Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 4
Οδηγός εκπόνησης εργασίας: Από τη θεωρία στην εφαρμογή

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οδηγός εκπόνησης εργασίας: Από τη θεωρία στην εφαρμογή στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οδηγός εκπόνησης εργασίας: Από τη θεωρία στην εφαρμογή, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Θεμελιώδεις αρχές της μεθοδολογίας της έρευνας στις επιστήμες υγείας

Στην ελληνική βιβλιογραφία σπανίζουν εγχειρίδια που παρουσιάζουν και αναλύουν με συστηματικό τρόπο τα ζητήματα της μεθοδολογίας της έρευνας στις επιστήμες υγείας. Το παρόν σύγγραμμα ενσωματώνει και παρουσιάζει σε δεκατέσσερα κεφάλαια τα αποτελέσματα της σχετικής με το θέμα πλούσιας ερευνητικής παρα...

Η συγγραφή επιστημονικής εργασίας

Το παρόν βιβλίο κινείται σε δύο άξονες. Στο πρώτο μέρος ο συγγραφέας πραγματεύεται το θέμα "η συγγραφή μελέτης", εστιάζοντας την προσοχή του τόσο σε ουσιαστικά όσο και σε τυπικά ζητήματα. Υποδεικνύεται στον αναγνώστη τι να προσέξει κατά την επιλογή του θέματος της μέλετης του, πώς να εξειδικεύσει το...

Οδηγός για την εκπόνηση και τη σύνταξη γραπτής ερευνητικής εργασίας

Ένας "πονοκέφαλος" για φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους είναι και η υποχρέωσή τους να συγγράψουν επιστημονικές μελέτες, είτε στο πλαίσιο σεμιναριακών μαθημάτων είτε στο τέλος των σπουδών τους με την πτυχιακή εργασία. Ερωτήματα λανθάνοντα ή και έκδηλα που ανακύπτουν είναι, μεταξύ άλλω...

Ειδική επιστημονική τεχνογραφία

Στο ανά χείρας πόνημα δόθηκε ο τίτλος "Ειδική επιστημονική τεχνογραφία". Πρόκειται για προσπάθεια καταγραφής και κωδικοποίησης ειδικών θεμάτων που αφορούν στη φοίτηση και τις υποχρεώσεις συγγραφής επιστημονικών εργασιών. Διατηρήθηκε όμως και η ονομασία Πορτολάνος/Portulan καθώς είχε καθιερωθεί για τ...

Πώς να συντάξετε μια επιστημονική εργασία

Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να σας προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία, να σας βοηθήσει να αποφύγετε κάποιες παγίδες και κάποιες χρονοβόρες ή λανθασμένες μεθόδους, να αποκτήσετε σωστές ερευνητικές συνήθειες και να σας οδηγήσει από το στάδιο της επιλογής θέματος ως τη σύνταξη μιας ορθά σχεδιασμένης, σ...

Επιστημονικές εργασίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Τα μυστικά μιας καλογραμμένης εργασίας περιλαμβάνονται μέσα σε αυτό το βιβλίο. Στόχος του είναι η κάλυψη των κενών των σύγχρονων Ελλήνων φοιτητών ως προς τη μεθοδολογία και την επιστημονική δεοντολογία στη συγγραφή προπτυχιακών, πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών, αλλά και διδακτορικών διατριβών. ...

Εκπαιδευτική έρευνα

Η φιλοσοφία που καθοδήγησε τη συγγραφή αυτού του βιβλίου έχει δύο σκέλη. Πρώτον, η έρευνα εμπεριέχει μία διαδικασία αλληλοσχετιζόμενων δραστηριοτήτων αντί για την εφαρμογή απομονωμένων και άσχετων μεταξύ τους εννοιών και ιδεών. Οι εκπαιδευτικοί διεξάγουν έρευνα ακολουθώντας μία γενική αλληλουχία δι...

Εγχειρίδιο ερευνητικής εργασίας

Στόχος του βιβλίου είναι να αποτελέσει ένα χρηστικό βοήθημα για το νέο ερευνητή, που αναζητά ένα συνοπτικό και κωδικοποιημένο εγχειρίδιο που θα τον βοηθήσει να ολοκληρώσει τα βήματα που απαιτούνται για την εκπόνηση μιας ερευνητικής εργασίας. Μέσα από την προσωπική εμπειρία του συγγραφέα, ως φ...

Μεθοδολογία έρευνας και διαδίκτυο

Καθώς η χρήση του Διαδικτύου διευρύνεται διαρκώς σε περισσότερες ηλικιακές ομάδες και αδιακρίτως σε όλα τα στρώματα του πληθυσμού, ο παγκόσμιος ιστός τείνει να αποτελέσει το ημερολόγιο της ανθρωπότητας. Ψυχολογικά και κοινωνικά φαινόμενα αναδεικνύονται μέσα από αυτόν και επηρεάζουν την ίδια την ιστο...

Πως γράφεται μια επιστημονική εργασία

Η συγγραφή µιας επιστηµονικής εργασίας ή ενός επιστηµονικού κειµένου ακολουθεί ορισµένους κανόνες. Η επιστηµονική έρευνα προηγείται και η συγγραφή αποτελεί το τελευταίο στάδιό της. Ο ερευνητής-συγγραφέας καλείται να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα της δουλειάς του γράφοντας ένα κείμενο. Ο τρόπος παρουσί...

Επιστημονική τεχνογραφία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Επιστημονική τεχνογραφία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Επιστημονική τεχνογραφία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Για την ιστορία των ιδεών

Η ιστορία των ιδεών γεννιέται από τους κόλπους της φιλοσοφίας; Είναι αναγκαία η μαθητεία; Υπάρχει "κατώφλι" στο ερευνάν; Πώς ο υποψήφιος γίνεται ξανά και ξανά το ον που γνωρίζει; Ποιο είναι το κοινωνικό φύλο του υποψήφιου ερευνητή και της υποψήφιας ερευνήτριας; Ποιον ευνοεί η ανάδραση διδασκαλίας κα...

Μεθοδολογία έρευνας εκπόνησης διπλωματικών εργασιών

Το παρόν βιβλίο αναφέρεται στους τρόπους εκπόνησης της επιστημονικής έρευνας και ιδιαίτερα στην εκπόνηση επιστημονικών διπλωματικών εργασιών στα πλαίσια μαθημάτων των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σας σπουδών. Η αιτία ενασχόλησης με την επιστημονική έρευνα δεν είναι μόνο οι παρατηρήσεις από ότι συμβα...

Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τα πρώτα βήματα στην έρευνα

Στις μέρες μας η ενασχόληση με την έρευνα ενδιαφέρει πολλούς νέους επιστήμονες είτε ως αντικείμενο μεταπτυχιακών σπουδών είτε ως τακτική επαγγελματική ενασχόληση. Το ενδιαφέρον αυτό αντανακλά εξάλλου και τις απαιτήσεις της κοινωνίας, των επιστημονικών φορέων και της αγοράς εργασίας για υψηλού επιπέδ...

Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας και εφαρμογές της στην αξιολόγηση της γλωσσικής κατάρτισης

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα ότι εξετάζει συνδυαστικά προβλήματα μεθοδολογίας της έρευνας και δοκιμασιολογίας των γλωσσικών μαθημάτων, και κυρίως των ξενόγλωσσων. Η συνεξέταση αυτή γίνεται επειδή στόχος του συγγράμματος είναι να στοιχειοθετήσει τη θέση πως η συστηματική αξιολόγηση στ...

Υποδείγματα συγγραφής εργασιών και βιβλιογραφίας

Ο συνήθης τρόπος καθημερινής άμεσης επικοινωνίας μεταξύ μας είναι ο προφορικός λόγος. Από τη στιγμή που το παιδί αρχίζει μαθαίνει να μιλά, αρχίζει να επικοινωνεί με το άμεσο περιβάλλον του. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του θα περάσει τον περισσότερο χρόνο μιλώντας και επικοινωνώντας με τους γύρω του....

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 4
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...