Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Το δίκαιο των ιερών πραγμάτων της ορθόδοξης εκκλησίας

Ο θεσμός των ιερών πραγμάτων είναι ο παλαιότερος στην ιστορία τον ανθρωπίνου γένους. Χάνεται μέσα στα βάθη των αιώνων και συμπίπτει χρονικά με τη γένεση του θρησκευτικού φαινομένου. Σήμερα η λατρεία των θρησκειών και τα αφιερωμένα σε αυτήν πράγματα προστατεύονται από τους πολιτειακούς νόμους ως πολι...

Νηπτική ζωή και ασκητικοί κανόνες

Στο παρόν βιβλίο σχολιάζεται μέρος των κανόνων του Μεγάλου Αντωνίου, όλο σχεδόν το μοναστηριακό τυπικό και ο κανόνας του Αγίου Αυγουστίνου, και μέρος του κανόνος του Αγίου Μακαρίου. Ο Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης με πατερικό φρόνημα επανέρχεται σε αυτό που δίδαξαν οι πατέρες και έζησε η εκκλησ...

Μελέται Β΄

Ο τόμος αυτός "Μελέται Β΄" του υπογραφόμενου περιέχει, ως ο υπότιτλος δηλοί, μελέτας, άρθρα, ανακοινώσεις εις διεθνή συνέδρια και γνωμοδοτήσεις κυρίως κατά την επικαιρότητα, όταν εγράφησαν ή προεκλήθησαν να γράφουν, περιέχουν δε κανονικάς θέσεις εις βασικά θέματα Κανονικού Δικαίου. Είναι άρθρα διασκ...

Οι ιεροί κανόνες ισχύουν σήμερα;

Ημερίδα για τη διαχρονική ισχύ των Ιερών Κανόνων της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Πνευματικό Κέντρο Ι. Ν. Αγίου Κοσμά Αιτωλού Αμαρουσίου, 1 Νοεμβρίου 2009) [...] Αφορμή για την πραγματοποίηση της ημερίδος στάθηκε κυρίως ο προβληματισμός μας για την άδικη πολεμική που δέχονται πολύ έντονα, ιδιαιτέρως στην...

Τα κωλύοντα την ιερωσύνη και καθαιρούντα τους κληρικούς παραπτώματα

Ο ιερεύς καλείται να κινήται και να λειτουργή εντός του κόσμου ως δέκτης και προβολέας της ακτίστου Χάριτος του Τριαδικού Θεού, την οποία αποκτά μέσω της εν Χριστώ ζωής και της μυστικής εκκλησιαστικής εμπειρίας του. Άρα ο προσωπικός του φωτισμός αποτελεί όρο sine qua non, για να φωτίση κατόπιν τους ...

Ιεροί κανόνες και κοσμικοί νόμοι

Το πόνημα αυτό έχει υπαρξιακή αφετηρία. Η υπέρ την ενασχόλησή μου με τους κοσμικούς νόμους και την σχετική νομική επιστήμη με έπεισαν ότι δεν είναι δυνατόν μόνο με ανθρώπινα μέσα να δημιουργηθούν υγιείς κοινωνίες και ευτυχισμένοι άνθρωποι. Η στη συνέχεια χειροτονία και ιερατική διακονία μου με βεβαί...

Το δίκαιον του γάμου της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το δίκαιον του γάμου της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το δίκαιον του γάμου της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το δίκαιον του γάμου της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το δίκαιον του γάμου της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το δίκαιον του γάμου της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ερμηνευτική προσέγγιση ιερών κανόνων

Η απόφαση για τη συγγραφή του παρόντος βιβλίου υπαγορεύθηκε από την ανάγκη καλύψεως της ελλείψεως διδακτικού εγχειριδίου για το ομότιτλο μάθημα στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης. Συνεπώς, το ανά χείρας πόνημα προσδοκά -καταρχήν- να εξυπηρετήσει τις απαιτήσεις και τις αναζητήσεις ενός ...

Περί την ορολογία των ιερών κανόνων του Μ. Βασιλείου

Η διερεύνηση των 92 κανόνων του Μ. Βασιλείου και η ανάλυση των όρων τους, μέσα από το πρίσμα του λοιπού συγγραφικού του έργου, αποτελεί μία πρωτοποριακή μελέτη επιστημονικού ενδιαφέροντος που θα ικανοποιήσει όχι μόνον τους ειδικούς μελετητές του κανονικού δικαίου, αλλά και όλους, όσοι εντρυφούν με υ...

Το βιβλίο του Ηρακλείδη και η καταδίκη του Νεστορίου

Στις αρχές του 19ου αιώνα ανακαλύφθηκε σε συριακή μετάφραση χειρόγραφο αγνώστου συγγραφέα υπό το ψευδώνυμο Ηρακλείδης, που αποδόθηκε στον καθαιρεθέντα από την Γ΄Οικουμενική Σύνοδο (431) Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριο. Ο Ηρακλείδης υποστηρίζει ότι η κατηγορία κατά του Νεστορίου για αίρεση ήταν...

Θέματα κανονικού και εκκλησιαστικού δικαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θέματα κανονικού και εκκλησιαστικού δικαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θέματα κανονικού και εκκλησιαστικού δικαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Νομοκανονικές μελέτες

Παροτρύνσεις αγαπητών μαθητών μου - και ήδη ομοτέχνων συναδέλφων - οδήγησαν στην δημοσίευση του ανά χείρας τόμου. Περιλαμβάνει τριάντα μελέτες και γνωμοδοτήσεις νομοκανονικού περιεχομένου, που δημοσιεύθηκαν στην ελληνική σε διάφορα περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και τιμητικούς τόμους. Η επιλογή τους ...

Το καθεστώς του ιερού χώρου των Αγίων Μετεώρων

[...] Το περί ου ο λόγος νομικό σύγγραμμα του Γ. Αποστολάκη, καρπός πολύμοχθος μιας δεκαετίας και πλέον, επίτευγμα νομικής σοφίας και εμπειρίας, και όχι μόνο, αλλά και αγάπης και άρρηκτου βιωματικού και ψυχικού δεσμού προς τον αγιομετεωρίτικο χώρο (κυρίως προς τη Μονή του Μεγάλου Μετεώρου και τον πν...

Το τυπικό του Όρους των Κελλίων (1088): Κανονικές διατάξεις και μοναστικά ιδεώδη σύμφωνα με τον όσιο Χριστόδουλο της Πάτμου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το τυπικό του Όρους των Κελλίων (1088): Κανονικές διατάξεις και μοναστικά ιδεώδη σύμφωνα με τον όσιο Χριστόδουλο της Πάτμου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το τυπικό του Όρους των Κελλίων (1088): Κανονικές διατάξεις και μοναστικά ιδεώδη σύμφωνα με τον όσιο Χριστόδουλο της Πάτμου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η αρχή της νομιμότητας στους Ιερούς Κανόνες: Η αρχή της αναδρομικότητας στους κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η αρχή της νομιμότητας στους Ιερούς Κανόνες: Η αρχή της αναδρομικότητας στους κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η αρχή της νομιμότητας στους Ιερούς Κανόνες: Η αρχή της αναδρομικότητας στους κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ψήφω κλήρου και λαού

Η συζήτηση για τη συμμετοχή των λαϊκών και του κλήρου στην εκλογή των επισκόπων έχει ενδιαφέρον στα πλαίσια αναθεώρησης των διατάξεων που ισχύουν σήμερα, με σκοπό την αποκατάσταση της κανονικής τάξεως και την αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων. Η αποκατάσταση της κανονικής τάξεως προϋποθέτει τη μελέ...

Επιτομή κανονικού δικαίου

Η επιτομή του Κανονικού Δικαίου της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας αποτελεί σύνοψιν των μαθημάτων Κανονικού Δικαίου, τα οποία εδίδαξα εις τους προπτυχιακούς φοιτητάς της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από του έτους 1968, και μετά την διαίρεσιν της Σχολής εις δύο Τμήματ...

Κανόνες και λατρεία

[...] Στον ανά χείρας τόμο περιέχονται δέκα εισηγήσεις σε συνέδρια, οι οποίες έγιναν από το 1996 μέχρι το 2000. Όλες έχουν ως αντικείμενο τη σχέση κανόνων και λατρείας ή προϋποθέτουν αυτήν. Η εξάρτηση των κανόνων από τη λατρεία και αντίστροφα είναι προφανής, όμως η ιστορική πορεία αυτής δεν είναι επ...

Σύνταγμα των Θείων και ιερών κανόνων των τε Αγίων και πανεύφημων Αποστόλων και των ιερών οικουμενικών και τοπικών συνόδων και των κατά μέρος Αγίων Πατέρων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σύνταγμα των Θείων και ιερών κανόνων των τε Αγίων και πανεύφημων Αποστόλων και των ιερών οικουμενικών και τοπικών συνόδων και των κατά μέρος Αγίων Πατέρων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σύνταγμα των Θείων και ιερών κανόνων των τε Αγίων και πανεύφημων Αποστόλων και των ιερών οικουμενικών και τοπικών συνόδων και των κατά μέρος Αγίων Πατέρων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...