Βιβλία

Το παραδοσιακό ισπανικό επύλλιο

[...] Η κύρια λειτουργία του ισπανικού επυλλίου ήταν να διηγηθεί μια είδηση, ένα ιστορικό περιστατικό, αληθινό ή αληθοφανές, το οποίο άγγιζε το λαϊκό ενδιαφέρον και συναίσθημα. Για το λόγο αυτό, το ισπανικό επύλλιο συνόδευε οικογενειακές γιορτές και θρησκευτικά πανηγύρια, λαϊκές συνεστιάσεις, εξορμή...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...