Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 4
Το νομοθετικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να μετάσχει στο δημόσιο επιστημονικό διάλογο για το χαρακτήρα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αντιμετωπίσει ορισμένα κρίσιμα ζητήματα που συνδέονται με τις νέες κατηγορίες πράξεων, τα οποία απασχολούν το νομικό της πράξης όταν εφαρμόζει το παράγωγο δίκαιο στο ...

Η επίδραση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων

Καθώς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεκδικεί τον έλεγχο της θεμελιακότητας τόσο των ευρωπαϊκών όσο και των εθνικών κανόνων δικαίου, στην ενωσιακή έννομη τάξη έχει διαμορφωθεί ένα σύστημα διάχυτου, παρεμπίπτοντος και συγκεκριμένου ελέγχου της συμβατότητας των εθνικών διατάξεων με το ενωσιακό δίκαι...

Συνθήκη ΕΕ και ΣΛΕΕ

Η νέα έκδοση "Συνθήκη ΕΕ & ΣΛΕΕ - Κατ’ άρθρο ερμηνεία" αποτελεί την πλέον σύγχρονη, ενήμερη και εμπεριστατωμένη ερμηνεία των θεμελιακών Συνθηκών της ΕΕ, ήτοι των 55 άρθρων της ΣΕΕ και των 358 άρθρων της ΣΛΕΕ, από μια επίλεκτη ομάδα 25 έγκριτων νομικών εξειδικευμένων στο Δίκαιο της ΕΕ, οι οποίοι προσ...

Πηγές του δικαίου και νομικός πλουραλισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τι έχει απομείνει από το ευρωπαϊκό πολιτικό όραμα ενός ισχυρού εθνικού κράτους που οργανώνει μέσω του δικαίου του την κοινωνική ζωή, πραγματώνοντας τη δημοκρατικά εκφρασμένη βούλησή της; Υπό μια οπτική πολιτικής κοινωνιολογίας του δικαίου, ζούμε την πλήρη αναδιάρθρωση της σχέσης της πολιτικής με το ...

Studies in European Public Law: Thematic, National and Post-National Perspectives

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Studies in European Public Law: Thematic, National and Post-National Perspectives στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Studies in European Public Law: Thematic, National and Post-National Perspectives, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οικονομική ολοκλήρωση

Η Ε.Ε. αποτελεί την πιο προχωρημένη σε παγκόσμια κλίμακα μορφή οικονομικής ολοκλήρωσης. Και τούτο διότι δεν περιορίζεται μόνο στη θέσπιση και λειτουργία μιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς (κοινής αγοράς), αλλά επεκτείνεται και στην εγκαθίδρυση οικονομικής ένωσης, βασικό στοιχείο της οποίας είναι η διαμ...

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνεται η ενοποιημένη απόδοση των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διορθώθηκαν τελευταία και δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, φύλλο C 83, της 10ης Μαρτίου 2010....

Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

Η παρούσα διατριβή αποτελεί καρπό πολυετούς και εξαντλητικής έρευνας σχετικά με την υφιστάμενη νομοθεσία για τις σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ο αναγνώστης θα διαπιστώσει ότι στην πράξη, ακόμη και όταν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, ουδέποτε εφαρμόστηκε χωρισμός Εκκλη...

Μετεξελίξεις της προσφυγής λόγω παραβάσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η παρούσα -τρίτη στη σειρά "Μελέτες Ευρωπαϊκού Δικαίου"- μονογραφία με τον τίτλο "Μετεξελίξεις της προσφυγής λόγω παραβάσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση" αποτυπώνει τα πάγια χαρακτηριστικά που αφορούν την προσφυγή λόγω παραβάσεως, όπως αυτά αναδεικνύονται τόσο από το κείμενο της Συνθήκης όσο και ιδίως από ...

Οδηγός για τη Λισαβόνα

Η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ένα οιονεί "Σύνταγμα" -ένα από τα σπάνια μεγάλα άλματα μέσα σε μια διαδρομή μικρών βημάτων- δεν ήταν εύκολη ούτε ανέφελη. Μετά την εγκατάλειψη της Συνταγματικής Συνθήκης, εκπονήθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή, από την 1η Δεκεμβρίου 2009, η κατώτερων προσδοκιών -όχι όμ...

Ελευθερίες, δικαιώματα και ασφάλεια στην ΕΕ

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελευθερίες, δικαιώματα και ασφάλεια στην ΕΕ στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελευθερίες, δικαιώματα και ασφάλεια στην ΕΕ, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πολιτικοί θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πολιτικοί θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πολιτικοί θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων

Το σύγγραμμα "Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων" αφορά στο δίκαιο του ανταγωνισμού σε δύο επίπεδα, στο επίπεδο επιλογής των στόχων της πολιτικής ανταγωνισμού και στο επίπεδο διαμόρφωσης και εφαρμογής συγκεκριμένων κανόνων. Η οικονομική αποτελεσματικότητ...

Νέες μορφές διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το σύγγραμμα "Νέες μορφές διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης" αποτελεί μια μελέτη σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική και ειδικότερα την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Το έργο είναι πολύ επίκαιρο, καθώς επισημαίνει τα αιτήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην τρέχουσα φάση της ενοποιητικής πορείας, ...

The Emergence of European Constitutional Law

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο The Emergence of European Constitutional Law στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το The Emergence of European Constitutional Law, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σε αναζήτηση μέτρου μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σε αναζήτηση μέτρου μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σε αναζήτηση μέτρου μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η Συνθήκη της Λισσαβώνας

Η σύντομη αυτή μελέτη επιχειρεί να παρουσιάσει, αναλύσει και αξιολογήσει τη Συνθήκη της Λισσαβώνας που, αρχικά με την ονομασία "Μεταρρυθμιστική συνθήκη", προέκυψε από το αποτυχημένο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Η Συνθήκη της Λισσαβώνας ως "τροποποιητικής Συνθήκη" των υφιστάμενων Συνθηκών είναι ένα ιδιαίτερα ...

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως φορέας αντεγκλητικής πολιτικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως φορέας αντεγκλητικής πολιτικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως φορέας αντεγκλητικής πολιτικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η εξέλιξη της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως από το αυτόνομο αστικό δικονομικό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις έως και τον κανονισμό για τον Ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο

Η μονογραφία αυτή εξετάζει τις αξιολογικές και τελολογικές σταθμίσεις, οι οποίες διαδοχικά υιοθετήθηκαν σε διάφορα χρονικά διαστήματα για τη ρύθμιση των θεμάτων της αναγκαστικής εκτελέσεως, από τις εθνικές νομοθεσίες και τις διμερείς ή πολυμερείς συμβάσεις αρχικά και στη συνέχεια από τη Σύμβαση των ...

Οι Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τη συνθήκη της Λισσαβώνας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οι Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τη συνθήκη της Λισσαβώνας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οι Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τη συνθήκη της Λισσαβώνας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 4
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...