Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Ιεροδικείο Ηρακλείου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ιεροδικείο Ηρακλείου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ιεροδικείο Ηρακλείου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ιεροδικείο Ηρακλείου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ιεροδικείο Ηρακλείου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ιεροδικείο Ηρακλείου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ιεροδικείο Ηρακλείου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ιεροδικείο Ηρακλείου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ιεροδικείο Ηρακλείου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Akropolis von Athen

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) συνεργάστηκαν με τις Εκδόσεις "Αλήθεια" για την υλοποίηση της ειδικής έκδοσης "Η Ακρόπολις των Αθηνών" (Akropolis von Athen). Στα ΓΑΚ φυλάσσεται το σύνολο των αρχείων των Γραμματειών (Υπουργείων) της οθωνικής περιόδου το οποίο τηρούνταν στα Ανάκτορα. O φάκελ...

Ψηφίδες για την αρχειακή και την τοπική ιστορία της Ευρυτανίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ψηφίδες για την αρχειακή και την τοπική ιστορία της Ευρυτανίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ψηφίδες για την αρχειακή και την τοπική ιστορία της Ευρυτανίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Επιτομαί εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου των Εξωτερικών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Επιτομαί εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου των Εξωτερικών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Επιτομαί εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου των Εξωτερικών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Επιτομαί εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου των Εξωτερικών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Επιτομαί εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου των Εξωτερικών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Επιτομαί εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου των Εξωτερικών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Επιτομές εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου Εξωτερικών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Επιτομές εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου Εξωτερικών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Επιτομές εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου Εξωτερικών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Επιτομές εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου Εξωτερικών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Επιτομές εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου Εξωτερικών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Επιτομές εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου Εξωτερικών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η Μάνη στα αρχεία της Βενετίας (1570 - 1572 και 1692 - 1699) και ο ιππότης Λιμπέριος Γερακάρης (1689 - 1711)

Η δημοσίευση ενός μέρους των αρχειακών καταλοίπων του ακαδημαϊκού Σωκρ. Β. Κουγέα, χάρις στην πρωτοβουλία των Γενικών Αρχείων του Κράτους και την επιμέλεια του εγγονού του Σ. Β. Κουγέα, συνιστά έναν ελάχιστο φόρο τιμής τόσο για το έργο του επιφανούς ιστορικού όσο και για το έργο του Κωνσταντίνου Μέρ...

Αρχείο Κώστα Βάρναλη: Το εργαστήρι του ποιητή και η ιστορία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αρχείο Κώστα Βάρναλη: Το εργαστήρι του ποιητή και η ιστορία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αρχείο Κώστα Βάρναλη: Το εργαστήρι του ποιητή και η ιστορία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τεκμήρια ιστορίας

Στον τόμο "Τεκμήρια ιστορίας" δημοσιεύονται κείμενα των επιστημονικών συνεργατών του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Είναι εισηγήσεις που ανακοινώθηκαν σε πρόσφατα συνέδρια στα οποία εκπροσωπήθηκε το Μουσείο, πονήματα που προβάλλουν αντικείμενα-τεκμήρια ιστορικών γεγονότων ή εποχών, αρχεία με πλούσιο ισ...

Νεολαία και αρχεία

Περιεχόμενα: Χαιρετισμοί - Χαιρετισμοί του προέδρου της ΕΜΙΑΝ Θανάση Καλαφάτη - Χαιρετισμοί του προέδρου της ΕΑΕ Νέστορα Μπαμπίδη Κεντρική ομιλία - Χριστίνα Κουλούρη, "Η νεότητα ως ερευνητικό αντικείμενο: ιστοριογραφικές αναζητήσεις και αρχειακή τεκμηρίωση" Εισηγήσεις - Χριστίνα Κουλούρ...

Διεθνή φωτογραφικά πρακτορεία και τα φωτογραφικά αρχεία τους για τον Δεκέμβρη του '44

Στην προσπάθειά μου να πιστοποιήσω φωτογραφίες και φωτογράφους του Δεκέμβρη 1944 ερεύνησα αντίστοιχα και το πεδίο του διαδικτύου. Τα συμπεράσματα από την μελέτη του υλικού ήταν αρκετά ενδιαφέοντα. Αρχικά διαπίστωσα ορισμένες αστοχίες πάνω στις ιστορικές αναφορές-τεκμηριώσεις των φωτογραφιών. Το ίδι...

Αρχείο βενετικής διοίκησης Λευκάδας

[...] Τα βιβλία που παρουσιάζουμε από το Αρχείο Βενετικής Διοίκησης, αν με την πρώτη ματιά δεν εκπληρώνουν τις προσδοκίες που καλλιεργεί ο τίτλος στον σύγχρονο αναγνώστη, απεικονίζουν όμως πιστά τον κύκλο των δραστηριοτήτων των εκπροσώπων του κράτους της Βενετίας. Είχαν βέβαια οι Προνοητές διττή εξο...

Νικόλαος Καπιάνος: Νοταριακές πράξεις, κάστρο Κεφαλονιάς (1571 - 1576)

[...] Καινοτομία της έκδοσης αυτής αποτελεί η, παράλληλα με τη συμβατική διπλωματική έκδοση του πρωτοκόλλου, φωτογραφική αναπαραγωγή του κώδικα με σκοπό το έργο, πέρα από τη σπουδαιότητα των ιστορικών δεδομένων που παρέχει, να χρησιμεύσει και ως εύχρηστο εργαλείο όσων θα επιθυμούσαν να ασκήσουν στην...

Συλλογή Ιωάννου Αλέξ. Μελετόπουλου

Ο Πειραιάς, μια πόλη σήμερα με περίπου 200.000 δημότες αλλά στην πραγματικότητα με υπερδιπλάσιους κατοίκους, ξεκίνησε την πορεία του λίγο μετά την επανάσταση του 1821. Οι μαρτυρίες που έχουμε για τον Πειραιά της προεπαναστατικής περιόδου είναι λίγες και προέρχονται κυρίως από περιηγητικά κείμενα. Ελ...

Ιστορικό αρχείο Κωπαΐδος

Ο οδηγός του Ιστορικού Αρχείου Κωπαΐδος εκδίδεται με αφορμή την απόδοση στην ιστορική έρευνα του αρχειακού, φωτογραφικού και μουσειακού υλικού του Οργανισμού Κωπαΐδος. Η παρούσα έκδοση εγκαινιάζει μία νέα εκδοτική προσπάθεια η οποία έχει ως στόχο τη σταδιακή κοινοποίηση στο ευρύ επιστημονικό κοινό σ...

Ιστορικό αρχείο Μετσόβου και συλλογή του εμπορικού οίκου Τσανάκα

[...] Ένα μεγάλο μέρος του έντυπου ιστορικού πλούτου του Μετσόβου βρίσκεται ακόμη διάσπαρτο και αναξιοποίητο. Σε όλα σχεδόν τα σπίτια, υπάρχουν μέσα σε σεντούκια φωτογραφίες, επιστολές, σημειώσεις και άλλα έντυπα, που τις περισσότερες φορές χάνονται από τη μια στιγμή στην άλλη, σε κάποιο "ξεκαθάρισμ...

Κεντρική Επιτροπή Δανείων και Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής Αναπτύξεως: Τα αρχεία

Ο τόμος, απόρροια της μελέτης των αρχειακών σειρών που απόκεινται στο Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, παρουσιάζει δύο σημαντικές αρχειακές συλλογές του, της Κεντρικής Επιτροπής Δανείων (ΚΕΔ) και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής Αναπτύξεως (ΟΧΟΑ). Η ΚΕΔ λειτούργη...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...