Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 7
Μίλα μου για γλώσσα

Πώς μαθαίνουμε να μιλάμε; Από τι είναι φτιαγμένη η γλώσσα; Ποια είναι η παλιότερη γλώσσα του κόσμου; Ποια η διαφορά γλώσσας και διαλέκτου; Τι σημαίνει μιλάω σωστά (ελληνικά); Γιατί μαθαίνουμε αρχαία; Θα μιλάμε όλοι αγγλικά σε 50 χρόνια; Πάσχουν οι νέοι μας από αφασία; Κινδυνεύουν τα παιδιά που μεγαλ...

Γλώσσα

Όλες σχεδόν οι δραστηριότητες του ανθρώπου, σε όλους τους πολιτισμούς και σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής περιλαμβάνουν τη συστηματική δημιουργία και πρόσληψη μιας τεράστιας ποικιλίας υλικών σημείων, που αντιλαμβανόμαστε και ονομάζουμε γλώσσα. Πλήθος θεωριών, μεθοδολογικών εργαλείων και πρακτ...

Γλώσσα και εθνική ταυτότητα στην Ελλάδα, 1766-1976

Η εξαιρετική αυτή μονογραφία αποτελεί την πρώτη έγκυρη, ισορροπημένη και διεξοδική μελέτη του διαβόητου "γλωσσικού ζητήματος" στην Ελλάδα των δύο τελευταίων αιώνων. Ανατρέχοντας σε πολυάριθμες πηγές (λογοτεχνικού, ιστορικού ή πολιτικού χαρακτήρα), πολλές από τις οποίες δεν είχαν ως τώρα αξιοποιηθεί,...

Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία

Το βιβλίο αυτό, κλασικό εγχειρίδιο στον τομέα του, εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1968· έκτοτε μεταφράστηκε σε 12 γλώσσες. Πρόκειται για γενική εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία και απευθύνεται κυρίως σε όσους έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το θέμα. Ο συγγραφέας δίνει τον ορισμό όλων των όρων που ...

Γλώσσα

Όλες σχεδόν οι δραστηριότητες του ανθρώπου, σε όλους τους πολιτισμούς και σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής περιλαμβάνουν τη συστηματική δημιουργία και πρόσληψη μιας τεράστιας ποικιλίας υλικών σημείων, που αντιλαμβανόμαστε και ονομάζουμε γλώσσα. Πλήθος θεωριών, μεθοδολογικών εργαλείων και πρακτ...

Γλωσσολογία και μετάφραση

Έργο του γλωσσολόγου είναι η επιστημονική σπουδή και η συστηματική ανάλυση της γλώσσας. Έργο του γλωσσολόγου που ασχολείται με τη μετάφραση για διδακτικούς σκοπούς είναι, μεταξύ άλλων: α) η ανάδειξη των σχέσεων που διέπουν τη γλωσσολογία και τη μετάφραση, β) η εφαρμογή μιας γλωσσολογικής θεωρί...

Γλώσσα και εγκλεισμός

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γλώσσα και εγκλεισμός στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γλώσσα και εγκλεισμός, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μαθήματα γλωσσολογίας κατά παράδοση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μαθήματα γλωσσολογίας κατά παράδοση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μαθήματα γλωσσολογίας κατά παράδοση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

12 κείμενα για τη γλωσσολογία

Πήραμε την απόφαση να προχωρήσουμε στη δημιουργία αυτού του βιβλίου σε μια προσπάθεια να καταγράψουμε ένα δείγμα της τρέχουσας γλωσσολογικής αναζήτησης από Έλληνες ερευνητές όπως παρουσιάστηκε στα πλαίσια ανακοινώσεων στις Ετήσιες Ημερίδες Γλωσσολογίας που διοργάνωσε ο Τομέας Γλωσσολογίας του Τμήμα...

Εισαγωγή στη νεοελληνική διαλεκτολογία κατά παράδοση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στη νεοελληνική διαλεκτολογία κατά παράδοση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στη νεοελληνική διαλεκτολογία κατά παράδοση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγικά μαθήματα γλωσσολογίας καιτά παράδοση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγικά μαθήματα γλωσσολογίας καιτά παράδοση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγικά μαθήματα γλωσσολογίας καιτά παράδοση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γλώσσα, ψυχής άγγελος

Δεν είναι αλήθεια πως ο επιστημονικός λόγος είναι ψυχρός και δίχως συναισθηματικες αποχρώσεις. Ιδιαίτερα σε γραπτά αφιερωματικού χαρακτήρα η συναισθηματική αναφορά είναι εξ αρχής δοσμένη με τη συμμετχή των συγγραφέων. Κατόπιν η επιλογή της θεματολογίας, οι τίτλοι των μελετών, το ύφος γραφήε, οι μέθο...

Ιστορική γλωσσολογία και φιλολογία

Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην ιστορική γλωσσολογία και τη φιλολογία; Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που διερευνάται στο βιβλίο. Ύστερα από μια ιστορική εισαγωγή και ορισμένες διευκρινιστικές και ορολογικές επισημάνσεις, γίνεται συστηματική πραγμάτευση επιμέρους ζητημάτων που συγκροτούν την αποκαλούμ...

Θέματα γνωσιακής γλωσσολογίας

Τα τελευταία σαράντα χρόνια ένα νέο ρεύμα εμφανίστηκε και εξαπλώθηκε δυναμικά στον χώρο της Γλωσσολογίας. Πρόκειται για τη Γνωσιακή Γλωσσολογία, η οποία συμβάλλει στη μελέτη της γλώσσας φέροντας μία νέα αντίληψη για τη γλώσσα, τη σχέση της με τον νου αλλά και το ανθρώπινο σώμα, καθώς και με το πολιτ...

Η διδασκαλία του λεξιλογίου στην ελληνική εκπαίδευση

Η τρέχουσα επιστημονική αντίληψη θεωρεί ότι οι λέξεις αποτελούν τα μέσα με τα οποία η γλωσσική κοινότητα δεν ονομάζει απλώς αλλά συλλαμβάνει και ταξινομεί φαινόμενα και όντα του εξωτερικού κόσμου, βάζοντας με τον τρόπο αυτόν σειρά και τάξη στο άμορφο χάος που τον χαρακτηρίζει. Η δυνατότητα αυτή της ...

Language Learning Strategies in the Foreign Language Classroom

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Language Learning Strategies in the Foreign Language Classroom στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Language Learning Strategies in the Foreign Language Classroom, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ιστορία της κυπριακής διαλέκτου

Η έλλειψη μιας εκτενέστερης -ή έστω σύντομης- ιστορίας της κυπριακής διαλέκτου ήταν από καιρό αισθητή στους επιστημονικούς κύκλους της Ελλάδας και της Κύπρου και ασφαλώς και στον συγγραφέα του παρόντος πονήματος, που δίδαξε, κοντά στα άλλα αντικείμενα, αρχαία και νεώτερη διαλεκτολογία για πολλά χρόν...

Από την κοσμογονία στην γλωσσογονία

Το προϊόν αυτής της συζήτησης ήταν μια ευχάριστη έκπληξη και μια επιστημονική απόλαυση και για τους δύο. Και το κυριότερο: ήταν μια αποκάλυψη, που επιβεβαίωσε την αρχική μας διαίσθηση για ένα "συνεχές" (continuum) της γνώσης που δικαιώνει μια κοινή επιστημονική στάση και των δύο μας ενάντια στον κατ...

L’ enfant: Acteur sur la scene romanesque

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο L’ enfant: Acteur sur la scene romanesque στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το L’ enfant: Acteur sur la scene romanesque, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο "Instantanes" et jeux de miroirs στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το "Instantanes" et jeux de miroirs, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 7
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...