Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 5
Εμείς ο λαός

Η νομιμοποίηση των αμβλώσεων, ο γάμος μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου, το κάψιμο από διαδηλωτή της σημαίας, η σχέση του κράτους και της θρησκείας, ο περιορισμός των ελευθεριών χάριν αποτροπής τρομοκρατικών ενεργειών, το κράτος των δικαστών, η διαιρεμένη κυριαρχία είναι ζητήματα που απασχόλησαν και απα...

Ελεγκτικό συνέδριο και τοπική αυτοδιοίκηση

Το βιβλίο παρουσιάζει στο κοινό τη νομολογία της Ολομέλειας (Διοικητικής και Δικαστικής) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα τόσο των δικηγόρων, των νομικών (θεωρητικών και πρακτικών) όσο και των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και ανοίγοντας έναν αδιαμφισβήτητα γόνιμο ...

Εγκόλπιο κυπριακών νόμων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εγκόλπιο κυπριακών νόμων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εγκόλπιο κυπριακών νόμων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Νομολογία διοικητικών πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς 2010-2011

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νομολογία διοικητικών πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς 2010-2011 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νομολογία διοικητικών πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς 2010-2011, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βασική νομοθεσία

Οι σαρωτικές νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στους βασικότερους κώδικες με τον Ν. 4055/2012 ("Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής" - ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012), αλλά και οι σημαντικές επεμβάσεις στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων με τον Ν. 4057/2012 ("Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διο...

Βασική νομοθεσία

Μετά τις σαρωτικές νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στους βασικότερους κώδικες με τον Ν. 4055/2012, καθώς και τις σημαντικές τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4057/2012 στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, κατέστη αναγκαία η άμεση ενημέρωση των συνδρομητών του έργου "Βασική Νομοθεσία". Με την...

Νομολογία Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, 2008-2010

Το έργο "Νομολογία Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 2008-2010" περιλαμβάνει 524 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ετών 2008, 2009 και 2010 και αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας συγκέντρωσης της νομολογίας του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με σκοπό να καλυφθεί η ανάγκη ενημέρωσης των νομικών που ασχ...

Νομολογία Διοικητικών Πρωτοδικείων Αθηνών & Πειραιώς 2008-2009

Το έργο "Νομολογία Διοικητικών Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς" 2008 και 2009 περιλαμβάνει 385 αποφάσεις των Διοικητικών Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς των ετών 2008 και 2009 και αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας συγκέντρωσης σε ετήσια βάση της νομολογίας των διοικητικών δικαστηρίων με σκοπό να κ...

Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τη νομολογία

Στο παρόν αποτυπώνεται η εμπειρική πραγματικότητα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε έναν τόμο συγκεντρώνονται οι σημαντικότερες αποφάσεις των δικαστηρίων της Ένωσης, με βασικά κριτήρια τους κεντρικούς θεματικούς τομείς του ενωσιακού δικαίου και την ποιοτική σημασία που οι αποφάσεις αυτές είχαν κ...

Συλλογή Νομολογίας Ελεγκτικού Συνεδρίου επί δικονομικών ζητημάτων (ετών 2002-2005)

Το βιβλίο αποτελεί μια συλλογή νομολογίας δικονομικών θεμάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η έκδοση της οποίας αποσκοπεί να καλύψει το κενό που υπάρχει στον τομέα αυτό, όσον αφορά την παρουσίαση της νομολογίας του Ανωτάτου αυτού Δικαστηρίου, με τρόπο συστηματικό και εξειδικευμένο, κατά θεματικές ενότητ...

Η εκλογική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στο τεύχος αυτό αποτυπώνεται η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ως προς τις διαφορές που ανεφύησαν κατά την εκλογική αναμέτρηση του Οκτωβρίου 2006 για την ανάδειξη των νομαρχιακών, δημοτικών και κοινοτικών αρχών....

Καλλικράτης: Ο νέος νόμος για την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση

Με το πρόγραμμα "Καλλικράτης" η αυτοδιοίκηση επαναθεμελιώνεται διοικητικά, οικονομικά και πολιτικά. Ο αυτοδιοικητικός χάρτης της χώρας αλλάζει με τον Καλλικράτη και τις θεσμικές τομές του. Οι επίμαχες αλλαγές αφορούν τόσο την πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση όσο και την δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκ...

Νομολογία Αρείου Πάγου 2005-2006 επί αυτοκινητικών διαφορών του άρθρ. 681 Α΄ του ΚΠολΔ

Στις 10 Ιανουαρίου 2007 και ώρα 20.00 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη [αίθουσα εκδηλώσεων Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης επί της οδού Τσιμισκή αρ. 29] ημερίδα με θέμα "η Νομολογία του Αρείου Πάγου της περιόδου 2005-2006 επί των αυτοκινητικών διαφορών του άρθρ. 681 Α΄του ΚΠολΔ...

Κώδικας εισπράξεως δημοσίων εσόδων ΚΕΔΕ (Ν.Δ. 356/1974)

Η παρούσα έκδοση της σειράς "Σύγχρονη Νομοθεσία" περιλαμβάνει το Νόμοθετικό Διάταγμα 356/1974 ενημερωμένο έως και τις μεταβολές που επέφεραν ο Ν. 2948/2001 (ΦΕΚ Α΄ 242), ο Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276), ο Ν. 3588/2007 (ΦΕΚ Α΄ 153), ο Ν. 3714/2008 (ΦΕΚ Α΄ 231) και ο Ν. 3756/2009 (ΦΕΚ Α΄ 53)....

Κώδικας ποινικής δικονομίας

Οι νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, που θεσπίστηκαν μετά την προηγούμενη δέκατη έκδοση, οδήγησαν στην παρούσα έκδοση, προκειμένου οι χρήστες του Κώδικα να μπορούν να ενημερώνονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Έτσι, παρά το σχετικά μικρό χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την προηγούμενη έκδ...

Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού έτους 2007

[...] Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., ανταποκρίθηκε στιςι απαιτήσεις των αιρετών για εξασφάλιση έγκυρης πληροφόρησης και ενημέρωσης στα ζητήματα δημοσιονομικού ελέγχου και επιμελήθηκε της εκδόσεως των σημαντικότερων αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και για το έτος 200...

Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού έτους 2008

[...] Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει τις σημαντικότερες αποφάσεις του έτους 2008 του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ελπίζουμε ότι, θα αποτελέσει σημαντικό βοήθημα στην λήψη και υλοποίηση των αποφάσεων, τόσο για τα αιρετά όργανα, όσο και για τα στελέχη των αρμοδίων διοικητικών ενοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτο...

Εγκόλπιο κυπριακών νόμων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εγκόλπιο κυπριακών νόμων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εγκόλπιο κυπριακών νόμων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Νομολογία διοικητικού Εφετείου Αθηνών, 2000 - 2007

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νομολογία διοικητικού Εφετείου Αθηνών, 2000 - 2007 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νομολογία διοικητικού Εφετείου Αθηνών, 2000 - 2007, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ελλάδα και ΔΕΚ, μια εξελικτική διαδικασία: Συλλογή νομολογίας ΙΙ, 2001-2007

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελλάδα και ΔΕΚ, μια εξελικτική διαδικασία: Συλλογή νομολογίας ΙΙ, 2001-2007 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελλάδα και ΔΕΚ, μια εξελικτική διαδικασία: Συλλογή νομολογίας ΙΙ, 2001-2007, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 5
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...