Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Εργασιακές σχέσεις και κοινωνική ασφάλιση στη σύγχρονη Ελλάδα

Είναι σαφές ότι το τρίτο Μνημόνιο (Ν. 4336/2015), ο νέος ασφαλιστικός νόμος (4387/2016), με τις επιδεινώσεις του συμπληρωματικού Μνημονίου (Ν. 4472/2017) και του εφαρμοστικού του νόμου (Ν. 4475/2017), είναι ένα αρνητικό ευρωπαϊκό και παγκόσμιο... υπόδειγμα βίαιης κατεδάφισης του Εθνικού Ασφαλιστικού...

Το χρονικό του ηρωικού αγώνα των χαλυβουργών

"Θέλω να σου πω κάτι, γιατί δεν ξέρω ούτε πόσο θα πάει αυτή η απεργία που ξεκινήσαμε, ούτε πώς θα καταλήξει. Αυτό που πρέπει από τώρα να ξέρεις και να το καταγράψεις είναι ότι εμείς αισθανόμαστε ήδη νικητές. Ξέρεις γιατί είμαστε νικητές; Γιατί μπορεί να μας βλέπεις τόσες μέρες με τον Δημήτρη και τον...

Η εργατική τάξη σήμερα

Στην αυγή του 21ου αιώνα εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο κατανοούν ότι ζούμε σε ένα απάνθρωπο σύστημα που "δεν δουλεύει". Όλο και περισσότεροι βλέπουν την εναλλακτική διέξοδο στην ανατροπή αυτού του συστήματος. Το ερώτημα είναι ποια είναι η δύναμη που μπορεί να ανατρέψει τον καπιταλισμό. Γι...

Μισθός, συντάξιμος χρόνος και συνθήκες εργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Ο καθορισμός και η εξέλιξη των μισθών, των συντάξεων και γενικότερα των συνθηκών εργασίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αποτελούν κρίσιμα θέματα για την ομαλή λειτουργία των αγορών εργασίας, την αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού, τον έλεγχο των ελλειμμάτων του δημοσίου και την μακροοικονομική ισορ...

Οικιακή εργασία των μεταναστριών και κοινωνική προστασία

- Πώς μεταβάλλονται οι συνθήκες και οι αντιλήψεις των μεταναστριών για την κοινωνική προστασία; - Με ποιους τρόπους το "επάγγελμα" της οικιακής εργάτριας βάλλει στην προνοιακή περιθωριοποίηση; - Πώς κρίνουν και διαχειρίζονται τις ανάγκες των οικιακών εργιατριών οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες κοινωνι...

Έρευνα για την απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Έρευνα για την απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Έρευνα για την απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οδηγός διαχείρισης ασφάλειας στα τεχνικά έργα που εκτελεί η τοπική αυτοδιοίκηση

Ο οδηγός αυτός αποτελείται από 4 τόμους από τους οποίους ο πρώτος ασχολείται με γενικά θέματα ενώ οι τρεις επόμενοι εξειδικεύουν σε θέματα ασφάλειας που αφορούν εργασίες τεχνικών έργων, εργοταξίου και εξοπλισμού. Στους οδηγούς υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό καθώς και πίνακες της ελληνικής νομοθεσ...

Οδηγός διαχείρισης ασφάλειας στα τεχνικά έργα που εκτελεί η τοπική αυτοδιοίκηση

Ο οδηγός αυτός αποτελείται από 4 τόμους από τους οποίους ο πρώτος ασχολείται με γενικά θέματα ενώ οι τρεις επόμενοι εξειδικεύουν σε θέματα ασφάλειας που αφορούν εργασίες τεχνικών έργων, εργοταξίου και εξοπλισμού. Στους οδηγούς υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό καθώς και πίνακες της ελληνικής νομοθεσ...

Οδηγός διαχείρισης ασφάλειας στα τεχνικά έργα που εκτελεί η τοπική αυτοδιοίκηση

Ο οδηγός αυτός αποτελείται από 4 τόμους από τους οποίους ο πρώτος ασχολείται με γενικά θέματα ενώ οι τρεις επόμενοι εξειδικεύουν σε θέματα ασφάλειας που αφορούν εργασίες τεχνικών έργων, εργοταξίου και εξοπλισμού. Στους οδηγούς υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό καθώς και πίνακες της ελληνικής νομοθεσ...

Οδηγός διαχείρισης ασφάλειας στα τεχνικά έργα που εκτελεί η τοπική αυτοδιοίκηση

Ο οδηγός αυτός αποτελείται από 4 τόμους από τους οποίους ο πρώτος ασχολείται με γενικά θέματα ενώ οι τρεις επόμενοι εξειδικεύουν σε θέματα ασφάλειας που αφορούν εργασίες τεχνικών έργων, εργοταξίου και εξοπλισμού. Στους οδηγούς υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό καθώς και πίνακες της ελληνικής νομοθεσ...

Η απασχόληση στα ελληνικά ξενοδοχεία

Η εργασία αυτή αποτελεί την τρίτη και τελευταία μελέτη που αφορά στην καταγραφή και ανάλυση χαρακτηριστικών γνωρισμάτων και προτάσεων πολιτικής για τον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της ξενοδοχειακής απασχόλησης και η ανάδειξη των πολιτικών π...

Πολιτική απασχόλησης

Η πολιτική απασχόλησης αποτελεί εξ ορισμού πεδίο σύζευξης της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής λόγω του διττού ρόλου της εργασίας ως παραγωγικού συντελεστή και ως πηγής εισοδήματος. Ωστόσο ο συγκεκριμένος χαρακτήρας και ρόλος της εξαρτάται σε κάθε ξεχωριστή χρονική περίοδο από τους κεντρικού...

Τα συλλογικά δικαιώματα της απεργίας και του συνεταιρίζεσθαι των δημοσίων υπαλλήλων

«Στο πρώτο μέρος του έργου ο συγγραφέας εξετάζει την πορεία που ακολούθησε το δικαίωμα των δημοσίων υπαλλήλων να ιδρύουν επαγγελματικά σωματεία και να διεκδικούν την προάσπιση και προώθηση των επαγγελματικών τους συμφερόντων μέσω αυτών.(...) »Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η εξέλιξη του θεσμού της...

Ασφάλεια εργαζομένων και τεχνικοί ασφαλείας

- Ασφάλεια τεχνικών έργων - Γιατρός της εργασίας - Έλεγχοι και όργανα ελέγχου - Επιλογή τεχνικού ασφαλείας - Επιμόρφωση τεχνικού ασφαλείας - Επιτροπή υγιεινής και ασφαλείας - Μέτρα ασφάλειας και πρόληψης - Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις - Προδιαγραφές ασφαλείας ...

Πολυδραστηριότητα και τεχνική αποτελεσματικότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πολυδραστηριότητα και τεχνική αποτελεσματικότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πολυδραστηριότητα και τεχνική αποτελεσματικότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στατιστικές εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στατιστικές εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στατιστικές εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εργατική είδηση και εργαζόμενοι

"Οι προτάσεις του συγγραφέα, χωρίς να διεκδικούν το απόλυτο, αλλά και το αλάθητο, μία φιλοδοξία έχουν: να αντιστρέψουν έστω και πολύ λίγο αυτό που η παρούσα εργασία απέδειξε. Τη χρησιμοποίηση του μηνύματος των εργαζομένων με την προβολή ή την αποσιώπησή του για σκοπούς αλλότριους από τους δικούς του...

Κοινωνικές αναπαραστάσεις των νέων εργαζομένων για την εργασία και την εκπαίδευση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κοινωνικές αναπαραστάσεις των νέων εργαζομένων για την εργασία και την εκπαίδευση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κοινωνικές αναπαραστάσεις των νέων εργαζομένων για την εργασία και την εκπαίδευση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το ελληνικό εργατικό κίνημα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το ελληνικό εργατικό κίνημα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το ελληνικό εργατικό κίνημα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Προσεγγίσεις στην κατάσταση της εργατικής τάξης στην Ελλάδα

Η έκδοση της μελέτης αυτής, συμπίπτει με τη συμπλήρωση 25 χρόνων λειτουργίας και δράσης του Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών. Είναι η τελευταία μιας σειράς δεκάδων μελετών, που, μεταξύ άλλων καλύπτουν κοινωνικοπολιτικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά, φιλοσοφικά και ιστορικά θέματα....

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...