Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Στατική των γραμμικών φορέων

Στο βιβλίο αυτό της Εφηρμοσμένης Στατικής υπάρχει όλο το θεωρητικό υπόβαθρο που αφορά τη λειτουργικότητα των κατασκευών και αναπτύσσονται οι μέθοδοι επίλυσής τους. Η διατύπωση των μεθόδων Δυνάμεων και Μετακινήσεων θεμελιώνεται πάνω στις δύο βασικές έννοιες που υπάρχουν στις σημερινές αναλήψεις για...

Στατική των γραμμικών φορέων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στατική των γραμμικών φορέων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στατική των γραμμικών φορέων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αρχιμήδους μηχανικά Α΄ και Β΄

Το κύριο θέμα του παρόντος βιβλίου είναι η διεξοδική πραγμάτευση των δύο συγγραμάτων του Αρχιμήδους "Μηχανικά Α΄" και "Μηχανικά Β΄". Στην εν λόγω πραγμάτευση περιλαμβάνονται η παράθεση του αρχαίου κειμένου, η μεταγλώτισσή του στη νεοελληνική, συνοδευόμενη από αρκετές εμβόλιμες επεξηγήσεις, συμπλ...

Στατική Ι

Το συγγραφικό αυτό πόνημα έχει σκοπό να καλύψει τη διδασκαλία του μαθήματος "Στατική Ι" στους φοιτητές των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων και Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδομής της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), σύμφωνα με το αναλυτικό π...

Αρχιμήδους τετραγωνισμός παραβολής

Κύριο θέμα του παρόντος βιβλίου είναι η διεξοδική πραγμάτευση του έργου του Αρχιμήδους, που φέρει τον τίτλο "Τετραγωνισμός Παραβολής". Στην εν λόγω πραγμάτευση περιλαμβάνονται τα εξής: - Παράθεση του αρχαίου κειμένου, - Μεταγλώττισή του στη Νεοελληνική, - Συμπληρωματικές επεξηγήσεις και σχ...

Στατική των γραμμικών φορέων

Σε μια εποχή που κάθε πολιτικός μηχανικός χρησιμοποιεί τον Η/Υ για την ανάλυση και των πιο απλών φορέων, το βιβλίο αυτό δημιουργεί το απαραίτητο υπόβαθρο που θα βοηθήσει τον μηχανικό να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας των φορέων έτσι ώστε να αναπτύξει μια καλή στατική διαίσθηση που θα τον προφυλάξε...

Στατική των κατασκευών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στατική των κατασκευών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στατική των κατασκευών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στατική των κατασκευών

Στον τόμο αυτόν αναπτύσσονται συστηματικά οι θεμελιώδεις αρχές της Στατικής των Κατασκευών και παρουσιάζεται η εφαρμογή τους για τον υπολογισμό ισοστατικών φορέων. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του βιβλίου είναι η συστηματική επεξήγηση - με εκτεταμένη χρήση φωτογραφιών - των βασικών παραδοχών και εξιδαν...

Στατική των γραμμικών φορέων

Στο βιβλίο αυτό υπάρχουν οι λύσεις στα "Θέματα εξεταστικών περιόδων" που περιλαμβάνονται στο βιβλίο "Στατική των Γραμμικών Φορέων" του Θωμά Ν. Βαλιάση και επιπλέον μερικά ακόμη παραδείγματα. Αφορούν θέματα ισοστατικών φορέων, μεθόδου δυνάμεων, μεθόδου μετακινήσεων και μεθόδου Cross. Από τις δ...

Στατική των κατασκευών

Ο τόμος αυτός περιέχει: (α) μία συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας επίλυσης φορέων με την κλασική, "χειρονακτική" Μέθοδο Μετακινήσεων (ΜΜ), και (β) μία σειρά ασκήσεων που στοχεύουν στην εμπέδωση της κατανόησης του βασικού σκεπτικού της ΜΜ και των διαφόρων παραδοχών της. Η συνοπτική παρουσίαση...

Στατική των κατασκευών

Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζονται συστηματικά και με όλες τις απαραίτητες επεξηγήσεις οι δύο βασικές μέθοδοι ανάλυσης της Κλασικής Στατιστικής: η Μέθοδος Δυνάμεων και η Μέθοδος Μετακινήσεων. Οι δύο αυτές δυαδικός αντίστοιχες κλασικές μέθοδοι επίλυσης υπερστατικών φορέων διατηρούν αμείωτη τη διδακτι...

Κελύφη

[...] Ο σκοπός του βιβλίου τούτου είναι διττός: να βοηθήση αφ' ενός μεν τους σπουδαστάς διά της παροχής στοιχείων συμπληρούντων τας πολυτεχνικάς παραδόσεις, αφ' ετέρου τους μηχανικούς της πράξεως εις τον υπολογισμόν των απλών κελυφωτών κατασκευών. Ωρισμένα εξαιρετικώς δύσκολα ή λίαν ειδικής φύσεως π...

Στατική των δομικών φορέων

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όσους θέλουν να αναπτύξουν μια βασική αντίληψη για τη φέρουσα λειτουργία, τη συμπεριφορά και το σχεδιασμό των δομικών φορέων που αφορούν τα κτιριακά έργα, τις γέφυρες κάθε τύπου, τις καλύψεις μεγάλων χώρων κ.λπ., χωρίς καμία ειδική αναφορά σε κανονισμούς. Στα πλαίσια αυ...

Στατική των δομικών φορέων

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όσους θέλουν να αναπτύξουν μια βασική αντίληψη για τη φέρουσα λειτουργία, τη συμπεριφορά και το σχεδιασμό των δομικών φορέων που αφορούν τα κτιριακά έργα, τις γέφυρες κάθε τύπου, τις καλύψεις μεγάλων χώρων κ.λπ., χωρίς καμία ειδική αναφορά σε κανονισμούς. Στα πλαίσια αυ...

Εφαρμοσμένη στατική

Ένας πλήρης οδηγός Στατικής, κατάλληλος για τους φοιτητές, αλλά και για τους μηχανικούς της πράξης. Ο στόχος της 19ης (γερμανικής) πλήρως ενημερωμένης έκδοσης του κλασικού αυτού συγγράμματος Εφαρμοσμένης Στατικής είναι διπλός: φιλοδοξεί να δώσει στους φοιτητές πολιτικούς μηχανικούς μια κατευθυντήρι...

Στατική και δυναμική ανάλυση του χωρικού πλαισίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στατική και δυναμική ανάλυση του χωρικού πλαισίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στατική και δυναμική ανάλυση του χωρικού πλαισίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στατική Α

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στατική Α στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στατική Α, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αρχές στατικής του στερεού σώματος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αρχές στατικής του στερεού σώματος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αρχές στατικής του στερεού σώματος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αρχές στατικής του στερεού σώματος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αρχές στατικής του στερεού σώματος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αρχές στατικής του στερεού σώματος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στατική των γραμμικών φορέων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στατική των γραμμικών φορέων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στατική των γραμμικών φορέων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...