Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 6
Οικονομική του τουρισμού

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, ο μαζικός τουρισμός συνώνυμο της κατανάλωσης και του ελεύθερου χρόνου, έχει εξελιχθεί σε μία δυναμική οικονομική δραστηριότητα που διαθέτει τα δικά της χαρακτηριστικά και κατέχει σημαντική θέση στην παγκόσμια οικονομία, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις ζώνες προέλευση...

Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Ο τουρισμός αναπτύσσεται πλέον σε μια ποικιλία ειδικών μορφών, οι οποίες στοχεύουν να ικανοποιήσουν τις πολλαπλές και διαφοροποιημένες ανάγκες του ιδιαίτερα απαιτητικού και ενημερωμένου σύγχρονου τουρίστα-επισκέπτη. Οι ειδικές μορφές τουρισμού χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός πρωταρχικού κινήτρο...

Διεθνή συστήματα κρατήσεων και τεχνολογία στον τουρισμό

Σκοπός του συγκεκριμένου βιβλίου είναι η παροχή πρόσφατης και κατάλληλα τεκμηριωμένης γνώσης πάνω σε θέματα εφαρμογής της τεχνολογίας στον τουρισμό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην λειτουργία των διεθνών συστημάτων κρατήσεων (GDS). Ειδικότερα, το βιβλίο περιλαμβάνει: - Εννοιολογικές τοποθετήσεις ως ...

e-Tourism

Οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ICTs) άλλαξαν ριζικά το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής και κοινωνικής μας ζωής και το internet αποτελεί πλέον ένα ιδανικό περιβάλλον για επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τουριστικό τομέα. Η αξιοπο...

Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού

Στο βιβλίο "Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού: Η εθνική λογιστική του τουρισμού και μία εμπειρική εφαρμογή στην Ελλάδα" αναπτύσσονται τα κύρια χαρακτηριστικά των Δορυφόρων Λογαριασμών, αναδεικνύοντας τη σημασία, την αναγκαιότητα και τη μοναδικότητά τους ως μεθόδους της εθνικής λογιστικής για την παρακ...

Ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική

Ο τουρισμός αποτελεί κοινωνικοοικονομικό τομέα μείζονος σημασίας με ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και στην απασχόληση στην Ευρώπη. Συνιστά μια όλο και πιο σημαντική πλευρά στη ζωή των ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι ταξιδεύουν όλο και περισσότερο για ιδιωτικούς και επαγγελματικούς...

Ξενοδοχεία πολυτελείας στην Ελλάδα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ξενοδοχεία πολυτελείας στην Ελλάδα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ξενοδοχεία πολυτελείας στην Ελλάδα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ευρωπαϊκή Ένωση και τουρισμός

Με την Συνθήκη της Λισαβόνας ο τουρισμός αποτελεί επίσημο αντικείμενο ενδιαφέροντος της Ένωσης και εντάσσεται στις υποστηρικτικές της αρμοδιότητες. O τουρισμός ως οικονομική δραστηριότητα μπορεί να δημιουργήσει ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεισφέροντας ταυτόχρονα στην ευρωπαϊκή ολ...

Πολιτισμικός - βιομηχανικός τουρισμός

Το βιβλίο με τίτλο "Πολιτισμικός - Βιομηχανικός Τουρισμός", που ανήκει στην σειρά "Ανοικτή Βιβλιοθήκη", εξετάζει μία πτυχή της πολιτιστικής κληρονομιάς, την βιομηχανική ενώ επισημαίνει την ανάγκη αξιοποίησής της ως ειδικής και εναλλακτικής μορφής που συνδέεται με τον τουρισμό. Εντάσσεται στην ευρύτ...

Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Ο τουρισμός αναπτύσσεται πλέον σε μια ποικιλία ειδικών μορφών, οι οποίες στοχεύουν να ικανοποιήσουν τις πολλαπλές και διαφοροποιημένες ανάγκες του ιδιαίτερα απαιτητικού και ενημερωμένου σύγχρονου τουρίστα-επισκέπτη. Οι ειδικές μορφές τουρισμού χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός πρωταρχικού κινήτρο...

Επικοινωνιακή πολιτική στο δημόσιο τομέα τουρισμού

Στο παρόν έργο αναλύεται η σύγχρονη επικοινωνιακή πολιτική στον δημόσιο τομέα τουρισμού. Το βιβλίο διαρθρώνεται σε Εισαγωγή και τρία Μέρη. Στην Εισαγωγή γίνεται συνοπτική αναφορά στον ρόλο των δημοσίων σχέσεων ως οργανωμένης λειτουργίας. Στο Μέρος Ι αναλύεται η επικοινωνιακή πολιτική στον ευαίσθητο ...

Mέθοδοι διαχείρισης του οικοτουρισµού και του τουρισµού σε προστατευόµενες περιοχές

Η διαχείριση των προστατευόµενων φυσικών περιοχών στη χώρα µας έχει εισέλθει σε µια νέα φάση. Η δηµιουργία των 27 φορέων διαχείρισης όπως επίσης και το πρόγραµµα του ΥΠΕΧ..Ε «Διαχείριση προστατευόµενων περιοχών» παρέχουν τη δυνατότητα συγκρότησης ενός ολοκληρωµένου δικτύου που απλώνεται σε όλη την ...

Ελληνική τουριστική ανάπτυξη

Μια εμπεριστατωμένη μελέτη της ελληνικής τουριστικής ανάπτυξης από τη μεταπολεμική περίοδο ως τις μέρες μας. Ο τουρισμός είναι ένας κλάδος με κεφαλαιώδη συμβολή στην ελληνική οικονομία και την απασχόληση. Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να δώσει μια διεπιστημονική (ιστορική, κοινωνιολογική κλπ.) ...

Εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ο θαλάσσιος τουρισμός και οι οικονομικές επιδράσεις του

Μια εκτενής ανάλυση του θεωρητικού και εμπειρικού πλαισίου των τριών δραστηριοτήτων του Θαλάσσιου Τουρισμού όπως λειτουργούν στην Ελλάδα και διεθνώς, καθώς και εκτίμηση των οικονομικών επιδράσεων του Θαλάσσιου Τουρισμού στην ελληνική οικονομία. Περιλαμβάνονται επίσης ζητήματα οργάνωσης και διοίκησης...

Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη

Ο τουρισμός αποτελεί δραστηριότητα με σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των λεγόμενων περιφερειακών οικονομιών, ιδιαίτερα αυτών του αγροτικού χώρου. Οι επιπτώσεις του στο κοινωνικό, οικονομικό, και φυσικό περιβάλλον στο χώρο που δραστηριοποιείται καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ολοκληρωμένου σχεδιασμού τ...

Εξέλιξη τουριστικής κίνησης 2005 - 2008

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η εξέλιξη της τουριστικής κίνησης την περίοδο 2005-2008. Ειδικότερα, αναλύεται η πορεία του διεθνούς και ελληνικού τουρισμού στις συνθήκες που διαμορφώνουν η κρίση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος και η απειλή ύφεσης στις αναπτυγμένες χώρες, η δυναμική ανάπτυξ...

Εναλλακτικός και ήπιος τουρισμός υπαίθρου

Ο τουρισμός αποτελεί σήμερα ένα πολυσύνθετο ανθρωπογενές φαινόμενο και έχει εξελιχθεί σ' έναν σημαντικό οικονομικό και αναπτυξιακό παράγοντα, συντελεστή κοινωνικών αλλαγών και φορέα πολιτισμικών σχέσεων. Ο τουρισμός αμβλύνει το φαινόμενο της εσωτερικής μετανάστευσης του πληθυσμού, δημιουργεί έργα υπ...

Θρησκευτικός τουρισμός

Σκοπός της μονογραφίας αυτής είναι να συμβάλλει στην επιστημονική προσέγγιση του θρησκευτικού τουρισμού ως κοινωνικού φαινομένου και στη προσπάθεια διαμόρφωσης κατάλληλης πολιτικής για την αξιοποίηση των θρησκευτικών-πολιτιστικών πόρων της χώρας. Στη διαμόρφωση των απόψεων που διατυπώνονται στο πό...

Δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία στον τουρισμό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία στον τουρισμό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία στον τουρισμό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 6
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...