Βιβλία

Πυρασφάλεια επιβατηγού πλοίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πυρασφάλεια επιβατηγού πλοίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πυρασφάλεια επιβατηγού πλοίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πυρασφάλεια - πυροπροστασία

Η πυρασφάλεια και η πυροπροστασία αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο στη σχέση σχεδιασμός-μελέτη εφαρμογής από τη μια και δραστηριότητες που αναπτύσσονται με ασφάλεια στα κτίρια από την άλλη. O αρχιτέκτονας είναι υποχρεωμένος, γνωρίζοντας τις βασικές αρχές της πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, να τις ενσωμ...

Εγχειρίδιο δασοπροστασίας

Την έκδοση αυτού του Εγχειριδίου Δασοπροστασίας επέβαλε η έλλειψη ενός πρακτικού πονήματος -οδηγού, που να είναι ικανό να καλύψει στην πράξη τις υπηρεσιακές ανάγκες: -των δασοπυροσβεστών, του Πυροσβεστικού Σώματος, στο οποίο ανήκει η μεγάλη ευθύνη και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής των ...

Πυροπροστασία κτιρίων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πυροπροστασία κτιρίων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πυροπροστασία κτιρίων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Έκτακτες καταστάσεις κινδύνων στην κατασκευή των υπόγειων τεχνικών έργων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Έκτακτες καταστάσεις κινδύνων στην κατασκευή των υπόγειων τεχνικών έργων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Έκτακτες καταστάσεις κινδύνων στην κατασκευή των υπόγειων τεχνικών έργων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στην πυρόσβεση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στην πυρόσβεση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στην πυρόσβεση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βασικές αρχές συμπεριφοράς της φωτιάς

Αυτό το βιβλίο έχει γραφεί για τους ελεύθερους επαγγελματίες πυρόσβεσης - τους πυροσβέστες, τους αξιωματούχους κωδίκων ή και τους διεξάγοντες έρευνες. Μια γνώση χρησιμοποίησης της άλγεβρας χρειάζεται, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά οι τύποι που παρουσιάζονται. Επίσης θα είναι χρήσ...

Συστημική θεώρηση πυρασφάλειας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συστημική θεώρηση πυρασφάλειας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συστημική θεώρηση πυρασφάλειας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στην πυροπροστασία των κατασκευών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στην πυροπροστασία των κατασκευών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στην πυροπροστασία των κατασκευών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Προστασία δασών από πυρκαϊές

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Προστασία δασών από πυρκαϊές στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Προστασία δασών από πυρκαϊές, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πυροπροστασία κτιρίων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πυροπροστασία κτιρίων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πυροπροστασία κτιρίων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...