Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Η εκπαίδευση μετά το Άουσβιτς

Φέτος γιορτάζουμε! Και για τα 25 μας χρόνια επιλέξαμε αυτό το σύντομο κείμενο του Αντόρνο. Λίγα λόγια για μας και για αυτήν την επιλογή μας. Το στίγμα που δίνει η νήσος, η ΕΜΕΑ και τα τοπικά είναι ένα απαιτητικό στίγμα. Εκείνο μιας αμοιβαίας δέσμευσης, μιας κοινής εργασίας για κοινά ενδιαφέροντα·...

Φιλοσοφία της παιδείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Φιλοσοφία της παιδείας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Φιλοσοφία της παιδείας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας

Το σχολικό βιβλίο είναι αφενός ένα μέσο πολιτικό, πληροφοριακό και παιδαγωγικό και αφετέρου ένα από τα σημαντικότερα μέσα διδασκαλίας. Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την έρευνα του περιεχομένου του σχολικού βιβλίου και διακρίνεται σε δύο μέρη: Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην εξέλιξη, στα πεδία ...

Η φιλοσοφία του πραγματισμού στην εκπαίδευση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η φιλοσοφία του πραγματισμού στην εκπαίδευση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η φιλοσοφία του πραγματισμού στην εκπαίδευση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η φιλοσοφία της παιδείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η φιλοσοφία της παιδείας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η φιλοσοφία της παιδείας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Φιλοσοφικός διάλογος μέσα στη σχολική τάξη

Περιεχόμενα: - Γιάννης Τζαβάρας: "Εισαγωγή σε μια ημερίδα" - Θεόδωρος Ελευθεράκης: "Ο εκδημοκρατισμός του ελληνικού σχολείου με εργαλείο το διάλογο" - Αλέξανδρος Θεοδωρίδης: "Η δυνατότητα της διαπαιδαγώγησης ενός κριτικά σκεπτόμενου ανθρώπου και τα προγράμματα σπουδών της ελληνικής πρωτοβάθμια...

Η κριτική παιδαγωγική στον νέο μεσαίωνα

Στο βιβλίο αυτό ενώνουν τις φωνές τους μερικοί από τους σημαντικότερους διανοούμενους του κόσμου, προκειμένου να υπερασπιστούν το δικαίωμα στην παιδεία και τη δημοκρατία. Υπό το πρόσχημα των "επιστημονικών" προσεγγίσεων, της αριστείας και της αποδοτικότητας, οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, με όχημα τη...

Συστημική σκέψη και εκπαίδευση

Το πρόβλημα νους-σώμα (mind-body problem) είναι γνωστό. Μπορούμε να προσομοιώσουμε το πρόβλημα αυτό με το πρόβλημα παιδεία-εκπαίδευση, αν αντιστοιχίσουμε τον νου με την παιδεία και το σώμα με την εκπαίδευση. Πράγματι, η εκπαίδευση είναι, κατά κάποιον τρόπο, το σώμα της παιδείας, δηλαδή είναι οργανισ...

Φιλοσοφική παιδαγωγική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Φιλοσοφική παιδαγωγική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Φιλοσοφική παιδαγωγική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η ένταξη των ανθρώπινων αξιών σε σχολικά μαθήματα και δραστηριότητες

Η Εκπαίδευση Σάτυα Σάι στις Ανθρώπινες Αξίες σκοπεύει στην ανθρώπινη ολοκλήρωση και εφαρμόζεται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν σε όλες τις ηπείρους του κόσμου. Με βάση τη μέθοδο αυτή παρουσιάζονται διάφορες προτάσεις για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, που θέτουν ως σκοπό να καλλιεργή...

Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση

Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία αποτελεί τη διδακτική έκφραση της προβληματικής του σύγχρονου σχολείου, το οποίο επιδιώκει να αναπτύξει τον ολοκληρωμένο και αυτόνομο δημοκρατικό πολίτη, που θα αισθάνεται και θα λειτουργεί ως συνυπάρχων και θα είναι ικανός, μέσα από τη δια βίου εκπαίδευση, όχι μόνο να ...

Φιλοσοφία της παιδείας

Σε αυτό τον τόμο συγκεντρώνονται οι σκέψεις φιλοσόφων της παιδείας από διαφορετικές χώρες, με σκοπό να φωτιστεί εν μέρει το πολυεπίπεδο και παράξενο τοπίο της φιλοσοφίας της παιδείας. Αναδεικνύεται αφενός ότι υπάρχουν κοινά αναγνωρίσιμοι προβληματισμοί, συνθήκες και περιορισμοί, που σήμερα αναπτύσσο...

Σύγχρονες διαστάσεις του διδακτικού έργου και ρόλου του εκπαιδευτικού

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σύγχρονες διαστάσεις του διδακτικού έργου και ρόλου του εκπαιδευτικού στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σύγχρονες διαστάσεις του διδακτικού έργου και ρόλου του εκπαιδευτικού, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ηθική και εκπαίδευση: Διλήμματα και προοπτικές

Η εκπαίδευση δεν θα έπρεπε να ταυτίζεται αποκλειστικά με την απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Το σχολείο θα έπρεπε να επιτελεί και έναν άλλο ρόλο: αυτόν της ηθικής αγωγής. Επιπλέον, η έξαρση της βίας, οι κοινωνικές διακρίσεις, αλλά και οι πολιτικές εντάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο μας ...

Measures for Measures

The issue of school improvement is high on the political agenda in many countries. Despite the fact that government officials in England argue that raising standards is about equity, as standards are seen to rise, some groups of learners are left behind. Typically, these groups are from disadvantage...

Θεωρίες μάθησης

Το παρόν εγχειρίδιο του διακεκριμένου εκπαιδευτικού ψυχολόγου Dale H. Schunk απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές παιδαγωγικών σχολών και συναφών κλάδων, αλλά και σε επαγγελματίες της εκπαίδευσης. Πρωταρχικοί στόχοι του είναι η ανάπτυξη παλαιότερων και σύγχρονων θεωριών και ερευν...

Δοκίμια στην εγελιανή φιλοσοφία της παιδείας

Πόσο αναγκαία είναι η επανεξέταση μερικών βασικών φιλοσοφικών παραδοχών γύρω από την ανθρώπινη φύση, σκέψη και πρακτική, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί κάποια βεβαιότητα, ή και η αλήθεια, για ένα παιδευτικό πρόγραμμα αυτοπραγμάτωσης; Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες από εκείνες τι...

Τα παιδιά ως φιλόσοφοι

Το βιβλίο εντάσσεται στο φιλοσοφικό-παιδαγωγικό κίνημα Φιλοσοφία για Παιδιά που ξεκίνησε από την Αμερική τη δεκαετία του 1970. Το κίνημα υποστηρίζει ότι η φιλοσοφία είναι μια δραστηριότητα και όχι ένα σύνολο θεωριών, η οποία μπορεί και πρέπει να ασκείται από παιδιά 4-12 ετών. Μπορεί να αφορμάται από...

Επιστολές σε έναν νέο του οποίου η εκπαίδευση έχει παραμεληθεί

Στα νιάτα μου δεν μπορούσα να μπω σε κάποια μεγάλη βιβλιοθήκη, ας πούμε εκατό χιλιάδων τόμων, χωρίς να με κατακλύσει ένα συναίσθημα οδύνης και πνευματικής ταραχής, που θύμιζε τα δάκρυα τα οποία έχυνε ο Ξέρξης όταν ατενίζοντας τον τεράστιο στρατό του σκεφτόταν ότι σε εκατό χρόνια δεν θα υπήρχε ψυχή ζ...

Κοινωνική συνείδηση και εθνική ταυτότητα στη νέα ιδεολογία των σχολικών βιβλίων

Τα Αναγνωστικά του Δημοτικού, τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Γυμνασίου, Ενιαίου και Τεχνικού Λυκείου και ορισμένα ιστορικά εγχειρίδια (του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Ενιαίου Λυκείου) που εκδόθηκαν, κατά τα τελευταία χρόνια, μετά την έγκρισή τους από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, αποτελού...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...