Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 4
Επιλογή μελετών ιστορίας δικαίου

Η μελέτη αυτή επικεντρώνεται όχι μόνο στην ανεύρεση και ερμηνεία κανόνων δικαίου, αλλά κυρίως στην πρακτική, στην καθημερινή εφαρμογή τους. Για τον λόγο αυτό ερευνώνται, εκτός από τις νομοθετικές πηγές, και οι φιλολογικές, γιατί από εκεί αντλούνται στοιχεία της καθημερινής πρακτικής της κοινωνίας. ...

Το μεταθετό των επισκόπων στην Εκκλησίας της Ελλάδος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το μεταθετό των επισκόπων στην Εκκλησίας της Ελλάδος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το μεταθετό των επισκόπων στην Εκκλησίας της Ελλάδος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ηλιαχτίδα στη νομοκανονική αμφιλύκη

Ένα βιβλίο-επιστημονικό μνημόσυνο- για τον Καθηγητή του Εκκλησιαστικού Δικαίου Χαράλαμπο Παπαστάθη, στο οποίο, εκτός από την απόδοση τιμής σε έναν μεγάλο δάσκαλο, για πρώτη φορά αναπτύσσεται και καταγράφεται, με αφορμή τον γραπτό και προφορικό λόγο του καθηγητή Παπαστάθη, η μεθοδολογία του Εκκλησιασ...

Εκκλησιαστικό δίκαιο

Σκοπός του συστηματικού και ολοκληρωμένου αυτού έργου του Επίκουρου Καθηγητή της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης και Δικηγόρου Κωνσταντίνου Γ. Παπαγεωργίου, είναι να δοθεί μία κατά όσο το δυνατόν πιο πλήρης και ενημερωμένη εικόνα, ως προς το σύνολο των θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων, που αφορούν το ...

Η αλήθεια για την περιουσία, τη φορολόγηση της Εκκλησίας και τη μισθοδοσία των κληρικών της

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η αλήθεια για την περιουσία, τη φορολόγηση της Εκκλησίας και τη μισθοδοσία των κληρικών της στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η αλήθεια για την περιουσία, τη φορολόγηση της Εκκλησίας και τη μισθοδοσία των κληρικών της, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η έννομη προστασία των θρησκευτικών πολιτιστικών αγαθών

Η πραγματεία αυτή αποτελεί την μοναδική, θεωρητική και πρακτική, συμβολή στην ερμηνεία των νομικών πηγών που διέπουν σήμερα τη διαχείριση και προστασία των θρησκευτικών πολιτιστικών αγαθών στην ελληνική δικαιοταξία. Για πρώτη φορά στα ελληνικά εκδοτικά δεδομένα, συγκεντρώνονται, ταξινομούνται και αν...

Ιδιαίτερα εκκλησιαστικά καθεστώτα στην ελληνική επικράτεια

Το νέο έργο του Καθηγητή του Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών Ι. Μ. Κονιδάρη, που μόλις κυκλοφόρησε, καλύπτει ένα σημαντικό κενό στη νομική βιβλιογραφία. Εξετάζει για πρώτη φορά ενιαίως το δίκαιο που διέπει τις περιοχές εκείνες της ελληνικής επικράτειας που υπάγονται ...

Το νομικό καθεστώς των πατριαρχικών και σταυροπηγιακών μονών στην ελληνική επικράτεια

Πατριαρχικές και Σταυροπηγιακές ονομάζονται οι Μονές εκείνες που εξαιρούνται από την εποπτεία του επιχώριου Αρχιερέα, υπαγόμενες απευθείας στον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Σε αντίθεση με τη διαδεδομένη αντίληψη ότι Πατριαρχικές και Σταυροπηγιακές Μονές στην Ελλάδα είναι μόνο οι Μονές ...

Η κληρονομική διαδοχή των ορθόδοξων μοναχών στην ελληνική επικράτεια κατά το ισχύον δίκαιο

Η μονογραφία αυτή καλύπτει, κατά υποδειγματικό τρόπο, ένα σημαντικό κενό στην ελληνική νομική βιβλιογραφία. Η κληρονομική διαδοχή των μοναχών της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν διαφέρει μόνον από την κληρονομική διαδοχή των υπόλοιπων Ελλήνων πολιτών, αφού ο μοναχός κληρονομείται δύο φορές, με την κουρά και...

Καταστατική νομοθεσία

Τα κείμενα που περιλαμβάνονται στον παρόντα τόμο παρατίθενται, ως εικός, όπως σήμερα ισχύουν. Τούτο σημαίνει για τα μεν τρία πρώτα μέρη του έργου ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι νεώτερες, ρητές ή σιωπηρές, τροποποιήσεις των σχετικών νομοθετημάτων, για το τέταρτο δε μέρος ότι παρατίθεται ο Καταστατικός Χάρ...

Εκκλησιαστική περιουσία και μισθοδοσία του κλήρου

[...] Η απλή ερευνητική μου προσπάθεια προσεγγίζει επιμελώς την αρχή και την πορεία αυτού του θέματος, που αναπέμπει σε ιστορία πλέον δύο χιλιάδων χρόνων. Πώς δημιουργήθηκε η "Εκκλησιαστική περιουσία", εκείνη δηλαδή πού άνηκε ή ανήκει και εξυπηρετεί τις οικονομικές ανάγκες της ευχαριστιακής κοινότη...

Διατάξεις, καταστατικά, κανονισμοί, νομολογία κ.λπ. της εκκλησίας Κρήτης

[...] Το παρόν έργον αποτελείται από τρία κυρίως μέρη: Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει κατά χρονολογικήν σειράν, τας ισχύουσας σήμερον διατάξεις καταστατικών, κανονισμών, εκκλησιαστικών ιδρυμάτων κ.λπ. των Ιερών Μητροπόλεων, των Ιερών Μονών, των Ιερών Ναών ολοκλήρου της Εκκλησίας Κρήτης, ως έχουν δημ...

Εγχειρίδιο εκκλησιαστικού δικαίου

Στο παρόν εξετάζεται το δίκαιο που διέπει τις σχέσεις της Πολιτείας και των θρησκευτικών κοινοτήτων γενικώς, ιδίως δε της Πολιτείας και της επικρατούσας Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος. Με πληρότητα και σαφήνεια αναλύονται όλες οι πτυχές του Εκκλησιαστικού Δικαίου, όπως η θρησκευτική ελευθερία, οι ...

Θρησκευτική νομοθεσία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θρησκευτική νομοθεσία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θρησκευτική νομοθεσία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ελληνικό εκκλησιαστικό δίκαιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελληνικό εκκλησιαστικό δίκαιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελληνικό εκκλησιαστικό δίκαιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ελληνικό εκκλησιαστικό δίκαιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελληνικό εκκλησιαστικό δίκαιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελληνικό εκκλησιαστικό δίκαιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Θεσμοί δικαίου Αγίου Όρους

Το Αγιορειτικό Δίκαιο, ως επιμέρους κλάδος του Εκκλησιαστικού μας Δικαίου, εμφανίζει αναλόγως τον διεπιστημονικό χαρακτήρα του τελευταίου. Έτσι, και η ύλη του Αγιορειτικού Δικαίου συγκροτείται από στοιχεία των υπόλοιπων κλάδων των νομικών μας σπουδών -όπως είναι η ιστορία του δικαίου, το συνταγματικ...

Το Άγιον Όρος κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου

Στόχος της παρούσης εργασίας ήταν η συστηματική θεώρηση της μεταπολεμικής περιόδου του Αγίου Όρους συνολικά και η σύνθεση όλων των σημαντικών γεγονότων που την χαρακτήρισαν και τη σημάδεψαν από ιστορικής απόψεως. Επίσης στόχος μας ήταν η βαθύτερη κατανόηση των γεγονότων αυτών και η αλληλεπίδραση που...

Ζητήματα βυζαντινού και εκκλησιαστικού δικαίου

Ο παρών τόμος περιλαμβάνει επιλογή τριάντα μελετών που, ανεξαρτήτως του χρόνου συγγραφής τους, δημοσιεύθηκαν την περίοδο 1990-2005 κυρίως σε νομικά περιοδικά, τιμητικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Αποκλείσθηκαν, όπως και στον πρώτο τόμο, εργασίες που έχουν εκδοθεί ήδη αυτοτελώς, καθώς και άρθρα ...

Κανονικού δικαίου μελετήματα (Β΄)

Οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας μας αποτελούν θεμέλιο στο όλο οικοδόμημα της πνευματικής ζωής. Βοηθούν στην επίγνωση της αμαρτωλότητας, οδηγούν σε διόρθωση βίου, αποσκοπούν στην διασφάλιση της ενότητος και της τάξεως μέσα στην Εκκλησία και προφυλάσσουν τα μέλη της από επικίνδυνες παρεκκλίσεις. Είναι ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 4
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...