Βιβλία

Sei gegrüßt König Minos

Es bedurfte grosser Bemuhungen, um die Mythen der minoischen Zeit wieder aufleben zu lassen, damit sie der Leser - hauptsachlich Kinder uber 12 - so intensiv wie moglich nacherleben kann. Der Leser schreitet durch das Tor des grossen Palastes, kommt mit Konig Minos in Kontakt, er hat Gelegenheit, di...

Vive le roi Minos

Un grand efford a ete fait pour faire reviver les mythes de la periode minoenne et pour que le lecteur, jeune ou moins jeune, puisse les reviver le plus intensement possible. De plus, il franchira la porte du grand palais, s'approchera du roi Minos, admirere l'architecture et l'art des Minoens, par...

Hail King Minos

I have tried hard to revive the myths of Minoan times, so that the reader, especially children of twelve years and over, can relive them as intensely as possible. The reader will also enter the gate of the great palace, approach King Minos art and architecture, take part in their festivals and appla...

Χαίρε βασιλιά Μίνωα

Έγινε μεγάλη προσπάθεια για να ξαναζωντανέψουν οι μύθοι της μινωικής περιόδου και να μπορέσει ο αναγνώστης, κυρίως τα παιδιά από δώδεκα ετών και πάνω, να τους ξαναζήσει όσο πιο έντονα γίνεται. Επί πλέον, θα περάσει την πύλη του μεγάλου παλατιού, θα πλησιάσει το βασιλιά Μίνωα, θα θαυμάσει την αρχιτεκ...

Η μινωική Κρήτη

Η δομή των βιβλίων αυτών στηρίζεται στην αρχή και τη φιλοσοφία των σχεδίων εργασίας, με τα οποία η γνώση προσεγγίζεται σφαιρικά και συσχετίζεται άμεσα με τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες τους από τον κοινωνικό και το φυσικό κόσμο. Αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα για εκπαιδευτικούς, γονείς αλλά κυρ...

Αναζητώντας την Κνωσό

Η Κνωσός υπήρξε μια μεγάλη και ακμάζουσα πολιτεία που μας αποκαλύπτει την έκταση και το μεγαλείο του μινωικού πολιτισμού. Η πόλη αυτή της Κρήτης, που το όνομά της συνδέθηκε στενά με τον αρχαίο πολιτισμό, εξακολουθεί να προσελκύει το ενδιαφέρον όχι μόνο των αρχαιολόγων, αλλά και χιλιάδων άλλων ανθρώπ...

Η ιστορία της Κρήτης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η ιστορία της Κρήτης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η ιστορία της Κρήτης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...