Βιβλία

Ο νέος κώδικας δικηγόρων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ο νέος κώδικας δικηγόρων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ο νέος κώδικας δικηγόρων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κώδικας δικηγόρων

Στον τόμο αυτό περιέχεται το Ν.Δ. 3026/1954 "Περί Κώδικος Δικηγόρων" με τις έως σήμερα τροποποιήσεις και προσθήκες, καθώς και άλλα νομοθετήματα (για τις δικηγορικές εταιρίες, την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος από αλλοδαπούς κ.λπ.), ώστε να υπάρχει αποτυπωμένη η βασική νομοθεσία για τους δικη...

Κώδικας δικηγόρων

Στον τόμο αυτό περιέχεται το Ν.Δ. 3026/1954 "Περί Κώδικος Δικηγόρων" με τις έως σήμερα τροποποιήσεις και προσθήκες, καθώς και άλλα νομοθετήματα (για τις δικηγορικές εταιρίες, την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος από αλλοδαπούς κ.λπ.), ώστε να υπάρχει αποτυπωμένη η βασική νομοθεσία για τους δικη...

Κώδικας δικηγόρων

Η δεύτερη έκδοση της παρούσας συλλογής κατέστη αναγκαία μετά την ψήφιση του Ν 3919/2011 "Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων" (ΦΕΚ Α΄ 32/2.3.2011), ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στον Κώδικα περί Δικηγόρων (ΝΔ 3026/1954) κα...

Κώδικας περί δικηγόρων και συναφή νομοθετήματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κώδικας περί δικηγόρων και συναφή νομοθετήματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κώδικας περί δικηγόρων και συναφή νομοθετήματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κώδικας περί δικηγόρων και συναφή νομοθετήματα

Με την ολοκληρωμένη σειρά "Κώδικες Τσέπης" προσφέρεται στον έλληνα νομικό η βασική κωδικοποιημένη νομοθεσία σε μια λειτουργική έκδοση, η οποία χαρακτηρίζεται από το πλεονέκτημα του μικρού σχήματος, την άμεση νομοθετική ενημέρωση με τις τελευταίες, κάθε φορά, νομοθετικές εξελίξεις και τα συνοπτικά λη...

Κώδικας δικηγόρων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κώδικας δικηγόρων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κώδικας δικηγόρων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Επαγγελματικό δίκαιο του δικηγόρου

Η επιτακτική ανάγκη του νέου δικηγόρου να έχει μια σφαιρική θεώρηση των ζητημάτων του επαγγελματικού του χώρου ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει κάθε θεωρητικό και πρακτικό πρόβλημα, αλλά και η επιθυμία του πιο πεπειραμένου νομικού να λύνει με ευχέρεια και συντομία το θέμα που τον απασχολεί, επέβαλε τ...

Κώδικας περί δικηγόρων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κώδικας περί δικηγόρων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κώδικας περί δικηγόρων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κώδικας περί δικηγόρων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κώδικας περί δικηγόρων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κώδικας περί δικηγόρων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...