Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 7
Ο Γιάννης που αγάπησα

"Το τελευταίο κουδούνι της μέρας έχει χτυπήσει. Μόνη, μπροστά στον γεμάτο πίνακα, μέσα στην άδεια τάξη ανακεφαλαιώνει, αξιολογεί, στοχάζεται. Τι έκανα καλά, τι δεν μου βγήκε; Διερεύνηση παραμετρικής εξίσωσης σήμερα. Σίγουρα τους δυσκόλεψε. Κάποιοι δεν θα κατάλαβαν Χριστό. Μάλλον θα πρέπει να επανέ...

Μαθηματικοί διαγωνισμοί 2

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές που παρουσιάζουν ιδιαίτερη κλίση στα Μαθηματικά και θέλουν από τώρα να θεμελιώσουν ένα ισχυρό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, με απώτερο σκοπό να πραγματοποιήσουν με επιτυχία ανώτερες σπουδές στις θετικές επιστήμες. Βασική αφορμή και ισχυρό κίνητρο για σοβαρή...

Διδακτική βασικών μαθηματικών εννοιών

Ποιες ιδιομορφίες χαρακτηρίζουν το περιεχόμενο των μαθηματικών εννοιών, ώστε η κατανόησή τους να αποτελεί για τα παιδιά, και όχι μόνο, ένα δύσκολο εγχείρημα; Ποια είναι τα προβλήματα που εμπεριέχει η αντιστοίχιση των μαθηματικών εννοιών σε καταστάσεις φαινομένων της πραγματικότητας και ποιες είναι ο...

Εφαρμογές μαθηματικού λογισμού σε επιχειρησιακά και οικονομικά προβλήματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εφαρμογές μαθηματικού λογισμού σε επιχειρησιακά και οικονομικά προβλήματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εφαρμογές μαθηματικού λογισμού σε επιχειρησιακά και οικονομικά προβλήματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Λύσεις - απαντήσεις των προβλημάτων του βιβλίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Λύσεις - απαντήσεις των προβλημάτων του βιβλίου "1222 προβλήματα πρακτικής αριθμητικής και γεωμετρίας" στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Λύσεις - απαντήσεις των προβλημάτων του βιβλίου "1222 προβλήματα πρακτικής αριθμητικής και γεωμετρίας", μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

1222 προβλήματα πρακτικής αριθμητικής και γεωμετρίας

Περιέχει: Σύντομη θεωρία, παραδείγματα, προβλήματα λυμένα, και όλα τα θέματα δημοσίων υπηρεσιών, στρατιωτικών σχολών, τραπεζών και ΑΣΕΠ. ...

Ασκήσεις μαθηματικών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ασκήσεις μαθηματικών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ασκήσεις μαθηματικών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διδασκαλία μαθηματικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση

Η διδασκαλία Μαθηματικών σε μαθητές που παρουσιάζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, απροσδιόριστης αιτιολογίας δυσκολίες μάθησης, διάφορες ελλείψεις προϋποτιθέμενων γνώσεων ή ποικίλες ψυχοκοινωνικές ιδιαιτερότητες, συνιστά μια επίπονη και συχνά ατελέσφορη διαδικασία. Οι λόγοι είναι πολλοί και διαφορ...

Στο δρόμο για τον PISA

[...] Ο PISA διεξάγει κάθε τρία χρόνια έναν διεθνή μαθηματικό διαγωνισμό για να αξιολογήσει, μεταξύ άλλων, το επίπεδο γνώσεων των μαθητών. Τα θέματα σε αυτό το διαγωνισμό, αν και απλά, είναι κάπως διαφορετικά από τα πιο θεωρητικού χαρακτήρα θέματα που συνήθως διδάσκουμε στα σχολεία της χώρας μας (.....

Αντιλήψεις των καθηγητών μαθηματικών για την καταλληλότητα και χρήση των διδακτικών μοντέλων και των Ν.Τ. στην διδακτική πράξη

Θεωρητικό πλαίσιο έρευνας-Μεθοδολογία-Αποτελέσματα-Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας- Συμπεράσματα-Προτάσεις. Σε ικανό δείγμα καθηγητών Μαθηματικών πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη έρευνα στην περιοχή του νησιού της Ρόδου. Η έρευνα έχει δύο μέρη:Τα διδακτικά μοντέλα στα μαθηματικά και τις Νέες...

Διδακτική μαθηματικών για την τάξη και τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται τόσο σε μάχιμους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να καταρτιστούν στη Διδακτική των Μαθηματικών, και μάλιστα στο πνεύμα του Νέου Σχολείου, όσο και σε μαθηματικούς που πρόκειται να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Περιλαμβάνει: - Σχέδια διδασκαλίας και Φύλλα εργασίας...

Διδακτική των μαθηματικών και παιδαγωγικές επισημάνσεις

Περιέχει: 15 πλήρη σχέδια μαθηματικών για χρήση στην καθημερινή διδακτική πράξη και για το διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. ...

Πρακτική αριθμητική - Tests με το σύστημα πολλαπλών επιλογών

Η καθιέρωση από το 2003 της εξέτασης της πρακτικής αριθμητικής στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, για την κατάληψη θέσεων τραπεζών- δημοσίου, με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών, αλλά και η έλλειψη αναλόγου βοηθήματος μαθηματικών για τους υποψηφίους, γέννησαν την ανάγκη εκπόνησης ενός κατάλληλου βοηθήματο...

ΑΣΕΠ: Τα μαθηματικά των δασκάλων

Το βιβλίο αυτό προετοιμάζει τους υποψήφιους δασκάλους ν' ανταποκριθούν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Περιέχει: - Όλη την εξεταστέα ύλη - Θεωρία και εφαρμογές - Διδακτική των μαθηματικών - Όλες τις λύσεις των θεμάτων του ΑΣΕΠ - Θέματα πολλαπλών επιλογών - Παιδαγωγικές επισημάνσεις ...

Φυσικά μαθηματικά

Είναι γεγονός ότι τα μαθηματικά αποτελούν το βασικότερο εργαλείο τεκμηρίωσης της φυσικής. Το βιβλίο "Φυσικά μαθηματικά" απαντά στο αντίστροφο ερώτημα, δηλαδή αν και κάτω από ποιες προϋποθέσεις η φυσική μπορεί να θεωρηθεί διδακτικό εργαλείο των μαθηματικών. Με αυτό το σκεπτικό εξετάζεται η σχέση φυσι...

Διδακτική των μαθηματικών

Σκοπός της Διδακτικής των Μαθηματικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης είναι η διερεύνηση των συνθηκών που απαιτούνται για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας των μαθηματικών εννοιών. Η μαθηματική γνώση είναι δυνατό να θεωρηθεί ως μια διαδικασία κατασκευής ολοένα και πιο περίπλοκων αντ...

Θεωρία αριθμών

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε φοιτητές θετικών επιστημών, σε καθηγητές μαθηματικών και σε συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ και Ολυμπιάδων. Είναι ένα πλήρες σύγγραμμα της κλασικής Θεωρίας Αριθμών. Η θεωρία αναπτύσσεται διεξοδικά και πλαισιώνεται με πλήθος παραδειγμάτων και εφαρμογών, που αποσαφη...

Εικασίες και αντιπαραδείγματα για την κατανόηση των μαθηματικών εννοιών στην τάξη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εικασίες και αντιπαραδείγματα για την κατανόηση των μαθηματικών εννοιών στην τάξη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εικασίες και αντιπαραδείγματα για την κατανόηση των μαθηματικών εννοιών στην τάξη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μαθηματικοί διαγωνισμοί

Το βιβλίο αυτό έρχεται να στηρίξει την εξοικείωση των μαθητών με θέματα διαγωνισμών και τη διεύρυνση των σχολικών τους γνώσεων με νέα μαθηματικά εργαλεία. Περιέχει θέματα που είτε τέθηκαν αυτούσια σε μαθηματικούς διαγωνισμούς διαφόρων χωρών είτε προτάθηκαν γι’ αυτούς (shortlist). Πρόκειται για θέ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 7
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...