Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στη χώρα μας οι φορείς της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού καταρτίζουν τα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης, πάντοτε όμως μέσα στα όρια, που προσδιορίζονται από το πλαίσιο των οδηγιών και των στόχων της κεντρικής διοίκησης και των κατευθύνσεων που θεσμ...

Επιφυλλίδες για την ανάπτυξη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Tα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας που σχετίζονται με την ανεργία και τη ρύπανση του περιβάλλοντος μπορούν να αντιμετωπιστούν με την προώθηση της πράσινης αειφορικής ανάπτυξης. Γι’ αυτόν το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει στο επίκεντρο των πολιτικών της σήμερα, μεταξύ άλλων, την πράσινη ανάπτυξη ...

Γεωγραφία της υπαίθρου

Η "Γεωγραφία της υπαίθρου" αποτελεί μια περιεκτική εισαγωγή στη μελέτη των αγροτικών οικονομιών και κοινωνιών. Με σαφήνεια και πληρότητα, παρακολουθεί την αγροτική αλλαγή, εστιάζοντας σε: - Διαδικασίες αναδιάρθρωσης του αγροτικού χώρου: παγκοσμιοποίηση, αλλαγές στη γεωργία και την οικονομία, κοινω...

Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια προσπάθεια ενίσχυσης της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών στην Ελλάδα σε περίοδο κρίσης. Βασίζεται στη διαπίστωση ότι ενώ υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με καλές προθέσεις, ωραίες ιδέες και μεγάλη διάθεση για προσφορά στα κοινά, συχνά δεν διαθέτουν τις τεχνικές γνώσεις ή/και την ε...

Συμμετοχική επικοινωνία και τοπική ανάπτυξη: Διαμορφώνοντας προοπτικές ανάπτυξης σε περίοδο κρίσης

Το θέμα ξεκίνησε το 2005 με την έρευνα μιας διδακτορικής διατριβής για τη σημασία της επικοινωνίας στην ανάπτυξη, η οποία και τροφοδότησε την υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος στο Δήμο Αυλώνος Ευβοίας με στόχο τη διερεύνηση των αναπτυξιακών προοπτικών της περιοχής. Ένας δήμαρχος με όραμα και ευαισθ...

Θέματα περιφερειακού σχεδιασμού και χωρικής ανάλυσης

[...] Όλες οι παραπάνω ιδιαιτερότητες καθιστούν την περιφερειακή ανάλυση αρκετά πολύπλοκη, με αποτέλεσμα η εφαρμογή της να απαιτεί την ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών, τεχνολογικών και λοιπών εργαλείων, επαρκών και κατάλληλων περιφερειακών δεδομένων και ερευνητικών υποδομών διαχείρισης τους...

Καλλικράτης: Βιώσιμα μοντέλα περιφερειακής ανάπτυξης

Πρακτικά αναπτυξιακής διημερίδας που διοργανώθηκε από το ΙΜΜ σε συνεργασία με το ΙΣΤΑΜΕ και την Περιφέρεια Κρήτης. Χανιά Κρήτης, 29-30 Ιανουαρίου 2011, Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών. Η κρίση που βιώνει η χώρα μας καθιστά αναγκαία τη δημιουργία και υλοποίηση νέων αναπτυξιακών μοντέλων όχι μόνο σε εθν...

Γεωγραφία της υπαίθρου

Η "Γεωγραφία της υπαίθρου" αποτελεί μια περιεκτική εισαγωγή στη μελέτη των αγροτικών οικονομιών και κοινωνιών. Με σαφήνεια και πληρότητα, παρακολουθεί την αγροτική αλλαγή, εστιάζοντας σε: - Διαδικασίες αναδιάρθρωσης του αγροτικού χώρου: παγκοσμιοποίηση, αλλαγές στη γεωργία και την οικονομία, κοινω...

Όψεις αγροτικής ανάπτυξης: Σύνθεση μεθοδολογικής προσέγγισης

Το έργο "Όψεις αγροτικής ανάπτυξης: Σύνθεση μεθοδολογικής προσέγγισης" είναι περαιτέρω επεξεργασία και εμβάθυνση του ερευνητικού έργου "Μεθοδολογία Εντοπισμού και Αξιολόγησης Περιοχών για Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αγροτικής Αναγέννησης", το οποίο υλοποιήθηκε το 2010 στο Εργαστήριο Σχεδιαστικής Μεθοδ...

Πρότυπα και πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης

Βασικοί στόχοι της Περιφερειακής Πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι η άμβλυνση των περιφερειακών προβλημάτων, η ενίσχυση των υποβαθμισμένων περιφερειών, η στήριξη των κορεσμένων ή φθινουσών περιφερειών και η αξιοποίηση των νέων αναπτυξιακών ευκαιριών. Η διατύπωση μ...

Μια αφήγηση για την Θράκη

Πρόκειται για μια συλλογή κειμένων του Σταύρου Παπαθανάκη που φιλοξενήθηκαν στο περιοδικό "Βορέας" τα τελευταία έξι χρόνια με θέσεις και προτάσεις για την αξιοποίηση των ιδιαιτεροτήτων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του σύγχρονου θρακιώτικου πολιτισμού. Μία έκδοση μέσα από την οποία αναδεικνύετα...

25 κείμενα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του χώρου

Ο συλλογικός τόμος: "25 κείμενα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του χώρου" περιλαμβάνει επιστημονικές εργασίες των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και εκδίδεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τ...

Περιφερειακή ανάπτυξη

Όλες οι ασκούμενες κρατικές πολιτικές στοχεύουν στην ανάπτυξη και γενικότερα σε θετικές μεταβολές όλων των δεικτών που σχετίζονται με αυτή. Οι διαφορές που παρατηρούνται στα επίπεδα ευημερίας των κατοίκων των διαφόρων περιφερειών μαρτυρούν την ανάγκη για ισόρροπη ανάπτυξη, υπό την έννοια της άρσης τ...

Οικιστική οργάνωση του νομού Δράμας στον 20ό αιώνα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οικιστική οργάνωση του νομού Δράμας στον 20ό αιώνα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οικιστική οργάνωση του νομού Δράμας στον 20ό αιώνα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πήλιο και βιώσιμη ανάπτυξη

Ο παρών τόμος αποτελεί τα Πρακτικά διήμερου επιστημονικού Συμποσίου που έλαβε χώρα στις 24 και 25 Αυγούστου 2001 στο Πολιτιστικό Κέντρο Κισσού, Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Μουρεσίου του Πηλίου (Νομός Μαγνησίας). Η πρωτοβουλία για την οργάνωση αυτής της εκδήλωσης προήλθε από τον Ιωάννη Γ. Αντων...

Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τα κείμενα των εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν στην ημερίδα του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης που πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2003 στην Αθήνα. Σκοπός της Ημερίδας ήταν να καταγράψει τις πρόσφατες τάσεις της Περιφερειακής Επιστή...

Περιφερειακή επιστήμη και πολιτική: Ελλάδα και Βαλκάνια

Στον συγκεκριμένο τόμο περιλαμβάνεται το σύνολο των εισηγήσεων, που παρουσιάστηκαν στο 7ο Εθνικό Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Μαΐου 2005 στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου στην ...

Περιφερειακή οικονομική ανάλυση και πολιτική

Εισαγωγή στον ευρύτατο κλάδο της περιφερειακής μακροοικονομικής αναλύσεως. Περιγράφεται το Σύστημα Περιφερειακών Λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το οποίο καταρτίζονται οι περιφερειακοί λογαριασμοί της Ελλάδας, αναλύεται η περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε. και παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία...

Επτάνησα 20ός - 21ος αιώνας

Τα Επτάνησα σήμερα αναζητούν ένα σύγχρονο ρόλο, οικονομικό και πολιτιστικό. Η διαμόρφωση ενός αναπτυξιακού υποδείγματος για την ευρύτερη περιοχή των Ιονίων Νήσων αποτελεί επίκαιρο περιφερειακό και εθνικό αίτημα. Στο αίτημα αυτό ανταποκρίνονται οι 27 εργασίες κοινωνικών επιστημόνων, που περιλαμβάνοντ...

Η ανάπτυξη της ορεινής Λευκάδας

Μια ολόκληρη περιοχή, η περιοχή της ορεινής Λευκάδας, η περιοχή του ορεινού συγκροτήματος του νησιού, έχει μπει στο περιθώριο της οικονομικής ανάπτυξης, αποτέλεσμα σοβαρών μεταβολών που έχουν επέλθει από δεκαετίες στις παραγωγικές διαδικασίες και σχέσεις, ανάμεσα στα χωρο-οικονομικά σύνολα του νησιο...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...