Βιβλία

Η φιλοσοφία του χορού

Ο Πωλ Βαλερύ έχει γράψει σημαντικά κείμενα πάνω στο χορό. Κυρίως, γνωρίζουμε την Ψυχή και ο χορός (1921) και τη Φιλοσοφία του χορού (1936). Το πρώτο αποτελεί, παίρνοντας αφορμή το χορό, ένα διαρκή διάλογο με τη φιλοσοφία και ιδιαίτερα τον Πλάτωνα. Το δεύτερο, έχοντας πάλι ως θέμα αποκλειστικά το χο...

Proceedings of the 17th Symposium of the Study Group on Ethnochoreology

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Proceedings of the 17th Symposium of the Study Group on Ethnochoreology στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Proceedings of the 17th Symposium of the Study Group on Ethnochoreology, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Φιλοσοφία των φύλων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Φιλοσοφία των φύλων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Φιλοσοφία των φύλων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η διδασκαλία του χορού

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η διδασκαλία του χορού στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η διδασκαλία του χορού, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Όψεις του χορού

To σύνολο των διαλέξεων με ποικίλλα θέματα που δόθηκαν στο κτίριο των γραφείων της Δόρας Στράτου από διάφορους καλλιτέχνες και επιστήμονες....

Η τέχνη του χορού σήμερα

[...] Κάποια στιγμή η σκέψη αυτή πήρε τη μορφή πρότασης και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης καθώς και ο Σύνδεσμος Υπότροφων του Ιδρύματος πρόθυμα αγκάλιασαν και υποστήριξαν αυτήν την ιδέα αναλαμβάνοντας τη χορηγία ενός συνεδρίου που θα συνδύαζε τη θεωρία και την πράξη του χορού, το πρώτο σ...

Χορός και ιστορία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Χορός και ιστορία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Χορός και ιστορία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πολιτισμός και τέχνη

Το βιβλίο περιλαμβάνει επτά δοκίμια που πραγματεύονται την ανθρώπινη κίνηση σε διάφορες μορφές έκφρασής της, από την αρχαία ελληνική όρχηση και τον παραδοσιακό χορό έως τον κλασικό και σύγχρονο χορό και τα καλλιτεχνικά αθλήματα. Οι προβληματισμοί των συγγραφέων έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς τις θε...

Ο χορός στη ζωή

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ο χορός στη ζωή στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ο χορός στη ζωή, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Tango

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Tango στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Tango, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Παραδοσιακοί χοροί

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Παραδοσιακοί χοροί στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Παραδοσιακοί χοροί, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Παραδοσιακοί χοροί

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Παραδοσιακοί χοροί στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Παραδοσιακοί χοροί, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Νησιώτικοι παραδοσιακοί χοροί

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νησιώτικοι παραδοσιακοί χοροί στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νησιώτικοι παραδοσιακοί χοροί, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...