Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 4
Στρατηγικό Coaching

H βάση της ηθικής αποτελεί την ουσία και τα θεμέλια του σωστού Coaching. Εκείνοι λοιπόν που δρουν ως επαγγελματίες προπονητές, πρέπει να συμμορφώνονται με τα υψηλότερα πρότυπα υπευθυνότητας και λογοδοσίας για την προστασία των συμφερόντων των προπονούμενων. Η ηθική δεν αποτελεί θεωρία, συνδέεται ...

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Περιέχει: ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού: Επισκόπηση, Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Διαφορετικότητα Εργατικού Δυναμικού, ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ, Στρατηγικός Σχεδιασμός, Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού και Ανάλυση Εργασίας, Προσέλκυση, Επιλ...

Οργανωσιακή συμπεριφορά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οργανωσιακή συμπεριφορά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οργανωσιακή συμπεριφορά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Στο σημερινό έντονα ανταγωνιστικό και ασταθές περιβάλλον οι οικονομικοί οργανισμοί καλούνται να λειτουργήσουν πιο αποδοτικά. Σε ένα τέτοιο τοπίο, η "αναγνώριση της σημασίας του ανθρώπινου δυναμικού ως κύριου συντελεστή μπορεί όχι μόνο να βοηθήσει στην επιτυχία, αλλά να πρωτοστατήσει με νέες ιδέες κα...

Εφαρμοσμένη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού προσεγγίζεται εδώ με την κλασική της έννοια, σε συνδυασμό με σύγχρονες θεωρίες της επαγγελματικής προσωπικότητας του John Holland και της συναισθηματικής νοημοσύνης, με ιδιαίτερη έμφαση σε πρακτικές εφαρμογές. Ανάμεσα σε άλλα, παρατίθενται περιπτώσεις επίλυσης προβλημ...

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Η ανάγκη για επιβίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων στο σημερινό έντονα ανταγωνιστικό και ασταθές περιβάλλον γίνεται ακόμη πιο επιτακτική. Οι οικονομικοί οργανισμοί καλούνται να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα και να λειτουργήσουν πιο αποδοτικά. Η αύξηση της παραγωγικότητας, η βελτίωση της ποιότητας ...

Αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Στις σημερινές συνθήκες της παγκοσμιοποίησης που συνεπάγεται την πολυπλοκότητα στην παραγωγική διαδικασία και τις κοινωνικές σχέ- σεις, δηλαδή, τόσο στα οικονομικά δεδομένα όσο και στους κοινωνικούς θεσμούς, κρίνεται απαραίτητη η παρέμβαση στον παράγοντα ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί, ακριβώς, σύμφωνα μ...

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Η ανάγκη για επιβίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων στο σημερινό έντονα ανταγωνιστικό και ασταθές περιβάλλον γίνεται ακόμη πιο επιτακτική. Οι οικονομικοί οργανισμοί καλούνται να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα και να λειτουργήσουν πιο αποδοτικά. Η αύξηση της παραγωγικότητας, η βελτίωση της ποιότητας ...

Διοίκηση και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων

Περιέχονται: - Βασικές έννοιες μάνατζμεντ - Θεωρίες προσωπικότητας - Θεωρίες διοίκησης προσωπικού - Οργάνωση εργασίας και κίνητρα - Εργασίες ομάδων και επιτροπών - Ηθικό, κίνητρα και προσωπικότητα - Επάνδρωση, αξιολόγηση - Αξιοποίηση ανθρωπίνων πόρων - Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση - Ηθική δεο...

Οργανωσιακή ψυχολογία και συμπεριφορά

- Γιατί κάποιοι λουφάρουν; - Γιατί δεν μπορώ να επικοινωνήσω με τον διευθυντή μου; - Γιατί δεν αλλάζουν νοοτροπία οι συνάδελφοι μου; - Γιατί δεν μπορώ να συνεργαστώ με αυτή την ομάδα; - Τι προκαλεί τόσο άγχος στη δουλειά μου και πως αντιμετωπίζεται; - Πως θα βρω τον κατάλληλο άνθρωπο για τη...

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

Καθώς οι επιχειρήσεις λειτουργούν πλέον σε ένα εξαιρετικά δυναμικό και ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, στοχεύοντας στην ποιοτική και ποσοτική αύξηση της παραγωγικότητας και την ανταγωνιστικότητα, ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού είναι κάτι παραπάνω από καθοριστικός. Ο πιο σημαντικός παράγοντας γ...

Διοίκηση ανθρώπινων πόρων

[...] Το εν λόγω βιβλίο, συνδυάζοντας τόσο τη θεωρία όσο και την εμπειρική πραγματικότητα στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (ΔΑΔ), είναι ένα κατάλληλο εισαγωγικό εγχειρίδιο τόσο για προπτυχιακούς όσο και για μεταπτυχιακούς φοιτητές της διοίκησης επιχειρήσεων και συναφών κλάδων (δημόσια διοίκηση, διο...

Oral Presentations

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Oral Presentations στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Oral Presentations, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διαχείρηση και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων

Το βιβλίο αυτό έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην ελληνική βιβλιογραφία παρουσιάζονται με πλήρη και αναλυτικό τρόπο και, κυρίως με παραδείγματα, συγκεκριμένα εργαλεία και τεχνικές, που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή πρακτική της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Συνδυάζει την επιστημο...

Managing Employment Relations in Greece

To foreign managers in Greece that wish to manage by having in their eyes and in their mind the full picture and the crucial details of the national regulatory approach, the Greek labour market and the national employment relations framework often appear as a modern-day labyrinth because of country ...

Διοίκηση προσωπικού ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Το τρέχον πόνημα έχει σαν σκοπό να καταγράψει και να παρουσιάσει τα συστήματα διοίκησης στον συγκεκριμένο παραγωγικό κλάδο του. Οι θεωρίες ης διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων καθώς και τα ευρήματα από παρεμφερείς έρευνες άλλων περιοχών ή χωρών αποτέλεσαν τις πρώτες ύλες για την δημιουργία ...

Διοίκηση προσωπικού ξενοδοχειακών και επισιτιστικών επιχειρήσεων

Το βιβλίο "Διοίκηση προσωπικού ξενοδοχειακών και επισιτιστικών επιχειρήσεων" είναι ένα εύχρηστο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, το οποίο απευθύνεται σε σπουδαστές Τουριστικών Σχολών. Φιλοδοξεί να δώσει με τρόπο απλό και κατανοητό ορισμένες βασικές γνώσεις σε θέματα διοίκησης προσωπικού και να δημιουργήσει ...

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες οργανώσεις

Η συγγραφέας παρουσιάζει την πορεία της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού τον 21ο αιώνα, συνδέοντας τα επιστημονικά δεδομένα με την καθημερινή πρακτική στους οργανισμούς. Προσεγγίζει σύγχρονα θέματα, όπως είναι το νόημα στην εργασία, ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης, ο "πόλεμος" των επιχειρήσεων ...

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

[...] Ωστόσο, πιστεύουμε ότι ο τρόπος διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων είναι αποφασιστικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη αξία μιας εταιρείας και, τελικά, την επιβίωσή της. Ως αξία ορίζουμε όχι μόνο τα κέρδη αλλά και την εξέλιξη και ικανοποίηση των υπαλλήλων, τις πρόσθετες ευκαιρίες απασχόλησης, την ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 4
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...