Βιβλία

Ο σκηνογράφος και ο ερωδιός

Ο ερωδιός είναι εμβληματικός. Στέκεται στο ένα του πόδι. Aνάμεσα στη γη και στο νερό. Στην άκρη των βάλτων. Kαι μπορεί να πετάξει. O σκηνογράφος, σαν τον ερωδιό, στέκεται κι αυτός στην άκρη του βάλτου, προμηθεύεται την τροφή του από τα βάθη των νερών, στέκεται στο ένα του πόδι και καμιά φορά πετάε...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...