Βιβλία

Ναύπλιον 1202 - 1822: ιστορικές μνήμες

Το ελληνικό έθνος από την ύπαρξή του μέχρι και σήμερα έχει περάσει μέσα από πυρός και σιδήρου, ενώ πολλαπλές απόπειρες γενοκτονίας έχουν γίνει εις βάρος του οι οποίες προσπάθησαν να το αφανίσουν. Και όμως μέσα από τα πυκνά σκοτάδια και μέσα από την πιο στυγνή εξουθένωση πάντα την πιο κρίσιμη στιγ...

Νεοελληνική ιστορία 1204-1940

Η Νεοελληνική ιστορία (1204-1940), εύχρηστη και συνοπτική, χαράζει σε επιγραμματική βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της νεότερης και εν μέρει της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Από το 1989 μέχρι σήμερα γνώρισε πολυάριθμες εκδόσεις και με τη σημερινή τροποποιημένη εμφάνισή της αποσκοπεί να γίνει κτ...

Ελλήνων αγώνες, εκκλησίας μάχες 1191 - 1821

Ποια η αλήθεια για τη συμμετοχή και την προσφορά του κλήρου και της εκκλησίας στους απελευθερωτικούς αγώνες του ελληνισμού; - Έδρασαν; με ποιον τρόπο. - Αντέδρασαν; Γιατί και με ποιους σκοπούς. - Τι πράγματι επεδίωξαν και ποιος ο ρόλος τους; - Ποιους στόχους εξυπηρέτησε η στάση τους; - Πώς επηρ...

Νέος ελληνισμός: Οι ρίζες, η καταγωγή των Ελλήνων και η διαμόρφωση του έθνους

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι την ιστορία του νέου ελληνισμού δεν την γνωρίζουμε ακόμη καλά, ιδίως τις αρχές της και την περίοδο της τουρκοκρατίας, μολονότι οι ερευνητές πληθύνονται τα τελευταία χρόνια, καθώς και οι συστηματικές εργασίες. Κι αυτό γιατί το υλικό είναι τεράστιο και ποικίλο. Χρειάζετ...

Πληροφορίες για την τεχνολογία στις βενετοκρατούμενες ελληνικές περιοχές

Η έκδοση των Πρακτικών της Ημερίδας συγκεντρώνει τις εισηγήσεις ειδικών μελετητών για το ερευνητικό πρόγραμμα που οδήγησε στη σύσταση της ψηφιακής βάσης δεδομένων με θέμα την τεχνολογία και τεχνογνωσία των ελληνικών βενετοκρατούμενων περιοχών. H Βάση λειτουργεί στη Βιβλιοθήκη του ΠΙΟΠ και αριθμεί με...

Το 1204 και η διαμόρφωση του νεώτερου ελληνισμού

Το 1204 -χρονολογία κατά την οποία κατεστράφη ολοσχερώς η Κωνσταντινούπολη, συμπαρασύροντας το χιλιόχρονο οικοδόμημα του Βυζαντίου- παραμένει σχεδόν άγνωστο ή αγνοημένο. Πώς και γιατί σβήστηκε και αποσιωπήθηκε το 1204 από τη συλλογική μνήμη, παρότι αποτέλεσε ένα γεγονός αποφασιστικότερης σημασίας κ...

Ιστορία της Μακεδονίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ιστορία της Μακεδονίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ιστορία της Μακεδονίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ιστορία της Ελλάδος επίτομη - συνθετική

Η ολοκληρωμένη θεματικά ''Ιστορία της Ελλάδος" από την γένεση του νέου ελληνισμού μέχρι και σήμερα επιχειρεί μια νέα προσέγγιση στα βιβλιογραφικά δεδομένα εφόσον θέτει σε επανεκτίμηση τη συνολική πορεία του απανταχού ελληνισμού στο χώρο και στο χρόνο. Μέσα από μια πολυκύμαντη εξέλιξη εξάρσεων, αντιφ...

Το νέο ελληνικό έθνος 1204-2000

Οι έννοιες "ελληνική ιδιαιτερότητα" και "εθνικό αδιέξοδο", κατ' επίφαση συγκρουόμενες και αντιφατικές, ταυτίζονται στην ουσία άμεσα, καθώς συμβαδίζουν σε μεγάλο βαθμό στη διαχρονική εξέλιξη της νεότερης και της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Η ιδιαιτερότητα ενός λαού, δηλαδή τα βασικά χαρακτηριστικά ...

Ιστορία του νέου ελληνισμού

Ο κύριος σκοπός της συλλογής των ιστορικών αυτών κειμένων είναι να χρησιμοποιηθούν στις φροντιστηριακές ασκήσεις του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Ιστορίας. Τα κείμενα αυτά αποτελούν ακόμη την αφετηρία για μια πιο συστηματική και ουσιαστική εξέταση των φοιτητών, γιατί ο καθηγητής, ξεκινώντας απ' αυτά...

Η Ελλάδα των νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα

[...] Τα Πρακτικά του Β' Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών αποτελούνται από δύο τόμους. Στον πρώτο τόμο καταχωρούνται οι ανακοινώσεις που αφορούν τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και την προφορική παράδοση με γενικό τίτλο "Οι μαρτυρίες των λογοτεχνικών κειμένων" και με ταξινομήσεις που ακολουθούν τι...

Η Ελλάδα των νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα

[...] Τα Πρακτικά του Β' Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών αποτελούνται από δύο τόμους. Στον πρώτο τόμο καταχωρούνται οι ανακοινώσεις που αφορούν τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και την προφορική παράδοση με γενικό τίτλο "Οι μαρτυρίες των λογοτεχνικών κειμένων" και με ταξινομήσεις που ακολουθούν τι...

Νέα ελληνική ιστορία 1204-1985

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νέα ελληνική ιστορία 1204-1985 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νέα ελληνική ιστορία 1204-1985, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Νεοελληνική ιστορία 1204-1940

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νεοελληνική ιστορία 1204-1940 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νεοελληνική ιστορία 1204-1940, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ιστορία του βασιλείου της Νικαίας και του δεσποτάτου της Ηπείρου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ιστορία του βασιλείου της Νικαίας και του δεσποτάτου της Ηπείρου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ιστορία του βασιλείου της Νικαίας και του δεσποτάτου της Ηπείρου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Georgios Gemistos-Plethon: Okonomisches Denken in der spatbyzantinischen Geisteswelt

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Georgios Gemistos-Plethon: Okonomisches Denken in der spatbyzantinischen Geisteswelt στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Georgios Gemistos-Plethon: Okonomisches Denken in der spatbyzantinischen Geisteswelt, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Νεοελληνική ιστορία 1204-1940

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νεοελληνική ιστορία 1204-1940 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νεοελληνική ιστορία 1204-1940, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Νεοελληνική ιστορία 1204-1940

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νεοελληνική ιστορία 1204-1940 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νεοελληνική ιστορία 1204-1940, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...