Βιβλία

Projects: Η συμβολή των φυσικών επιστημών

Σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία ενός κεντρικά σχεδιασμένου προγράμματος σπουδών, είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση, επιμόρφωση και εξάσκηση των εκπαιδευτικών που θα κληθούν να το εφαρμόσουν. Το ίδιο ισχύει, ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό, όταν συζητάμε για αλλαγή στην κατεύθυνση των προγραμμάτ...

Διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις στις φυσικές επιστήμες

Τα τελευταία χρόνια αρχίζει να συνειδητοποιείται η ανάγκη για ριζική αναμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και των Μεθόδων Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της καθημερινής και επιστημονικής γνώσης και να επιτευχθεί η σύνδεση Επιστήμης...

Οικο-δομώντας τις έννοιες των φυσικών επιστημών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οικο-δομώντας τις έννοιες των φυσικών επιστημών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οικο-δομώντας τις έννοιες των φυσικών επιστημών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τεστ αξιολόγησης στις φυσικές επιστήμες Α΄ λυκείου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τεστ αξιολόγησης στις φυσικές επιστήμες Α΄ λυκείου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τεστ αξιολόγησης στις φυσικές επιστήμες Α΄ λυκείου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...