Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Ζωοτροφές και πρόσθετες ύλες ζωοτροφών

Το ανά χείρας βιβλίο με τίτλο "Ζωοτροφές και πρόσθετες ύλες ζωοτροφών: (Βρωματολογία)" έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο τη μελέτη των ζωοτροφών και των πρόσθετων υλών των ζωοτροφών. Αποτελεί αναπόσπαστο και απολύτως αναγκαίο τμήμα του τρίπτυχου Φυσιολογία Θρέψεως - Βρωματολογία - Εφαρμοσμένη Διατρ...

Νοσολογία χοίρων

Η έκδοση του παρόντος βιβλίου είναι η υλοποίηση μιας προσπάθειας του συγγραφέα που ξεκίνησε από το 1968, τότε που άρχισε να ασχολείται στην πράξη με τα επιστημονικο-τεχνικά θέματα της ελληνικής χοιροτροφίας. Μετέπειτα, ως πανεπιστημιακός δάσκαλος, οπότε από τα μέσα της 10ετίας του 1990 δίδαξε και τη...

Διατροφή ζώων

Η διατροφή των ζώων είναι αναμφίβολα ένας βασικός παράγοντας, ίσως και ο πιο σημαντικός από εκείνους που επηρεάζουν την εκτροφή τους. Κι αυτό γιατί εκτός του ότι διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην εκδήλωση των δυνατοτήτων του γενετικού δυναμικού των ζώων, επηρεάζει πάρα πολύ και μάλιστα περισσότερο ...

Ζωοτροφές και καταρτισμός σιτηρεσιών

Η εφαρμοσμένη διατροφή των ζώων εξελίσσεται συνεχώς με σκοπό την κάλυψη των αναγκών τους, ανάλογα με το φυσιολογικό στάδιο και το επίπεδο παραγωγής, σε σχέση με τις προσφερόμενες με την τροφή θρεπτικές ουσίες. Οι σύγχρονοι τρόποι παραγωγής και συντήρησης των διάφορων ζωοτροφών καθώς και η γνώση της ...

Αγριόχοιρος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αγριόχοιρος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αγριόχοιρος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Φυλές και εκτροφή σκύλου και γάτας

Στις αναπτυγμένες οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά χώρες οι συνθήκες ζωής των ανθρώπων "ωθούν" σε αύξηση του αριθμού των κατοικίδιων ζώων συντροφιάς (ιδιαίτερα του σκύλου και της γάτας), σε βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, διατροφής και περίθαλψης τους και σε θέσπιση από την πολιτεία επαρκέστερ...

Αγελαδοτροφία

Στο βιβλίο αυτό περιέχονται οι βασικές γνώσεις της εκτροφής των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και η ενδεδειγμένη πρακτική εφαρμογή τους για τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των αγελαδοτροφικών μονάδων. Περιλαμβάνει ειδικότερα: - Την εκτροφή των μοσχίδων αναπαραγωγής. - Τη ...

Επιθεώρηση κτηνοτροφικής παραγωγής

Η επιθεώρηση των προϊόντων ζωικής προέλευσης από υγειονομική, ποιοτική και τεχνολογική άποψη με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας. Απευθύνεται σε φοιτητές Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής και Γεωπονίας καθώς και σε κάθε άτομο που ενδιαφέρεται να αποκτήσει γνώσεις που σχετίζονται με την επιθεώρηση τρ...

Εκτροφή και παθολογία του προβάτου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εκτροφή και παθολογία του προβάτου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εκτροφή και παθολογία του προβάτου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βοοτροφία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βοοτροφία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βοοτροφία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γιδοτροφία

Απευθύνεται σε φοιτητές γεωτεχνικών επιστημών, ειδικούς επιστήμονες, κτηνοτρόφους και έχει στόχο την ανάπτυξη της γιδοτροφίας. Περιεχόμενα: - Η γιδοτροφία παγκόσμια - Ταξινόμηση-προέλευση-ονοματολογία - Μορφολογική διάπλαση - Αναπαραγωγική ικανότητα - Γαλακτοπαραγωγική ικανόητα - Κρεοπαρα...

Πρακτική προβατοτροφία

Ένας επιτυχημένος προβατοτρόφος, όπως και κάθε εκπαιδευόμενος ή βοηθός, χρειάζεται μια ευρεία γνώση γύρω από το πρόβατο. Πρέπει να γνωρίζει τις απαιτήσεις όσον αφορά στη συμπεριφορά, τη διατροφή, τη βοσκή, καθώς και την εκτροφή, τον σταβλισμό και την υγεία των ζώων. Η παραγωγή στο ύπαιθρο απαιτεί ιδ...

Βιολογική εκτροφή ζώων

Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη βιολογική κτηνοτροφία και γεωργία εκ μέρους των καταναλωτών, ιδιαίτερα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, με τη ριζική αναθεώρηση της ΚΑΠ και τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, ...

Διατροφή προβάτων

Το βιβλίο αυτό παρέχει τις σύγχρονες γνώσεις για τη χάραξη της στρατηγικής και την εφαρμογή της ενδεδειγμένης τεχνικής διατροφής των προβάτων. Αποτελεί βοήθημα για χρήση από τους γεωπόνους, κτηνιάτρους, τεχνολόγους γεωπονίας, σπουδαστές, παραγωγούς και κάθε ασχολούμενο με τον κλάδο της προβατοτροφία...

Εκκόλαψη, εκκολαπτικές μηχανές, εκκολαπτήρια

[...] Το βιβλίο χωρίζεται σε έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται το αυγό, στο δεύτερο η επώαση, στο τρίτο οι μηχανές, στο τέταρτο τα εκκολαπτήρια, στο πέμπτο οι απολυμάνσεις και στο τελευταίο μέρος ακολουθούν πίνακες, ένα σύντομο λεξικό ορολογίας της αγγλικής γλώσσας και τέλος η βιβλιογραφ...

Βιολογική κτηνοτροφία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βιολογική κτηνοτροφία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βιολογική κτηνοτροφία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κατάρτιση σιτηρεσίων παραγωγικών ζώων

Το βιβλίο παρουσιάζει λεπτομερώς την ορθή μεθοδολογία κατάρτισης ισόρροπων σιτηρεσίων για όλα τα παραγωγικά ζώα, μέσω της οποίας διασφαλίζεται η υγεία και η ευζωία των ζώων, εκπτύσσεται στο μέγιστο η παραγωγική τους ικανότητα, ελαχιστοποιείται το κόστος παραγωγής των ζωοκομικών προϊόντων, εξασφαλίζε...

Γενική ζωοτεχνία

Στο νέο βιβλίο του κ. Ρογδάκη, Καθηγητή Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρέχονται σύγχρονες γνώσεις σε βασικά θέματα Γενικής Ζωοτεχνίας. Εξετάζεται η κοινωνικοοικονομική σημασία της ζωικής παραγωγής, γίνεται σύγκριση της αποτελεσματικότητας της ζωικής και της φυτ...

Κτηνοτροφικές κατασκευές

[...]Οι πρωταρχικοί παράγοντες που καθορίζουν αποτελεσματικά την ανάπτυξη και αποδοτικότητα των παραγωγικών ζώων είναι ο γενότυπος, η διατροφή και το περιβάλλον στο οποίο διαβιούν. Το περιβάλλον είναι ο χώρος στον οποίο τα ζώα αναπτύσσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα. Η ρύθμιση και ο έλεγχος το...

Πρόβατα και αίγες στην Ελλάδα και στον κόσμο

[…] Στο βιβλίο αυτό και στο πρώτο του τόμο γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί ο σημαντικός κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας τόσο στη χώρα μας όσο και στο μεσογειακό χώρο καθώς και σε ορισμένες άλλες περιοχές του πλανήτη. Αναφέρονται οι φυλές, ελληνικές και ξένες, η εξέλιξη της δομής των εκτροφών στην Ε...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...