Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Sports Law

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Sports Law στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Sports Law, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Παραδόσεις αθλητικού δικαίου

Με τη δεύτερη έκδοση των "Παραδόσεων αθλητικού δικαίου" γίνονται περαιτέρω συμπληρώσεις τόσο στο γενικό όσο και στο ειδικό τους μέρος. Έτσι, σε σχέση με την αρχική έκδοση του γενικού μέρους προστίθενται με το παρόν βιβλίο τρία κεφάλαια: ένα αρχικό που αναφέρεται στην διαπραγμάτευση του αθλητισμού α...

Sports Law, an Emerging Legal Order: Human Rights of Athletes

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Sports Law, an Emerging Legal Order: Human Rights of Athletes στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Sports Law, an Emerging Legal Order: Human Rights of Athletes, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισηγήσεις αθλητικού δικαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισηγήσεις αθλητικού δικαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισηγήσεις αθλητικού δικαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σωματικές βλάβες στον αθλητισμό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σωματικές βλάβες στον αθλητισμό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σωματικές βλάβες στον αθλητισμό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διεθνείς αθλητικοί και ολυμπιακοί θεσμοί

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διεθνείς αθλητικοί και ολυμπιακοί θεσμοί στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διεθνείς αθλητικοί και ολυμπιακοί θεσμοί, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο της Λοζάννης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο της Λοζάννης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο της Λοζάννης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Lex sportiva

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Lex sportiva στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Lex sportiva, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αθλητικό δίκαιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αθλητικό δίκαιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αθλητικό δίκαιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διεθνείς αθλητικοί και ολυμπιακοί θεσμοί

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διεθνείς αθλητικοί και ολυμπιακοί θεσμοί στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διεθνείς αθλητικοί και ολυμπιακοί θεσμοί, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Lex Sportiva. Επετηρίδα αθλητικού δικαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Lex Sportiva. Επετηρίδα αθλητικού δικαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Lex Sportiva. Επετηρίδα αθλητικού δικαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αθλητικός κώδικας Ι. Ν. 2725/1999 όπως ισχύει μετά την έκδοση των Ν. 2768/1999, 2858/2000, 2947/2001,  3057/2002, 3207/2003 και 3262/2004

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αθλητικός κώδικας Ι. Ν. 2725/1999 όπως ισχύει μετά την έκδοση των Ν. 2768/1999, 2858/2000, 2947/2001, 3057/2002, 3207/2003 και 3262/2004 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αθλητικός κώδικας Ι. Ν. 2725/1999 όπως ισχύει μετά την έκδοση των Ν. 2768/1999, 2858/2000, 2947/2001, 3057/2002, 3207/2003 και 3262/2004, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Παραδόσεις αθλητικού δικαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Παραδόσεις αθλητικού δικαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Παραδόσεις αθλητικού δικαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Sports Law

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Sports Law στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Sports Law, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αθλητικό δίκαιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αθλητικό δίκαιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αθλητικό δίκαιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αθλητικός κώδικας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αθλητικός κώδικας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αθλητικός κώδικας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αθλητικός κώδικας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αθλητικός κώδικας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αθλητικός κώδικας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Sports Law (Lex Sportiva) in the World

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Sports Law (Lex Sportiva) in the World στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Sports Law (Lex Sportiva) in the World, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Sports Law

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Sports Law στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Sports Law, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δικαιοσύνη και αθλητισμός

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δικαιοσύνη και αθλητισμός στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δικαιοσύνη και αθλητισμός, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...