Βιβλία

Ευρώπη και νέος ελληνισμός

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ευρώπη και νέος ελληνισμός στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ευρώπη και νέος ελληνισμός, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ελλάς και Ευρώπη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελλάς και Ευρώπη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελλάς και Ευρώπη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η ελληνική εξωτερική πολιτική και οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες

Η μελέτη αυτή διερευνά, με έναν αντιστικτικό τρόπο, τη διαμόρφωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και την αντίστοιχη πολιτική των Κοινοτήτων (στα πλαίσια, ιδιαίτερα, της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας) στην περίοδο που η Ελλάδα είναι πλήρες μέλος του ευρωπαϊκού αυτού μηχανισμού. Ο στόχος είναι ...

Προς τους εξοχότατους της Ευρώπης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Προς τους εξοχότατους της Ευρώπης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Προς τους εξοχότατους της Ευρώπης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ελληνική ετοιμότητα για την ευρωπαϊκή ενοποίηση

Οι θεματικοί άξονες που συγκροτούν το βιβλίο είναι μια απόπειρα να προσεγγισθούν, μέσα από συγκεκριμένες επικαιρικές αφορμές, κάποια καίρια ερωτήματα για την επιχειρούμενη ευρωπαϊκή ενοποίηση και την ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτήν: Πόσο επηρεάζουν ή αλλοιώνουν το όραμα της ενωμένης Ευρώπης τα...

Ελλάδα, Ευρώπη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελλάδα, Ευρώπη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελλάδα, Ευρώπη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ελλάδα και Ευρώπη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελλάδα και Ευρώπη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελλάδα και Ευρώπη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...