Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Π.Δ. 18/1989 κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το ΣτΕ και Ν. 2717/1999 κώδικας διοικητικής δικονομίας - 10/ 2013

Το Π.Δ. Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας της σειράς Σύγχρονη Νομοθεσία είναι πλήρως ενημερωμένο με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τον Νόμο 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012). Ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999) είναι πλήρως ενημερωμένος με όλες τις πρ...

Ερμηνεία ΚΕΔΕ

Η δεύτερη έκδοση του παρόντος αποτελεί μια πλήρη και επικαιροποιημένη, μεθοδική και συστηματική κατ' άρθρο ερμηνεία των διατάξεων του ΚΕΔΕ, η οποία συνδυάζει τη θεωρητική προσέγγιση με τη σχετική νομολογία κάθε άρθρου, ώστε ο αναγνώστης να διαμορφώνει μια πλήρη εικόνα του συστήματος του ΚΕΔΕ, συμπερ...

Π.Δ. 18/1989

Το Π.Δ. "Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας" της σειράς "Σύγχρονη Νομοθεσία" είναι πλήρως ενημερωμένο με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τον Νόμο 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012). Ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999) είναι πλήρως ενημερωμένος με όλες τ...

Κώδικας διοικητικής δικονομίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κώδικας διοικητικής δικονομίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κώδικας διοικητικής δικονομίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διοικητικό δικονομικό δίκαιο Ι

Ο πρώτος αυτός τόμος εμπεριέχει τρία μέρη που αφορούν την έννοια και τις διακρίσεις της διοικητικής δικαιοσύνης και της διοικητικής διαφοράς (Μέρος Πρώτο), τις βασικές αρχές οργανώσεως των διοικητικών δικαστηρίων (Μέρος Δεύτερο) και τέλος τους γενικούς δικονομικούς κανόνες και αρχές που εφαρμόζονται...

Κώδικας διοικητικής δικονομίας

Ένα σημαντικό έργο που περιέχει, κατ' άρθρο, συστηματικά ταξινομημένη νομολογία, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι το έτος 2011, η οποία αφορά τα θέματα που ρυθμίζει ο Κώδικας αυτός. Τα θέματα, σε κάθε άρθρο, παρατίθενται κατ΄ αλφαβητική σειρά, περιέχονται δε συναφείς ουσιαστικές ή δικονομικού περιεχομένο...

Κώδικας διοικητικής δικονομίας

Ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας της σειράς "Σύγχρονη Νομοθεσία" είναι πλήρως ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τους Νόμους 3900/2010 (ΦΕΚ Α΄ 213/17.12.2010), 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66/31.3.2011), 3994/2011 (ΦΕΚ Α΄ 165/25.7.2011), 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄ 14/2.2.2012), 4051/2012 (ΦΕΚ Α΄ ...

Κώδικας διοικητικής δικονομίας και Π.Δ. 18/1989

Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνονται τα δύο βασικά νομοθετήματα της διοικητικής δικονομίας: το π.δ. 18/1989 για το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, όπως ισχύουν. Η νέα αυτή 3η έκδοση είναι πλήρως ενημερωμένη με όλες τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με τον Ν. 3719/2008...

Κώδικας διοικητικής δικονομίας

Ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας της σειράς "Σύγχρονη Νομοθεσία" είναι πλήρως ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τους Νόμους 3772/2009 (ΦΕΚ Α΄ 112/10.7.2009), 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58/23.4.2010), 3900/2010 (ΦΕΚ Α΄ 213/17.12.2010) και 3994/2011 (ΦΕΚ Α΄ 165/25.7.2011). Για τη διευκ...

Κώδικας διοικητικής δικονομίας

Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη έχουν τεθεί κατατοπιστικοί τίτλοι σε όλα τα άρθρα του κώδικα, κι εκεί όπου δεν συμπεριλαμβάνονται στο επίσημο κείμενο. Οι τίτλοι αυτοί εμφανίζονται ανάμεσα σε αγκύλες, προκειμένου να ξεχωρίζουν από τους τίτλους του αυθεντικού κειμένου....

Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999)

Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας κυρώθηκε με τον Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999) και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στο ΦΕΚ. Η παρούσα έκδοση είναι πλήρως ενημερωμένη με τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι Ν. 2880/2001 (ΦΕΚ Α΄ 9/30.1.2001), Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α΄ 44/11.2.2004), Ν. 3242/20...

Κώδικας διοικητικής δικονομίας και κώδικας διοικητικής διαδικασίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κώδικας διοικητικής δικονομίας και κώδικας διοικητικής διαδικασίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κώδικας διοικητικής δικονομίας και κώδικας διοικητικής διαδικασίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ο νέος κώδικας διοικητικής δικονομίας

Ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας μετά από μακρά κυοφόρηση, κυρώθηκε με το ν. 2717/1999 ["Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας" (ΕτΚ Α΄, φ. 97 17ης Μαΐου 1999)]. Στη συνέχεια, υπέστη περιορισμένες αλλαγές, τροποποιήθηκε δε σε ευρεία έκταση τόσο με το ν. 3659/2008 ["Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών τ...

Κώδικας διοικητικής δικονομίας και διοικητικής διαδικασίας

Περιεχόμενα - Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας - Κωδικοποίηση Ν. 2717/1999 ενημερωμένη μέχρι και το Ν. 3900/2010 - Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας - Κωδικοποίηση Ν. 2690/1999 ενημερωμένη μέχρι και το Ν. 3448/2006 - Κωδικοποίηση Διατάξεων νόμων περί ΣτΕ (Π.Δ. 18/1989) - Ενημερωμένη μέχρι κα...

Διοικητική δικονομία και κώδικας διοικητικής διαδικασίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διοικητική δικονομία και κώδικας διοικητικής διαδικασίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διοικητική δικονομία και κώδικας διοικητικής διαδικασίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κώδικας διοικητικής διαδικασίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κώδικας διοικητικής διαδικασίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κώδικας διοικητικής διαδικασίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής

Η αγωγή και το εισαγωγικό δικόγραφό της κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος έργου. Περαιτέρω, αναδεικνύονται οι ομοιότητες αλλά και οι διαφορές ή ιδιαιτερότητες των αξιώσεων του Έλληνα δικονομικού νομοθέτη για το περιεχόμενο που πρέπει να έχει η αγωγή ως προς...

Δικονομία διοικητικών διαφορών

Ο πρόσφατος ν. 3659/2008 επέφερε αρκετές τροποποιήσεις στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Οι νέες ρυθμίσεις δεν εισάγουν ριζικές αλλαγές στο σύστημα του Κώδικα, αποτελούν πάντως τις πλέον εκτεταμένες τροποποιήσεις στα εννέα περίπου χρόνια που έχουν περάσει από την έναρξη ισχύος του, καθώς αφορούν 3...

Σύνταγμα και διοικητική δικονομικοί νόμοι

Oι έντονες νομοθετικές εξελίξεις στο πεδίο του διοικητικού δικονομικού δικαίου κατέστησαν επιβεβλημένη την παρούσα δεύτερη έκδοση. Η έκδοση αυτή, όπως και η αρχική, στοχεύει, κατά το δυνατόν, αφενός την πλήρη παράθεση και αφετέρου τη συστηματική ταξινόμηση των νομοθετικών ρυθμίσεων που διέπουν τ...

Ερμηνεία Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ερμηνεία Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ερμηνεία Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...