 3994/2011 και ο ν. 4055/2012, καθώς επίσης και όλη τη μεσολαβήσασα από την προηγούμενη έκδοση βιβλιογραφία και νομολογία, σε ζωντανό πάντοτε διάλογο μαζί τους. Η βιβλιογραφία και η νομολογία έχουν ληφθεί συστ...

Αναγκαστική εκτέλεση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αναγκαστική εκτέλεση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αναγκαστική εκτέλεση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διαγράμματα πολιτικής δικονομίας

Τα "Διαγράμματα πολιτικής δικονομίας" περιέχουν τη συνοπτική απόδοση του συνόλου της ύλης της Πολιτικής Δικονομίας σε πίνακες. Σε καθένα από τα 151 διαγράμματα του τόμου ο αναγνώστης θα βρει την ύλη κάθε ενότητας της Πολιτικής Δικονομίας, με ενσωματωμένες και τις τροποποιήσεις που επήλθαν προσφάτως ...

Η αμεσότητα στην αποδεικτική διαδικασία

H παρούσα μελέτη πραγματεύεται ζητήματα αμεσότητας στην αποδεικτική διαδικασία, και ειδικότερα την αρχή της αμεσότητας στην αποδεικτική διαδικασία. Μετά την αναγκαία ιστορική αναδρομή και συγκριτική επισκόπηση ακολουθεί η έρευνα της θέσπισης και καθιέρωσης της αρχής της αμεσότητας και η σύνδεσή της ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 11
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...