Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δικονομικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δικονομικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δικονομικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Ν3886/2010

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Ν3886/2010 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Ν3886/2010, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διαχρονικά ζητήματα δικονομικού δικαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διαχρονικά ζητήματα δικονομικού δικαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διαχρονικά ζητήματα δικονομικού δικαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η "πρότυπη" ή "πιλοτική" δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η "πρότυπη" ή "πιλοτική" δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η αστική ευθύνη από τροχαία ατυχήματα

Το βιβλίο αυτό, περιέχει θεματικά κατεταγμένη, τη νομολογία των δικαστηρίων της χώρας όλων των βαθμών δικαιοδοσίας στο ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο, καθώς και τη συναφή βιβλιογραφία (γενική και ειδική), που δημοσιεύθηκε σε όλα τα εκδιδόμενα στην Ελλάδα νομικά περιοδικά, κατά την ενδεκαετία 1990-2010...

Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ

Η παρούσα δεύτερη έκδοση είναι ενημερωμένη με τις εντωμεταξύ νομολογιακές και άλλες βιβλιογραφικές εξελίξεις μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου 2011, καθώς επίσης και με τις αλλαγές που επέφερε στο δίκαιο της αναίρεσης ο πρόσφατος ν. 4055/2012. Στην έκδοση παρέμεινε η εύχρηστη μορφή της κατ' άρθρον ερμηνείας ε...

Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής: Ερμηνεία κατ' άρθρο

Ο Κανονισμός 1896/2006 για την Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής θέτει σειρά δογματικών και πρακτικών θεμάτων, η επίλυση των οποίων καθιστά απλούστερη την κατανόησή του από τον εφαρμοστή του δικαίου. Από την ανάγνωση και μόνον, άλλωστε, των διατάξεων του Κανονισμού διαπιστώνεται η σε μεγάλο βαθμό διαφοροπο...

Διοικητική δικονομία

Η παρούσα συλλογή αποτελεί μια συστηματική συγκέντρωση και ταξινόμηση των διατάξεων που ενδιαφέρουν τη διοικητική δικονομία, αλλά και εκείνων του ουσιαστικού διοικητικού δικαίου που είναι συνυφασμένες με αυτήν. Η όγδοη έκδοση περιλαμβάνει 111 νομοθετήματα κωδικοποιημένα μέχρι και τον πρόσφατο Ν 4014...

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Ν. 3886/2010

Σκοπός του παρόντος έργου είναι η παρουσίαση της αιτήσεως των ασφαλιστικών μέτρων του Ν. 3886/2010, υπό το φως της μέχρι τώρα νομολογίας της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας προκειμένου να βοηθηθούν οι εφαρμοστές των νέων διατάξεων, δικαστές, δικηγόροι και λοιποί ενδιαφερόμενοι στο...

Τα δομικά και λειτουργικά γνωρίσματα του γαλλικού αστικού δικονομικού δικαίου σε σύγκριση με το ελληνικό αστικό δικονομικό δίκαιο

Η επιρροή του σύγχρονου ελληνικού αστικού δικονομικού δικαίου από τον αντίστοιχο γαλλικό δικαιικό κλάδο είναι τόσο αναμφισβήτητη, όσο και η επιρροή του μετεπαναστατικού γαλλικού αστικού δικονομικού δικαίου από τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας που εισήχθησαν στη Γαλ...

Διοικητική δικονομία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διοικητική δικονομία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διοικητική δικονομία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μελέτες αστικού δικονομικού και διεθνούς δικονομικού δικαίου Ι

Στον τόμο αυτό συγκεντρώνονται μελέτες της συγγραφέως, δημοσιευμένες αλλά και αδημοσίευτες, οι οποίες αντιμετώπισαν ζητήματα αστικού δικονομικού και διεθνούς δικονομικού δικαίου. Η συγκεντρωτική παρουσίαση του έργου συμβάλει στην καλύτερη αξιοποίησή του, καθιστώντας ευχερέστερη την πρόσβαση των νομι...

Εγχειρίδιο αστικού δικονομικού δικαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εγχειρίδιο αστικού δικονομικού δικαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εγχειρίδιο αστικού δικονομικού δικαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εγχειρίδιο αστικού δικονομικού δικαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εγχειρίδιο αστικού δικονομικού δικαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εγχειρίδιο αστικού δικονομικού δικαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εγχειρίδιο αστικού δικονομικού δικαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εγχειρίδιο αστικού δικονομικού δικαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εγχειρίδιο αστικού δικονομικού δικαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διοικητική δικονομία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διοικητική δικονομία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διοικητική δικονομία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εφαρμογές πολιτικής δικονομίας, τόμος 2β

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εφαρμογές πολιτικής δικονομίας, τόμος 2β στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εφαρμογές πολιτικής δικονομίας, τόμος 2β, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δικονομικό διεθνές δίκαιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δικονομικό διεθνές δίκαιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δικονομικό διεθνές δίκαιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εφαρμογές πολιτικής δικονομίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εφαρμογές πολιτικής δικονομίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εφαρμογές πολιτικής δικονομίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δικονομικά ζητήματα κατά την επίλυση αθλητικών διαφορών

Η εμπορευματοποίηση των αθλημάτων είχε ως άμεσο επακόλουθο την αύξηση των αθλητικών διαφορών με συνέπειες τόσο οικονομικές όσο και κοινωνικές. Η παρέμβαση του νομοθέτη στον χώρο του αθλητισμού είναι αναγκαία, αλλά δυστυχώς οι εκάστοτε επιλογές του δεν αποδείχθηκαν πάντα επιτυχείς. Οι ρυθμίσεις συχνά...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...