Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Στοιχεία διδασκαλίας της χημείας

Η ικανοποιητική επαφή με τη Χημεία και κυρίως με τα εργαστήρια των πρωτοετών φοιτητών, η αντίστοιχα ικανοποιητική επαφή με την Ιστορία καθώς και με την Ιστορία της Χημείας και με την Επιστημολογία, καθιστούν τον συγγραφέα ικανό να παρουσιάσει ένα σχετικώς ικανοποιητικό σύγγραμμα που να περιλαμβάνει,...

Χημεία ΑΣΕΠ

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Χημεία ΑΣΕΠ στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Χημεία ΑΣΕΠ, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Προχωρημένες ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών χημείας

Το βιβλίο αυτό έχει ως σκοπό να βοηθήσει το σύνολο των απασχολούμενων με τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση (μαθητές, φοιτητές, πτυχιούχους, εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς), να κερδίσουν λίγο από το χαμένο χρόνο. Ειδικότερα για τους εξεταζόμενους, να τους βοηθήσει να αποσαφηνίσουν χημικές έ...

Γενική χημεία, εγχειρίδιο λύσεων, προβλημάτων και ασκήσεων

Ένα από τα έντυπα βοηθήματα που πρέπει να περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό πακέτο ενός σύγχρονου συγγράμματος Χημείας είναι το Εγχειρίδιο Λύσεων των Ασκήσεων που εμπεριέχονται στο κύριο σύγγραμμα. Και αυτό διότι ο αναγνώστης που μελετά συστηματικά και προσπαθεί βήμα-βήμα να λύσει τις ασκήσεις και τα προ...

Χημεία ένα συναρπαστικό παιχνίδι

Η χημεία, όπως παρουσιάζεται μέσα από τα σκίτσα και τα πειράματα που βιβλίου, μοιάζει σαν ένα συναρπαστικό παιχνίδι. [...]Το βιβλίο αυτό όμως δεν έχει ως κύριο σκοπό να διασκεδάσει, αλλά να διδάξει. Διότι, με την κάθε ενέργεια που γίνεται και το κάθε φαινόμενο που παρατηρείται κατά την εκτέλεση των ...

Γενική χημεία, εγχειρίδιο λύσεων, προβλημάτων και ασκήσεων

Ένα από τα έντυπα βοηθήματα που πρέπει να περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό πακέτο ενός σύγχρονου συγγράμματος Χημείας είναι το Εγχειρίδιο Λύσεων των Ασκήσεων που εμπεριέχονται στο κύριο σύγγραμμα. Και αυτό διότι ο αναγνώστης που μελετά συστηματικά και προσπαθεί βήμα-βήμα να λύσει τις ασκήσεις και τα προ...

Γενική χημεία, εγχειρίδιο λύσεων, προβλημάτων και ασκήσεων

Ένα από τα έντυπα βοηθήματα που πρέπει να περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό πακέτο ενός σύγχρονου συγγράμματος Χημείας είναι το Εγχειρίδιο Λύσεων των Ασκήσεων που εμπεριέχονται στο κύριο σύγγραμμα. Και αυτό διότι ο αναγνώστης που μελετά συστηματικά και προσπαθεί βήμα-βήμα να λύσει τις ασκήσεις και τα προ...

Διαγωνισμοί πρόσληψης εκπαιδευτικών Α.Σ.Ε.Π., κλάδος χημικών

Περιέχει: -Ψυχοπαιδαγωγικά θέματα -Γενική διδακτική -Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Multiple choice -Όλα τα τεθέντα θέματα Α.Σ.Ε.Π....

Διαγωνισμοί πρόσληψης εκπαιδευτικών, κλάδος χημικών
Σχολικά πειράματα χημείας από τη μακρο- στη μικροκλίμακα

[...] Το βιβλίο αυτό "Σχολικά πειράματα χημείας από τη μακρο- στη μικροκλίμακα" αποτελεί συνέχεια του βιβλίου "Διδακτική πειραμάτων χημείας", με σκοπό να συμβάλει με τη σειρά του έτσι ώστε το μάθημα της Χημείας να αποκτήσει την πραγματική του διάσταση, ενώ οι μαθητές μέσα από το "μεράκι" των δασκάλω...

Διδάσκω χημεία

Οι δάσκαλοι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι: - Το να παρουσιάζουμε μια ύλη δεν είναι διδασκαλία - Όπου γίνεται διδασκαλία δεν επιτυγχάνεται αναγκαστικά και μάθηση - Το να απομνημονεύουν οι μαθητές τύπους, ορισμούς, νόμους, ... δεν είναι μάθηση. Ακόμη, οι δάσκαλοι της Χημείας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι...

Εργαστηριακές ασκήσεις γενικής και ανόργανης χημείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εργαστηριακές ασκήσεις γενικής και ανόργανης χημείας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εργαστηριακές ασκήσεις γενικής και ανόργανης χημείας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οδηγός πειραμάτων χημείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οδηγός πειραμάτων χημείας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οδηγός πειραμάτων χημείας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Χημεία για παιδιά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Χημεία για παιδιά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Χημεία για παιδιά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εργαστηριακές ασκήσεις οργανικής χημείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εργαστηριακές ασκήσεις οργανικής χημείας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εργαστηριακές ασκήσεις οργανικής χημείας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εργαστηριακός οδηγός

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εργαστηριακός οδηγός στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εργαστηριακός οδηγός, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γενική οργανική χημεία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γενική οργανική χημεία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γενική οργανική χημεία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Έμμετροι στίχοι και θεατρικοί διάλογοι στο μάθημα της ... χυμείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Έμμετροι στίχοι και θεατρικοί διάλογοι στο μάθημα της ... χυμείας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Έμμετροι στίχοι και θεατρικοί διάλογοι στο μάθημα της ... χυμείας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ηλεκτρονική δομή των ατόμων και μορίων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ηλεκτρονική δομή των ατόμων και μορίων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ηλεκτρονική δομή των ατόμων και μορίων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σχολικά πειράματα χημείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σχολικά πειράματα χημείας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σχολικά πειράματα χημείας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...