Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Στοιχεία δικαίου

Εξηγεί με εύληπτο τρόπο βασικά νομικά θέματα, αναλύοντας έννοιες του ιδιωτικού δικαίου, όπως δικαιοπραξία, αντιπροσώπευση, ενοχική σχέση, εμπράγματα δικαιώματα, γάμος, υιοθεσία, επιτροπεία ανηλίκου, κληρονομική διαδοχή, υποθήκη, δικαιώματα. Παράλληλα επεξηγούνται έννοιες και του δημοσίου δικαίου όπω...

Ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο

Στην τρίτη έκδοση του έργου, περιλαμβάνονται όλες οι νέες ρυθμίσεις που επήλθαν στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης τη τελευταία τριετία είτε με πρωτοβουλία του κοινοτικού νομοθέτη είτε με πρωτοβουλία του Έλληνα νομοθέτη, στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τους συστημικούς κινδύνους που αναδείχθηκαν ...

Ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η νομική προστασία των εφαρμογών ψηφιακής τεχνολογίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η νομική προστασία των εφαρμογών ψηφιακής τεχνολογίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η νομική προστασία των εφαρμογών ψηφιακής τεχνολογίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αξιόποινες προσβολές της πνευματικής ιδιοκτησίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αξιόποινες προσβολές της πνευματικής ιδιοκτησίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αξιόποινες προσβολές της πνευματικής ιδιοκτησίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δικανική εφαρμογή ιδιωτικού δικαίου

Σκοπό μου είχα να μην χωρίσω το δεύτερο μέρος της δουλειάς μου σε δύο τεύχη ή αλλιώς σε δυο ημίτομους, όμως η αδάμαστη ύλη και ο όγκος του βιβλίου τελικά επέβαλαν να γίνει ο χωρισμός αυτός. Έτσι δίδεται στην δημοσιότητα το τρίτο τεύχος του συνολικού έργου ή αλλιώς το πρώτο τεύχος του δεύτερου τόμου,...

Επετηρίδα δικαίου προσφύγων και αλλοδαπών 2008

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει αποφάσεις που έχουν εκδώσει τα ελληνικά δικαστήρια, τα όργανα των Συνθηκών του ΟΗΕ, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε υποθέσεις μεταναστών. Είναι όλες στην ελληνική γλώσσα, αφού στόχος της Επετηρίδα...

Στοιχεία ιδιωτικού δικαίου

Περιέχονται: - Γενικές αρχές αστικού δικαίου - Ενοχικό δίκαιο - Εμπράγματο δίκαιο - Κληρονομικό δίκαιο - Γενικό εμπορικό δίκαιο - Δίκαιο εταιριών - Δίκαιο αξιόγραφων ...

Η νομική μεταχείριση των εφαρμογών της βιογενετικής, ιδίως από πλευράς ιδιωτικού δικαίου

Αντικείμενο της μελέτης είναι η εξέταση της μεταχείρισης των εφαρμογών της βιογενετικής από την έννομη τάξη, ιδίως από πλευράς ιδιωτικού δικαίου. Στόχος της είναι η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ αφενός της επιστημονικής έρευνας και γνώσης προς όφελος της ανθρώπινης υγείας και αφετέρου της ανάγκης σεβασ...

Συγκριτικό δίκαιο και νομικός πλουραλισμός

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συγκριτικό δίκαιο και νομικός πλουραλισμός στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συγκριτικό δίκαιο και νομικός πλουραλισμός, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Νομοθεσία πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νομοθεσία πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νομοθεσία πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δικανική εφαρμογή ιδιωτικού δικαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δικανική εφαρμογή ιδιωτικού δικαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δικανική εφαρμογή ιδιωτικού δικαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δικανική εφαρμογή ιδιωτικού δικαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δικανική εφαρμογή ιδιωτικού δικαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δικανική εφαρμογή ιδιωτικού δικαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στοιχεία δικαίου

Συνήθως τα βιβλία που κυκλοφορούν με τον ίδιο τίτλο ή με τον τίτλο «Αρχές Δικαίου» περιλαμβάνουν μόνο το ιδιωτικό δίκαιο. Το εν λόγω βιβλίο περιλαμβάνει όχι μόνο το ιδιωτικό δίκαιο αλλά και το δημόσιο, παρέχοντας όλες τις βασικές νομικές έννοιες που κάθε πολίτης πρέπει να γνωρίζει για να διεκπεραιών...

Ο υπερβολικός οργασμός γυναικός ως λόγος διαζεύξεως

Μπορεί ο σύζυγος να ζητήσει διαζύγιο όταν η γυναίκα του επιθυμεί να εκτελεί τα συζυγικά του καθήκοντα δεκάδες φορές ημερησίως; Ένα πραγματικό περιστατικό του 1929 και η γνωμοδότηση ενός από τους πιο σημαντικούς νομομαθείς της Ελλάδας. ...

Νομοθεσία ιδιωτικής ασφάλισης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νομοθεσία ιδιωτικής ασφάλισης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νομοθεσία ιδιωτικής ασφάλισης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η αποδυνάμωση δικαιώματος στο ιδιωτικό δίκαιο

Η αποδυνάμωση δικαιώματος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο ως προς τη δικαιοπολιτική της θεμελίωση όσο και ως προς τη μεθοδολογική προσέγγιση και ιστορική εξέλιξή της. Η παρουσίαση της αποδυνάμωσης δικαιώματος επιχειρείται στην μελέτη αυτή ακριβώς υπό το πρίσμα και των τριών αυτών ειδικότερων ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...