Βιβλία

Βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές

Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος επιχειρείται μια γενική εισαγωγή στους Οργανωμένους Υποδοχείς Βιομηχανίας. Στο δεύτερο μέρος, που αποτελεί και τον κορμό του βιβλίου, περιλαμβάνεται η αξιολόγηση των Β.Ε.ΠΕ. του ν.2545/97, ενώ στο τρίτο αναλύονται θέματα σχετικά με τα Περιβαλλοντικά ...

Τάσεις και εξελίξεις στη λιμενική βιομηχανία

[...] Η λιμενική βιομηχανία αναζητά τις απαραίτητες προσαρμογές, υιοθετώντας νέα, αποκεντρωμένα μοντέλα οργάνωσης, διοίκησης και διακυβέρνησης. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ανάπτυξης των λιμένων αποτέλεσε η γενίκευση της παραχώρησης δικαιωμάτων παροχής λιμενικών υπηρεσιών από ιδιώτες και η αναθεώρησ...

Μέτρηση και ανάλυση βιομηχανικής παραγωγικότητας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μέτρηση και ανάλυση βιομηχανικής παραγωγικότητας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μέτρηση και ανάλυση βιομηχανικής παραγωγικότητας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βιομηχανική οικολογία

Το βιβλίο αυτό καλύπτει την ανάγκη να γνωρίσουμε την αλληλεπίδραση μεταξύ βιομηχανίας και περιβάλλοντος. Με την σε βάθος ανάλυση όλων των ζητημάτων που απασχόλησαν, απασχολούν και θα απασχολήσουν την βιομηχανική οικολογία, το βιβλίο επιδιώκει να αποτελέσει το κατάλληλο βοήθημα για μηχανικούς, περ...

1st International Meetings Industry Conference: Challenges in the New Global Environment

The 1st International Meetings Industry Conference (IMIC) took place in Athens, Greece, from 19th to 21st to November 2004, inaugurating the International Meetings Industry Conferences series. The organization of IMIC is aimed at creating a reoccurring international conference that will concern the ...

Βιομηχανία, έρευνα και ανάπτυξη

Το βιβλίο αυτό αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της Βιομηχανίας και των βιομηχανικών μονάδων να πραγματοποιούν διαχρονικά επενδύσεις βασιζόμενες στην έρευνα και στην προώθηση άριστων εργασιακών σχέσεων και συνθηκών εργασίας, καθώς και στην οργάνωση. Η οργάνωση, η πραγματοποίηση επενδύσεων και το σωστά δομη...

Θεμελιώδεις αρχές βιομηχανικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θεμελιώδεις αρχές βιομηχανικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θεμελιώδεις αρχές βιομηχανικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η λιμενική βιομηχανία στις προκλήσεις της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και των ολοκληρωμένων μεταφορικών συστημάτων

Με την αύξηση του όγκου των μεταφερόμενων εμπορευματοκιβωτίων και την απόκτηση μεγαλύτερου ελέγχου μέσα από τις "παγκόσμιες συμμαχίες", οι ναυτιλιακές εταιρίες έχουν επιτύχει μια κυρίαρχη θέση ανάμεσα σε όλους τους άλλους παίχτες. Σαν αποτέλεσμα τα λιμάνια εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τις κυρί...

Βιομηχανική παραγωγή

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βιομηχανική παραγωγή στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βιομηχανική παραγωγή, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η βιομηχανική κληρονομιά

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει την πρώτη ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα της αξιολόγησης, της προστασίας, της ερμηνείας, της οικονομικής διαχείρισης και της οργάνωσης της σύνθετης κληρονομιάς του βιομηχανικού πολιτισμού. Η σημασία του έγκειται στην παράθεση παραδειγμάτων πραγματικών προβλημάτων και είν...

Εισαγωγή στη βιομηχανική αρχαιολογία

Το εικονογραφημένο αυτό βιβλίο επιχειρεί μια πρώτη γνωριμία με την επιστήμη της βιομηχανικής αρχαιολογίας παρουσιάζοντας το τεχνικό μνημείο ως συνισταμένη των πολιτισμικών επιδράσεων και ως φορέα πληροφοριών για όλες τις επιστήμες. Ο συγγραφέας αποδεικνύει ότι η βιομηχανική αρχαιολογία, ως γνήσια αν...

Η βιομηχανική αρχαιολογία

Ο συγγραφέας επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στα κατάλοιπα του βιομηχανικού παρελθόντος και υποδεικνύει τον τρόπο επιλογής αυτών που θα πρέπει να διασωθούν ως τελευταίοι μάρτυρες του επιστημονικού και τεχνολογικού παρελθόντος. Η βιομηχανική αρχαιολογία, κατά τον συγγραφέα, επιδιώκει να δημιουργήσει κ...

Τουριστική και ταξιδιωτική βιομηχανία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τουριστική και ταξιδιωτική βιομηχανία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τουριστική και ταξιδιωτική βιομηχανία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η χωροθέτηση της βιομηχανίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η χωροθέτηση της βιομηχανίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η χωροθέτηση της βιομηχανίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ηλιακά ξηραντήρια

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ηλιακά ξηραντήρια στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ηλιακά ξηραντήρια, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Από την αλχημεία στη βιομηχανία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Από την αλχημεία στη βιομηχανία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Από την αλχημεία στη βιομηχανία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η βιομηχανία εν Σμύρνη και εν τη ελληνική Μικρασία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η βιομηχανία εν Σμύρνη και εν τη ελληνική Μικρασία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η βιομηχανία εν Σμύρνη και εν τη ελληνική Μικρασία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βιομηχανικός έλεγχος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βιομηχανικός έλεγχος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βιομηχανικός έλεγχος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η εποχή της βιομηχανίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η εποχή της βιομηχανίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η εποχή της βιομηχανίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οργάνωση και λειτουργία της βιομηχανίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οργάνωση και λειτουργία της βιομηχανίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οργάνωση και λειτουργία της βιομηχανίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...