Βιβλία

Διαβαλκανικά ιστορικά δοκίμια

Ο τόμος αυτός, όπως και ο προηγούμενος πρώτος, στηρίζεται κυρίως σε ανέκδοτο ιστορικό υλικό και αναφέρεται σε ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της μεσαιωνικής ιστορίας των Βαλκανικών λαών· συγκεκριμένα, εξετάζονται στον παρόντα τόμο όλα τα συνταρακτικά γεγονότα, τα οποία συνέβησαν στη Χερσόνησο από...

Οι μειονότητες στα μετα-κομμουνιστικά Βαλκάνια

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οι μειονότητες στα μετα-κομμουνιστικά Βαλκάνια στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οι μειονότητες στα μετα-κομμουνιστικά Βαλκάνια, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διαβαλκανικά ιστορικά δοκίμια

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διαβαλκανικά ιστορικά δοκίμια στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διαβαλκανικά ιστορικά δοκίμια, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδες από το απόρρητο ημερολόγιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σελίδες από το απόρρητο ημερολόγιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σελίδες από το απόρρητο ημερολόγιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...