Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Στοιχεία περιβαλλοντικής γεωτεχνικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στοιχεία περιβαλλοντικής γεωτεχνικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στοιχεία περιβαλλοντικής γεωτεχνικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Θεμελιώσεις, Αντιστηρίξεις

Ο πολύτιμος αυτός οδηγός καλύπτει ολοκληρωμένα και μεθοδικά την ανάλυση και τον σχεδιασμό των θεμελιώσεων και αντιστηρίξεων με την εφαρμογή απλών έως και ιδιαίτερα σύνθετων μεθόδων, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε προβλήματος. Κάθε εξεταζόμενο θέμα προσεγγίζεται τόσο ως προς τη μέθοδο οριακής ισο...

Αβαθείς και ειδικές γεωτρήσεις

Το παρόν βιβλίο πραγματεύεται αντικείμενα που διδάσκονται στο μάθημα του τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, ΜΟΠ 409, Γεωτρήσεις δειγματοληψίας και υδρογεωτρήσεις, που δίδεται στο 7ο εξάμηνο. Καλύπτει τις λεγόμενες 'αβαθείς γεωτρήσεις' που κατασκευάζονται κατά κανόνα σε βάθη μι...

Συμπυκνώσεις επιχωμάτων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συμπυκνώσεις επιχωμάτων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συμπυκνώσεις επιχωμάτων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Απλά βήματα στην εδαφομηχανική

Το βιβλίο έχει σκοπό να βοηθήσει τους νέους τεχνικούς γεωλόγους και γεωτεχνικούς μηχανικούς, που ασχολούνται με τη γεωτεχνική έρευνα, στην επεξεργασία υπολογιστικών μεθόδων εδαφομηχανικής για την εκτίμηση της ευστάθειας των εδαφικών σχηματισμών σε θέσεις έδρασης των τεχνικών έργων και ζώνες πολεοδομ...

Εδαφομηχανική και σεισμική μηχανική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εδαφομηχανική και σεισμική μηχανική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εδαφομηχανική και σεισμική μηχανική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στοιχεία εδαφομηχανικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στοιχεία εδαφομηχανικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στοιχεία εδαφομηχανικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γεωτεχνικές κατασκευές

Το βιβλίο φιλοδοξεί να είναι ένα πρακτικό βιβλίο για τους συναδέλφους που ενασχολούνται με την γεωτεχνική μηχανική, να είναι όμως παράλληλα και ένα συνθετικό θεωρητικό κείμενο για τους νεώτερους ή τους μελλοντικούς επιστήμονες. Απευθύνεται σε κάθε μηχανικό που δεν θέλει να επαφίεται στις βεβαιότητες...

Στοιχεία διάτρησης - ανατίναξης

Το βιβλίο απευθύνεται στους τελειόφοιτους φοιτητές του Πολυτεχνείου, αλλά και των άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που παρακολουθούν μαθήματα σχετικά με διάτρηση και ανατινάξεις σε μεταλλεία, λατομεία, ορυχεία ή και τεχνικά έργα, όπως σήραγγες, οδοποιία κλπ. Επίσης απευθύνεται στους μηχανικούς που σήμε...

Βαθιές θεμελιώσεις, αντιστηρίξεις

Στόχος του πολύτιμου αυτού οδηγού είναι η κάλυψη της ανάλυσης και του σχεδιασμού των έργων βαθιών θεμελιώσεων και αντιστηρίξεων με την εφαρμογή απλών έως και ιδιαίτερα σύνθετων μεθόδων, ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε προβλήματος. Σε κάθε εξεταζόμενο θέμα παρατίθεται αρχικά η αντίστοιχη...

Γεωτεχνικές κατασκευές ΙΙ

Το δίτομο αυτό πόνημα ως πρακτικό βιβλίο απευθύνεται στους Γεωτεχνικούς Μηχανικούς που σχεδιάζουν ή και υλοποιούν γεωτεχνικές κατασκευές, ως συνθετικό δε θεωρητικό βιβλίο φιλοδοξεί να παρουσιάσει με ενάργεια και κριτική διάθεση την υπάρχουσα γνώση στους νεώτερους συναδέλφους ή και στους παλαιότερους...

Στοιχεία εδαφομηχανικής

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται θέματα της εδαφομηχανικής που σχετίζονται με την οριακή κατάσταση αστοχίας του εδάφους, όπως είναι ο έλεγχος της ευστάθειας πρανών και εκσκαφών, ο υπολογισμός των ωθήσεων που ασκεί το έδαφος στις αντιστηρίξεις και ο προσδιορισμός των φορτίων που μπορούν να μεταφέρουν στο...

Υπολογιστική γεωτεχνική μηχανική

Το βιβλίο αυτό εξασφαλίζει με ολοκληρωμένο και μεθοδικό τρόπο στον αναγνώστη την κατανόηση και τη δυνατότητα εφαρμογής των αριθμητικών μεθόδων στο πεδίο της Γεωτεχνικής Μηχανικής. Ο συγγραφέας του βιβλίου, Αιμίλιος Κωμοδρόμος, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Υπολογιστι...

Γεωτεχνικό σχέδιο

Η προστασία του περιβάλλοντος, που αποτελεί σήμερα μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες και ευθύνες είναι αδύνατον να οργανωθεί και να είναι συστηματικά αποτελεσματική αν δεν Βασιστεί στην επικοινωνιακή παρουσίαση αριθμών, πινάκων σε μορφή χαρτογραφημάτων και διαγραμμάτων. Η αρχική μορφή των σ...

Εδαφομηχανική

Το βιβλίο "Εδαφομηχανική: Αρχές και εφαρμογές" στοχεύει στην κατανόηση της φύσης του εδάφους, στην εκτίμηση της συμπεριφοράς του, και στη βαθύτερη γνώση της εφαρμογής των αρχών της εδαφομηχανικής σε πρακτικές λύσεις της μηχανικής. Το βιβλίο είναι κατάλληλο για προπτυχιακά μαθήματα εδαφομηχανικής το...

Στοιχεία γεωμηχανικής

Περιέχονται τα κείμενα: - Εισαγωγή - Στοιχεία μηχανικής - Τάσεις - Δισδιάστατο εντατικό πεδίο - Ανηγμένες παραμορφώσεις - Καταστατικές εξισώσεις των υλικών - Μηχανικές ιδιότητες των πετρωμάτων - Θεωρίες και κριτήρια αστοχίας - Επίδραση του χρόνου. - Ευστάθεια υπογείων ανοιγμάτων...

Γεωτεχνικές κατασκευές

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γεωτεχνικές κατασκευές στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γεωτεχνικές κατασκευές, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γεωτεχνική μηχανική

[...] Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με γνώμονα την ανάδειξη των βασικών αρχών της Γεωτεχνικής Μηχανικής και την παρουσίασή τους κατά τρόπο απλό και σαφή. Τα παρατιθέμενα αριθμητικά παραδείγματα ελπίζεται ότι θα βοηθήσουν στην περαιτέρω αποσαφήνιση των αρχών αυτών, καθώς επίσης και στην αφομοίωσή τους. [.....

Γεωτεχνική μηχανική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γεωτεχνική μηχανική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γεωτεχνική μηχανική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εργαστηριακές και επί τόπου δοκιμές εδαφομηχανικής

Το παρόν κείμενο έχει σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ., τόσο στην εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής όσο και στην κατάταξη των εδάφων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς προδιαγραφές. [...]...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...